Jautājumi?

Sūtīt
PIEVIENOTIES
PIEVIENOTIES

IPAS INDEXO Privātuma politika

Šī IPAS "Indexo", vienotais reģistrācijas numurs: 40203042988, adrese: Elizabetes iela 13-1A, privātuma politika ir apstiprināta IPAS "Indexo" 2020. gada 16. novembra valdes sēdē.


Kas mēs esam?


IPAS "Indexo" ir licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas piedāvā pirmos modernos, zemu izmaksu pensiju plānus Latvijā. IPAS "Indexo" mājaslapa ir www.indexo.lv, e-pasts saziņai ir info@indexo.lv un tālrunis saziņai (darba dienās no 9 līdz 17) ir 20 006 088.


Informācijas saņemšana


Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus. Dodot piekrišanu informācijas un / vai zvanu un / vai reklāmu saņemšanai no IPAS "Indexo", Jūs piekrītat savu personas datu uzglabāšanai uzņēmuma iekšējā datu bāzē, kā arī to apstrādei. Privātuma politika paskaidro, kā tiek izmantota informācija, kuru Jūs mums sniedzat mājaslapā, citās mūsu reklāmas un / vai izglītojošos nolūkos izmantotās mājaslapās, mūsu rīkotos semināros un mārketinga pasākumos. Privātuma politika ir paredzēta Jūsu aizsardzībai, informējot Jūs par to, kāda privātā informācija tiek ievākta, kādas ir informācijas ievākšanas metodes, kādiem nolūkiem to izmantosim, kā to apstrādājam, un kā Jūs ar mums varat sazināties.


IPAS "Indexo" veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. IPAS "Indexo" ir iecēlusi datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu  personas datu aizsardzības regulējuma prasības, vadlīnijas un kārtību.


Dažreiz mums ir jāmaina mūsu Privātuma politika. Vietnē www.indexo.lv tiks publicētas visas izmaiņas.


Kādēļ mēs ievācam Jūsu datus?


Personas datu un informācijas sniegšana ir brīvprātīgs process, kas palīdz mums iepazīt mūsu klientus un uzlabot mūsu sniegtos pakalpojumus, to sniegšanas kvalitāti un mājaslapas saturu, savukārt Jums atrast un saņemt tādus IPAS "Indexo" pakalpojumus, kuri vislabāk atbilst tieši Jūsu vajadzībām.


IPAS "Indexo" personas datus iegūst no Jums un apstrādā tikai konkrētiem mērķiem. Mūsu rīcībā ir Jūsu personas dati, lai IPAS "Indexo" varētu īstenot savu saistību izpildi un atkarībā no Jūsu dotajām piekrišanām sazināties ar Jums par administratīviem jautājumiem, informēt Jūs par jaunumiem, informēt Jūs par mūsu rīkotajiem pasākumiem, rādīt Jūsu interesēm pielāgotus reklāmas materiālus, kā arī nodrošināt mūsu sniegto pakalpojumu kvalitātes kontroli.


IPAS "Indexo" veic Jūsu personas datu apstrādi, ja ir saņemta Jūsu piekrišana vai arī pastāv kāds cits normatīvo aktu prasībām atbilstošs tiesisks pamats Jūsu personas datu apstrādei. Personas datus komerciāliem paziņojumiem, mārketinga pasākumiem un līdzīgām aktivitātēm IPAS "Indexo"  izmanto tikai ar Jūsu piekrišanu.


Jūs varat izvēlēties saņemt no mums dažāda rakstura informāciju (konkrētā informācija, kuras saņemšanai Jūs piesakāties, vienmēr tiek īsi aprakstīta brīdī, kad lūdzam Jums sniegt mums savu kontaktinformāciju). Lai nodrošinātu šo pakalpojumu, mums var būt nepieciešama Jūsu elektroniskā pasta adrese un / vai vārds un uzvārds, un / vai tālruņa numurs. Lai nodrošinātu IPAS "Indexo" sniegto pakalpojumu kvalitātes kontroli, var tikt veikts telefonsarunas ieraksts un mēs varam Jums lūgt sniegt informāciju par Jūsu aptuveno darba stāžu, lai piemeklētu Jums atbilstošāko risinājumu.


Izvēle saņemt informāciju no mums vienmēr ir brīvprātīga. Ja Jūs izvēlējāties saņemt no mums konkrēta rakstura informāciju, tad ar Jūsu skaidri izteikto piekrišanu mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai šī rakstura informācijas izsūtīšanai un citiem mērķiem Jūsu personas datus neizmantosim (izņemot gadījumus, kuros pastāv kāds cits, normatīvo aktu prasībām atbilstošs tiesisks pamats Jūsu personas datu apstrādei). No informācijas saņemšanas Jūs varat atteikties jebkurā brīdī.

Personas datu atklāšana nesaistītajām trešajām pusēm


IPAS "Indexo" var nodot personas datus trešajām pusēm, kas veic datu apstrādi IPAS "Indexo" uzdevumā, ja tas nepieciešams IPAS "Indexo" darbības nodrošināšanai – informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, datu izvietošanas (hosting) u.c. saistītu pakalpojumu sniegšanai.


Trešajām pusēm, kas veic datu ap personām var būt nepieciešama informācija par Jums savu funkciju veikšanai. Šīm personām nav tiesību izmantot personas datus, kurus mēs viņiem nododam, jebkuriem citiem mērķiem, izņemot tos, par kuriem esam jūs informējuši šajā Privātuma politikā par personas datu aizsardzību.


Papildus IPAS "Indexo" var nodot vai pārsūtīt mūsu datubāzē esošos personas datus uzņēmumiem, iestādēm un amatpersonām, kas mūs uzrauga kā ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrību, kā arī nesaistītai trešajai pusei, piemēram, lai ievērotu tiesībsargājošo iestāžu likumīgu prasību. Pirms personas datu atklāšanas trešajai pusei, IPAS "Indexo" prasīs trešajai pusei ievērot atbilstošus piesardzības pasākumus, lai šos datus aizsargātu pret neatļautu lietošanu vai atklāšanu.


IPAS "Indexo" no Jums saņemtos personas datus nodod e-pasta mārketinga kompānijai The Rocket Science Group LLC (turpmāk tekstā – Mailchimp) (ASV) un sociālo mediju kompānijai Facebook Inc. (turpmāk tekstā – Facebook) (ASV). IPAS "Indexo" izmanto Mailchimp pakalpojumus informācijas nosūtīšanai Jums. IPAS "Indexo" ir noslēdzis vienošanos ar šo kompāniju par personas datu aizsardzību, lai nodrošinātu adekvātu Jūsu personas datu aizsardzību. IPAS "Indexo" nodod personas datus Facebook tikai un vienīgi, lai esošajiem klientiem nerādītu tās IPAS "Indexo reklāmas, kas  tiem nav aktuālas – citiem nolūkiem dati Facebook netiek nodoti.


Atteikšanās


Saņemot e-pastus no IPAS "Indexo", kuriem Jūs pierakstījāties caur mājas lapu vai savādāk dodot mums savu piekrišanu, Jums vienmēr tiks nosūtīta saite ar iespēju atteikties no jaunumu saņemšanas. Izvēloties šo iespēju, Jūs tiksiet atrakstīti no jaunumu saņemšanas un informāciju vairs nesaņemsiet.


Saņemot mārketinga rakstura zvanus no IPAS "Indexo", Jums vienmēr tiks dota iespēja tūlītēji atteikties no turpmāku zvanu saņemšanas. Izmantojot šo iespēju, Jūs tiksiet izņemti no zvanu adresātu saraksta un zvanus vairs nesaņemsiet.


Jūs jebkurā brīdi varat atsaukt savas sniegtās piekrišanas IPAS "Indexo" un / vai pieprasīt dzēst IPAS "Indexo" rīcībā esošos Jūsu personas datus, nosūtot par to rakstisku paziņojumu IPAS "Indexo" uz tās juridisko adresi vai e-pastu info@indexo.lv.


Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas notikusi līdz atsaukuma saņemšanai.


Sīkdatnes


Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo mājaslapas izmantošanu. Sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, izmantojot Jūsu pārlūka uzstādījumus, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt vietnes izmantošanas iespējas.


Pēc noklusējuma mājaslapas indexo.lv lietotāja datorā tiek saglabāta tikai analītikas pakalpojuma Google Analytics sīkdatnes. Indexo.lv Google Analytics konts ir konfigurēts tā, lai netiktu ievākta nekāda Jūs personīgi identificējoša informācija. Uzglabātās sīkdatnes nekādā gadījumā netiek saistītas ar Jūsu konkrētajiem personas datiem un nevar tikt attiecinātas uz Jūsu personīgo informāciju.


Ja Jūs dodat piekrišanu citu sīkdatņu uzstādei, spiežot pogu "Piekrītu", Jūsu datorā var tikt uzstādītas arī uzņēmuma Facebook veidotās sīkdatnes, kuras ASV uzņēmums Facebook var arī saistīt ar Jūsu konkrētajiem personas datiem. Šīs sīkdatnes IPAS "Indexo" var izmantot, lai sagatavotu un parādītu Jums piemērotākus pakalpojumu piedāvājumus citās interneta vietnēs kā arī lai veiktu statistiskus novērojumus par mājas lapas lietojamību.


Datu integritāte un drošība


IPAS "Indexo" veiks saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti un vienotu veselumu mūsu datubāzēs, kā arī nodrošinās datubāzu drošību. Jūsu personas datus mēs uzglabāsim tikai tik ilgi, cik nepieciešams to mērķu, kuriem tie tika iegūti izpildīšanai vai arī, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības ziņot par pārkāpumiem un sniegt informāciju. Mūsu serveri un datubāzes atbilst finanšu nozares standarta drošības prasībām. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu personas datu apstrādes iekšējo normatīvo regulējumu. Mēs centīsimies novērst jebkādus datu zudumus, noplūdi, ļaunprātīgu to izmantošanu, nesankcionētu atklāšanu, izmaiņas datos vai to iznīcināšanu.


Piekļuve datiem, dzēšana un labošana


Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, Jūs to varat darīt,  sazinoties ar mums (info@indexo.lv) vai sazinoties pa tālruni +371 20 006 088. Lūdzu, sniedziet mums pietiekami daudz informācijas, lai mēs varētu atpazīt Jūs, un mēs atbildēsim uz Jūsu lūgumiem ātri un tieši. Lūgumi labot, pārnest, ierobežot vai izdzēst personas datus tiek izskatīti atbilstoši normatīvajam regulējumam un ziņošanas prasībām vai dokumentu saglabāšanai, kas tiek prasīta no IPAS "Indexo", kā ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības.


Personas datu glabāšanas ilgums


IPAS "Indexo" glabā un apstrādā Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtais līgums, vai kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā IPAS "Indexo" vai Jūs varat realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, celt vai vest prasību tiesā), kamēr kādai no pusēm ar normatīvo regulējumu ir uzlikts par pienākumu personas datus glabāt vai kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. Telefonsarunu ieraksti, kas veikti kvalitātes kontroles nolūkos, tiek glabāti 30 dienas.


Hipersaites uz citām vietnēm


www.indexo.lv var saturēt hipersaites uz tīmekļa vietnēm, ko neuztur IPAS "Indexo". Šīs hipersaites ir paredzētas tikai Jūsu zināšanai un ērtībām un neietver trešo pušu tīmekļa vietnes darbības vai jebkuras saistības ar to uzturētājiem apstiprinājumu. IPAS "Indexo" nepārvalda šīs tīmekļa vietnes un nav atbildīga par to personas datu apstrādes politiku. Mēs iesakām iepazīties ar privātuma politiku, kas publicēta jebkurā vietnē, pirms konkrētās vietnes izmantošanas vai savu personas datu sniegšanas.


Jautājumi par personas datu aizsardzību


Ja jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai interese par to, kā  IPAS "Indexo" apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, informējiet par to mūsu datu aizsardzības speciālistu elektroniski uz e-pasta adresi: (info@indexo.lv) vai sazinoties pa tālruni +371 20 006 088.


Gadījumā, ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā (www.dvi.gov.lv).