INDEXO pensiju 3. līmeņa plāni

Mums ir katram vecuma posmam atbilstošs pensiju plāns.
Ar ko tie atšķiras viens no otra? Ar ieguldījuma risku
un iespējamo peļņas atdevi.

Pievienoties

Akciju plāns

Pelni kopā ar lielākajiem uzņēmumiem attīstītajās valstīts

INDEXO Akciju plāns līdz 100 % aktīvu iegulda attīstīto valstu
kapitāla vērtspapīru tirgū indeksiem piesaistītos ieguldījumu fondos.
Sadalījums ir indikatīvs un laika gaitā var mainīties
100 % ieguldījums attīstīto valstu kapitāla vērtspapīru tirgū
Vienā ieguldījumu fondā var tikt ieguldīti līdz 10 % 
no pensiju plāna aktīviem
Naudas tirgus instrumentos var tikt ieguldīti līdz 5 % 
no pensiju plāna aktīviem
Dalība pensiju plānā caur automātisko vai manuālo 
kapitāla sadalījumu

Obligāciju plāns

Kvalitatīvas Eiropas investīciju kategorijas obligācijās

INDEXO Obligāciju plāns līdz 100 % aktīvu iegulda
ES parāda vērtspapīru ieguldījumu fondos.
Sadalījums ir indikatīvs un laika gaitā var mainīties
100 % ieguldījums ES parāda vērtspapīru ieguldījumu fondos
Vienā ieguldījumu fondā var tikt ieguldīti līdz 10 % 
no pensiju plāna aktīviem
Naudas tirgus instrumentos var tikt ieguldīti līdz 5 % 
no pensiju plāna aktīviem
Dalība pensiju plānā caur automātisko vai manuālo kapitāla sadalījumu

Izvēlies sev piemērotāko kapitāla sadalījumu!

Ar Automātisko
kapitāla sadalījumu

Akciju un obligāciju īpatsvars tavā portfelī tiek noteikts
automātiski – pēc tava vecuma

Izvēloties Automātisko sadalījumu:

 • 100 % ieguldījums Akciju plānā, ja līdz pensionēšanās vecumam atlikuši vairāk nekā 15 gadi

 • Laika gaitā ieguldījumu svars automātiski pielāgojas atbilstoši tavam vecumam

 • Pensijas gados 40 % tiek ieguldīti Akciju plānā un 60 % Obligāciju plānā

 • Patiks tiem, kuri nebaidās no īstermiņa tirgus svārstībām un vēlas uzkrāt optimālai pensijai

Ar Manuālo
kapitāla sadalījumu

Tu pats nosaki, kādu daļu no portfeļa vēlies novirzīt
akciju tirgū un kādu – obligāciju tirgū

Izvēloties Manuālo sadalījumu:

 • Tu pats kontrolē, cik daudz ieguldīt Akciju vai Obligāciju plānā

 • Laika gaitā portfeļa īpatsvaru vari mainīt pats

 • Izvēli vari veikt neierobežotu reižu skaitu

 • Patiks tiem, kuri jūtas gana pārliecināti, lai ieguldījumus pārvaldītu paši

INDEXO Investīciju komiteja

Marija Černoštana

Profesionāle ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi finanšu nozarē. Ilgus gadus vadīja Finanšu tirgus juridisko daļu vienā no Latvijā lielākajām bankām. IPAS "Indexo" valdes locekle.

Artūrs Roze

Finanšu jomas profesionālis ar vairāk nekā piecu gadu pieredzi finanšu nozarē. Strādājis gan lielos, gan mazos uzņēmumos Latvijā. IPAS "Indexo" valdes loceklis.

Kā pievienoties INDEXO pensiju 3. līmenim?

Pāris minūtēs
izveido profilu

Veic tieši tādas iemaksas, kādas vēlies

iesakām uzstādīt regulāro maksājumu

Seko, kā tava
nauda strādā

Pievienoties

Izvēlies, kuram
produktam pievienoties

INDEXO
pensiju 2. līmenis

6 % tavas algas jau šobrīd krājas pensiju 2. līmenī. Ieguldi to efektīvāk ar INDEXO.
Pievienoties

INDEXO
pensiju 3. līmenis

Veic iemaksas pensiju 3. līmenī un uzkrāj, izmantojot automatizētu ieguldīšanas sistēmu.
Pievienoties

Izvēlies savam vecumam
atbilstošāko plānu

INDEXO Jauda

16-50
Izdevīgākais 16–50
gadu vecumam!
Svārstīgs, ar augstu peļņas potenciālu
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

INDEXO Izaugsme

47-57
Izdevīgākais 47-57
gadu vecumam!
Vidēji svārstīgs, ar vidēji augstu peļņas potenciālu
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

INDEXO Konservatīvais

55+
Labākais 55+
gadu vecumam!
Stabilitāte gadiem 
pirms pensijas
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

Notiek pāradresācija
uz Latvija.lv

1

Identificējies Latvija.lv portālā
ar kādu no piedāvātajiem veidiem

2

Izvēlies e-iesniegumu 
pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai (2. no beigām)

3

Izvēlies savam vecumam atbilstošāko ieguldījumu plānu
Izlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lv
Izlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lvIzlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lvIzlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lv

Izmaksas

Darbības uzsākšanas datums: 25.03.2021.

Pārvaldīšanas izmaksas kopā: 0.62 %

Tās veido:

 • līdzekļu pārvaldītāja fiksētā komisija: 0.21 %
 • Pensiju fonda fiksētā komisija: 0.30 %
 • Turētājbankas komisija: 0.11 %
 • Mainīgā komisija: 0.00 %

Latvijas Bankas komisijas finansēšanai: 0.00 %
(segta no pensiju fonda līdzekļiem).

Portfelī iekļauto indeksu fondu vidējās gada izmaksas: 0.08 %
Šīs izmaksas ietekmē ieguldījumu plāna ienesīgumu, bet netiek
iekļautas pārvaldīšanas izmaksās.

Darbības uzsākšanas datums: 25.03.2021.

Pārvaldīšanas izmaksas kopā: 0.62 %

Tās veido:

 • līdzekļu pārvaldītāja fiksētā komisija: 0.21 %
 • Pensiju fonda fiksētā komisija: 0.30 %
 • Turētājbankas komisija: 0.11 %
 • Mainīgā komisija: 0.00 %

Latvijas Bankas komisijas finansēšanai: 0.00 %
(segta no pensiju fonda līdzekļiem)

Portfelī iekļauto indeksu fondu vidējās gada izmaksas: 0.14 %
Šīs izmaksas ietekmē ieguldījumu plāna ienesīgumu, bet netiek
iekļautas pārvaldīšanas izmaksās.