Kāpēc nepieciešams INDEXO?

1

Pirms INDEXO parādījās tirgū, mēs maksājām augstākās pensiju komisijas attīstītajās valstīs.

2017. gadā vien 2. pensiju līmeņa komisijās samaksājām 42 miljonus eiro.
pensiju līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas oecd valstīs


Datu avoti:


fktk.lv (par Latviju, 2011.–2016.)


oecd.org (par citām OECD valstīm; jaunākais pētijums – 2013. gada dati)


2

Rezultāts? Ienesīgums pat zem inflācijas.

kāpēc nepieciešams indexo
3

Kopš INDEXO parādījies tirgū, situācija sāk mainīties!

Latvijas iedzīvotājiem beidzot pieejami moderni, zemu izmaksu pensiju plāni. Konkurence tirgū aktivizējas. Sabiedrībā diskutē par pensiju. Saeima grozījusi Valsts fondēto pensiju likumu, samazinot komisiju griestus. Vēl daudz darba priekšā, bet tirgus ir sakustējies!
4

Mums ir vajadzīgs ienesīgs 2. pensiju līmenis.

Demogrāfijas tendences skaidri norāda – ar 1. pensiju līmeni kvalitatīvas vecumdienas nenodrošināt. Mums pašiem jāveido uzkrājumi un tie jāiegulda saprātīgi.

Daudz izdarīts, bet vēl daudz darba priekšā. Palīdzi mums sakārtot Latvijas finanšu vidi!