PIEVIENOTIES
Tavs konts

Kāpēc INDEXO?

Jautājumi un atbildes

Stratēģijas izvēle
Savu izvēlēto kapitāla sadalījumu Tu varēsi mainīt neierobežotu skaitu reižu. Ņem vērā, ka kapitāla sadalījuma maiņa var aizņemt līdz 2 nedēļām!
Akciju/obligāciju īpatsvaru portfelī Tu varēsi mainīt, cik bieži vēlēsies. Ņem vērā, ka proporcijas maiņa var aizņemt līdz 2 nedēļām.
Periodiski nosūtīsim Tev atgādinājumu par konta līdzsvarošanu. Konta līdzsvarošana ir nepieciešama, lai vienmēr noturētu akciju un obligāciju īpatsvaru Tev vēlamajā proporcijā. Tev tikai būs jānospiež poga "Apstiprināt", un mēs parūpēsimies par pārējo.
Vērtspapīru cenas laika gaitā var mainīties – gan uz augšu, gan uz leju. Mainoties cenām, var arī mainīties akciju/obligāciju īpatsvars Tavā kontā. Līdzsvarojot kontu, tas tiek novirzīts atpakaļ Tev vēlamajā proporcijā. Konta līdzsvarošana būtu jāveic neatkarīgi no Tavas izvēlētās stratēģijas. Mēs periodiski Tev nosūtīsim atgādinājumu, ka Tavs konts tiks līdzsvarots. Tev tikai būs jānospiež poga "Apstiprināt", un mēs parūpēsimies par pārējo.
Tavs uzkrājums tiks ieguldīts indeksu fondos. Indeksiem piesaistīti fondi automātiski iegulda visā tirgū kopumā, neizvēloties atsevišķas akcijas vai obligācijas. Tev piederēs maza daļiņa no gandrīz visiem pasaules lielākajiem uzņēmumiem. Tas ir lielisks veids, kā samazināt ieguldījumu koncentrācijas risku, gūstot iespēju pelnīt kopā ar pasaules ekonomikas izaugsmi.
Savam uzkrājumam būs iespējams sekot klienta portālā sadaļā "Uzkrājums".
Uzkrājums
Izmaksas kopā ir 0,65 % gadā, ko sastāda Turētājbankas komisija 0,14 %, Fonda administrēšanas komisija 0,30 % un Līdzekļu pārvaldītāja komisija 0,21 %.


Komisija FKTK finansēšanai tiek segta no pensiju fonda līdzekļiem.

Nāves gadījumā uzkrātais kapitāls ir mantojams. Konkrētu personu/-as, kam novirzīt uzkrājumu, ir iespējams norādīt klienta portālā sadaļā "Mantinieki".
Garantēt ienesīgumu aizliedz likums. Jebkurš ieguldījums finanšu tirgū ir pakļauts svārstībām – gan uz augšu, gan uz leju. Zinošs ieguldītājs apzinās, ka ilgtermiņā akciju tirgus vienmēr ir spēcīgi audzis, bet īstermiņā jārēķinās ar svārstībām. Vairāk par to vari uzzināt šeit.
Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek izteikti ieguldījumu plāna daļās. Katra ieguldījumu plāna vienas daļas vērtība plāna darbības uzsākšanas brīdī ir 1 eiro. Turpmāk plāna daļas vērtība mainās atkarībā no ieguldījumu plāna darbības rezultātiem – aug vai samazinās.


Papildu iemaksas Tavā kontā tiek automātiski pārvērstas Tava izvēlētā ieguldījumu plāna daļās. Plāna daļas vērtība mainās atkarībā no ieguldījumu plāna darbības rezultātiem – aug vai samazinās.


Tavu uzkrājumu ieguldījumu plānā rēķina pēc formulas:


Uzkrājums = daļas vērtība X daļu skaits

Iemaksas
Iemaksas var veikt gluži tāpat kā jebkuru citu maksājumu internetbankā.


Tev vajadzēs šos rekvizītus:


Saņēmējs: INDEXO Atklātais Pensiju Fonds AS

Bankas konts: LV37HABA0551050377368

Maksājuma mērķis: Tavs līguma numurs, vārds uzvārds


Tomēr atceries! Pētījumi rāda, ka regulārais maksājums uzlabo izredzes ilgtermiņā nopelnīt vairāk, samazinot tirgus svārstību risku un uzturot veselīgu disciplīnu. Spied "Uzstādīt regulāro maksājumu", lai noskaidrotu, kā uzstādīt regulārās iemaksas savā internetbankā.

Pētījumi rāda, ka regulārais maksājums uzlabo izredzes ilgtermiņā nopelnīt vairāk, samazinot tirgus svārstību risku un uzturot veselīgu disciplīnu. Spied "Uzstādīt regulāro maksājumu", lai noskaidrotu, kā uzstādīt regulārās iemaksas savā internetbankā.
No INDEXO puses iemaksām nav noteikti nekādi ierobežojumi. Maksā, cik vien vēlies!
Piedaloties 3. pensiju līmenī, Tu vari atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) 20 % apmērā no iemaksātās summas, iesniedzot nodokļu deklarāciju par kalendāro gadu. Kopējam iemaksu apjomam griestu nav, taču IIN atgūt ir iespējams no iemaksātās summas, kas nepārsniedz 10 % no tavas gada bruto algas un kas nav lielāka par 4000 eiro.


Ņem vērā, ka informācijai ir informatīvs raksturs un nodokļu atmaksa var tikt pielāgota katram individuāli pēc situācijas.


Detalizētai informācijai par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu iesakām vērsties Valsts ieņēmumu dienestā vai pie profesionāla nodokļu konsultanta.

Jā, ir iespējams būt dalībniekam dažādos pensiju fondos vienlaicīgi. Taču ņem vērā, ka nodokļu atvieglojumi attieksies uz veiktajām iemaksām visos pensiju fondos kopā. T.i., joprojām IIN atgūt būs iespējams no iemaksātās summas, kas nepārsniedz 10 % no Tavas gada bruto algas un kas nav lielāka par 4000 eiro – neatkarīgi no tā, cik pensiju fondos Tu veic iemaksas.
Iemaksu apjoms un regularitāte ir atkarīga no Tevis. Tā nav iepriekš jāsaskaņo ar INDEXO. Ja arī patrauksi veikt papildu iemaksas pensiju fondā, Tavs esošais uzkrājums joprojām paliks ieguldīts finanšu tirgū, balstoties uz Tavu izvēlēto ieguldījumu stratēģiju.
Izmaksas
Sasniedzot 55 gadu vecumu, Tev ir brīva izvēle, ko darīt ar savu uzkrāto kapitālu. Iespējams gan turpināt krāt, gan sākt naudas izmaksu.


Atsevišķos gadījumos kapitālu var izmaksāt arī ātrāk:  • ja noteiktu laiku strādāji profesijā, kas iekļauta 21.01.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.47;

  • ja esi atzīts par 1. grupas invalīdu uz mūžu;

  • nāves gadījumā – mantiniekam vai norādītajiem labuma guvējiem.


Ja ir stājies spēkā kāds no 3 augstāk minētajiem gadījumiem, lūdzam kapitāla saņēmējam sazināties ar mums, izmantojot klientu portālu.

Drošības nolūkos, lai izņemtu uzkrāto kapitālu, mums būs nepieciešams Tevi identificēt. To varēs izdarīt gan attālināti, gan klātienē INDEXO birojā Rīgā, Elizabetes ielā 13-1A. Lūdzu, sazinies ar mums, izmantojot klienta portālu, lai vienotos par vizītes laikiem.


Uzkrājumu būs iespējams izņemt gan visu uzreiz vienā maksājumā, gan pa daļām ilgākā laika periodā. Kapitāls tiek izmaksāts ar pārskaitījumu uz Tavu bankas kontu.

Ja iemaksas par Tevi veicis darba devējs, no tām tiks ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Ja iemaksas veici pats, iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiks ieturēts.


Tomēr uzkrājuma daļai, kas augusi investīciju rezultātā (t.i., ko Tev ir nopelnījis līdzekļu pārvaldītājs), tiks piemērots kapitāla pieauguma nodoklis 20 % apmērā. Par nodokļa samaksāšanu izmaksas brīdī parūpēsimies mēs, INDEXO.

Pārcelt uzkrājumu uz citu pensiju fondu ir iespējams jebkurā laikā. Tas tiks izdarīts mēneša laikā kopš visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.