INDEXO – par labāku
finanšu vidi Latvijā

INDEXO tika izveidots ar mērķi uzlabot finanšu vidi Latvijā. Tā bija
mūsu atbilde uz tobrīd nepamatoti augstajām komisijas maksām un
zemajām atdevēm pensiju pārvaldē.

INDEXO iestājas par jēgpilnu rīcību
un pozitīvu ietekmi

VIDE

Kā pensiju pārvaldītājs ar pasīvo aktīvu pārvaldīšanas stratēģiju mēs
apzināmies, ka vislielāko ietekmi varam panākt ar mūsu ieguldījumiem. Taču
tas nav viss – pozitīvu ietekmi uz vidi varam radīt arī ar digitālām iniciatīvām
un INDEXO biroja ēku.
INDEXO iegulda, izmantojot pasīvo ieguldījumu stratēģiju, investējot pensiju 2. un 3. līmeņa aktīvus galvenokārt indeksu fondos ar zemām izmaksām.
Ieguldījumu veikšanā INDEXO nodrošina, ka pensiju 2. un 3. līmeņa portfeļa vidējais ESG vērtējums ir vismaz "A" līmenī.
INDEXO visi pakalpojumi ir pieejami attālināti 24/7. Dokumentu aprite birojā un sadarbībā ar partneriem un klientiem ir digitāla.

SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Mums rūp mūsu attiecības ar mūsu darbiniekiem, klientiem, akcionāriem,
regulatoru un sabiedrību. Mēs risinām sociālas problēmas un cenšamies
radīt pozitīvas pārmaiņas Latvijas finanšu vidē.
Darbinieki
Mēs ieguldām darbinieku profesionālajā attīstībā, labklājībā un finanšu pratībā. Īstenojam skaidrus un taisnīgus atalgojuma principus.
Klienti
Mūsu mērķis ir maksimizēt pensiju uzkrājumus. Mums nav slēptu komisiju vai neskaidru ieguldījumu. Regulāri samazinām pārvaldīšanas komisijas, kā arī izglītojam par finanšu pratības tēmām.
Sabiedrība
No mūsu panāktajām pozitīvajām pārmaiņām pensiju nozarē jau ir ieguvusi visa sabiedrība. Tagad to pašu esam apņēmušies paveikt arī banku sektorā.

PĀRVALDĪBA

Jau kopš pašiem pirmsākumiem viena no INDEXO pamatvērtībām ir
caurspīdīgums. Pēc kļūšanas par publisku uzņēmumu mēs arvien turpinām
uzlabot mūsu korporatīvās pārvaldības praksi.
INDEXO augsti vērtējam atbildību un caurspīdīgumu. Augsti ētikas standarti, ieinteresēto pušu vajadzību apmierināšana un stingra riska pārvaldība ir būtiski ilgtermiņa panākumiem.
Mēs izturamies vienlīdzīgi pret visiem akcionāriem un klientiem, kā arī esam atvērti jautājumiem.

INDEXO ambīcijas 2023-2027

Mēs tiecamies nepārtraukti attīstīties, lai radītu
ilgtermiņa vērtību gan mūsu klientiem, gan
akcionāriem, gan sabiedrībai kopumā.
Uzzināt vairāk

Ilgtspēja INDEXO Grupā

Veicot pensiju 2. un 3. līmeņa plānu līdzekļu pārvaldīšanu, mēs integrējam ilgtspējas riskus ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā. Pieturoties pie pārsvarā pasīvas pārvaldīšanas stratēģijas un veicot pensiju līdzekļu ieguldījumus, mēs neņemam vērā ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.

INDEXO ieguldījumu un pensiju plāni

Ieguldījumu veikšanā INDEXO nodrošina, ka pensiju 2. un 3. līmeņa portfeļa vidējais ESG vērtējums ir vismaz "A" līmenī.
Uzzināt vairāk

Izvēlies, kuram
produktam pievienoties

INDEXO
pensiju 2. līmenis

6 % tavas algas jau šobrīd krājas pensiju 2. līmenī. Ieguldi to efektīvāk ar INDEXO.
Pievienoties

INDEXO
pensiju 3. līmenis

Veic iemaksas pensiju 3. līmenī un uzkrāj, izmantojot automatizētu ieguldīšanas sistēmu.
Pievienoties

Izvēlies savam vecumam
atbilstošāko plānu

INDEXO Jauda

16-50
Izdevīgākais 16–50
gadu vecumam!
Svārstīgs, ar augstu peļņas potenciālu
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

INDEXO Izaugsme

47-57
Izdevīgākais 47-57
gadu vecumam!
Vidēji svārstīgs, ar vidēji augstu peļņas potenciālu
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

INDEXO Konservatīvais

55+
Labākais 55+
gadu vecumam!
Stabilitāte gadiem 
pirms pensijas
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

Notiek pāradresācija
uz Latvija.lv

1

Identificējies Latvija.lv portālā
ar kādu no piedāvātajiem veidiem

2

Izvēlies e-iesniegumu 
pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai (2. no beigām)

3

Izvēlies savam vecumam atbilstošāko ieguldījumu plānu
Izlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lv
Izlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lvIzlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lvIzlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lv

INDEXO ieguldījumu un pensiju plāni