IPAS "INDEXO" vienotais reģ. nr. 40203042988 (turpmāk tekstā – INDEXO), vēlas saņemt Jūsu personas datus augstāk norādītajiem apstrādes mērķiem. Lai kļūtu par INDEXO klientu, sniegt šos personas datus nav obligāti. INDEXO nepieņem pieteikumu pensiju plānam, bet tikai ar paskaidrojumu palīdz pašam klientam iziet pieteikšanās procesu (klienta vietā pārdevējs darbības neveic). Par to, kā tiks apstrādāti Jūsu personas dati, Jūs varat uzzināt mūsu Privātuma Politikā.