PĀRSKATI

2023
3 mēn.

Konsolidētais SP

6 mēn.

Konsolidētais SP

Vebinārs

Prezentācija

9 mēn.

Konsolidētais SP

12 mēn.

Konsolidētais un Sabiedrības GP

Korporatīvās pārvaldības pārskats

GP atbilstoši ESEF prasībām

Atalgojuma ziņojums

Vebinārs

Prezentācija

2022
3 mēn.
6 mēn.

Konsolidētais SP

Vebinārs

Prezentācija

9 mēn.

Konsolidētais SP

12 mēn.

Konsolidētais un Sabiedrības GP

Korporatīvās pārvaldības pārskats

"Indexo Atklātais Pensiju Fonds" AS GP

GP atbilstoši ESEF prasībām

Vebinārs

Prezentācija

2021
3 mēn.
6 mēn.
9 mēn.
12 mēn.

Konsolidētais GP

IPAS "Indexo" GP

"Indexo Atklātais Pensiju Fonds" AS GP

2020
3 mēn.
6 mēn.
9 mēn.
12 mēn.

IPAS "Indexo" GP

2019
3 mēn.
6 mēn.
9 mēn.
12 mēn.

IPAS "Indexo" GP

Paskaidrojumi:

GP- Gada pārskats
SP- Starpperiodu pārskats