INDEXO Obligāciju plāns

Kvalitatīvas Eiropas investīciju kategorijas obligācijas!


Pensiju plāns "INDEXO Obligāciju plāns", kurš līdz 100% aktīvu iegulda ES parāda vērtspapīru ieguldījumu fondos.


Lai nodrošinātu Tev piemērotu risinājumu, mēs piedāvājam iespēju piedalīties vienlaicīgi divos pensiju plānos – "INDEXO Akciju plāns" un "INDEXO Obligāciju plāns", izmantojot Automātisko vai Manuālo kapitāla sadalījumu.


Ar Automātisko kapitāla sadalījumu akciju un obligāciju īpatsvars Tavā portfelī tiek noteikts automātiski – balstoties pēc Tava vecuma.


Ar Manuālo kapitāla sadalījumu Tu pats vari noteikt, kādu daļu no portfeļa vēlies novirzīt akciju tirgū un kādu obligāciju tirgū.

Plāna profils

 • 100% ieguldījums ES parāda vērtspapīru ieguldījumu fondos.
 • Vienā ieguldījumu fondā var tikt ieguldīti līdz 10% no Pensiju plāna aktīviem.
 • Naudas tirgus instrumentos var tikt ieguldīti līdz 5% no Pensiju plāna aktīviem.
 • Dalība pensiju plānā caur Automātisko vai Manuālo kapitāla sadalījumu.
indexo konservatīvais plāns

Galvenās plāna īpašības un dokumenti

Darbības uzsākšanas datums: 25/03/2021


Pārvaldīšanas izmaksas kopā: 0,62 %


Tās veido: līdzekļu pārvaldītāja fiksētā komisija: 0,21%; pensiju fonda fiksētā komisija: 0,30%; turētājbankas komisija: 0,11%; mainīgā komisija: 0,00%.


Latvijas Bankas komisijas finansēšanai: 0% (segta no pensiju fonda līdzekļiem).


Portfelī iekļauto indeksu fondu vidējās gada izmaksas: 0,14%. Šīs izmaksas ietekmē ieguldījumu plāna ienesīgumu, bet netiek iekļautas pārvaldīšanas izmaksās.

Izvēloties Automātisko sadalījumu:

 • 100% ieguldījums Akciju plānā, ja līdz pensionēšanās vecumam atlikuši vairāk nekā 15 gadi
 • Laika gaitā ieguldījumu svars automātiski pielāgojas atbilstoši tavam vecumam.
 • Pensijas gados 40% ieguldījums Akciju plānā un 60% Obligāciju plānā.
 • Piemērots tiem, kas nebaidās no īstermiņa tirgus svārstībām un vēlas uzkrāt optimālai pensijai.

Izvēloties Manuālo sadalījumu:

 • Tu pats kontrolē, cik daudz ieguldīt Akciju vai Obligāciju plānā.
 • Laika gaitā portfeļa īpatsvaru vari mainīt pats.
 • Izvēli vari veikt neierobežotu reižu skaitu!
 • Piemērots tiem, kas jūtas pietiekami pārliecināti, lai paši pārvaldītu ieguldījumus.

INDEXO Investīciju komiteja

Indexo investīciju komiteja

Valdis Siksnis


Profesionālis ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi finanšu nozarē. Ilgus gadus vadījis Nordea bankas Latvijas filiāli. IPAS "Indexo" valdes priekšsēdētājs.


indexo līdzekļu pārvaldnieks

Artūrs Roze


Finanšu jomas profesionālis ar vairāk nekā 5 gadu pieredzi finanšu nozarē. Strādājis gan lielos, gan mazos uzņēmumos Latvijā.INDEXO – tas ir drošs un gudrs veids,


kā veidot ilgtermiņa uzkrājumus!