INDEXO Grupas
struktūra

IPAS Indexo

Henriks Karmo

Valdes priekšsēdētājs

Valdis Vancovičs

Padomes priekšēdētājs

Ieva Jāgere

Neatkarīga Revīzijas komitejas locekle

Marija Černoštana

Valdes locekle

Artūrs Roze

Valdes loceklis

Svens Dinsdorfs

Padomes priekšēdētāja vietnieks

Ramona Miglāne

Padomes locekle

Renāts Lokomets

Padomes loceklis

Ivita Asare

Padomes locekle

Indexo Atklātais Pensiju Fonds AS

Henriks Karmo

Padomes priekšsēdētājs

Līga Katrīna Kļaviņa

Valdes locekle

Ivita Asare

Padomes locekle

INDEXO Banka AS

Valdis Siksnis

Valdes priekšēdētājs

Valdis Vancovičs

Padomes priekšēdētājs

Vladimirs Bolbats

Valdes loceklis

Evija Sloka

Valdes locekle

Līga Katrīna Kļaviņa

Valdes locekle

Ieva Bauma

Valdes locekle

Gints Ozoliņš

Valdes loceklis

Svens Dinsdorfs

Padomes priekšēdētāja vietnieks

Ramona Miglāne

Padomes locekle

Renāts Lokomets

Padomes loceklis

Ivita Asare

Padomes locekle

Izvēlies, kuram
produktam pievienoties

INDEXO
pensiju 2. līmenis

6 % tavas algas jau šobrīd krājas pensiju 2. līmenī. Ieguldi to efektīvāk ar INDEXO.
Pievienoties

INDEXO
pensiju 3. līmenis

Veic iemaksas pensiju 3. līmenī un uzkrāj, izmantojot automatizētu ieguldīšanas sistēmu.
Pievienoties

Izvēlies savam vecumam
atbilstošāko plānu

INDEXO Jauda

16-50
Izdevīgākais 16–50
gadu vecumam!
Svārstīgs, ar augstu peļņas potenciālu
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

INDEXO Izaugsme

47-57
Izdevīgākais 47-57
gadu vecumam!
Vidēji svārstīgs, ar vidēji augstu peļņas potenciālu
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

INDEXO Konservatīvais

55+
Labākais 55+
gadu vecumam!
Stabilitāte gadiem 
pirms pensijas
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

Notiek pāradresācija
uz Latvija.lv

1

Identificējies Latvija.lv portālā
ar kādu no piedāvātajiem veidiem

2

Izvēlies e-iesniegumu 
pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai (2. no beigām)

3

Izvēlies savam vecumam atbilstošāko ieguldījumu plānu
Izlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lv
Izlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lvIzlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lvIzlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lv

Henriks Karmo

Valdes priekšsēdētājs

Atbildības jomas:

Stratēģija un attīstība, IT, biznesa procesi un  datu analīze, pārdošana, mārketings

Profesionālā darba pieredze:
Profesionālis ar 20 gadu pieredzi finanšu vadībā

Izglītība:
Bakalaura grāds ekonomikā un biznesā (SSE Riga)

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:
Goindex, UAB padomes loceklis
Dagny OÜ, direktors
OÜ Capital Coordination, direktors
Tulundusühistu Tuleva, padomes loceklis
Beacon Properties OÜ, valdes loceklis

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits:
307 877

Valdis Vancovičs

Padomes priekšēdētājs

Atbildības jomas: 
Attīstība un stratēģija, jaunu padomes un valdes locekļu atlase un nominēšana

Profesionālā darba pieredze:
Biznesa vadības profesionālis ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi telekomunikāciju nozarē

Izglītība:
– Executive MBA (IEDC Bled School of Management)
Maģistra grāds telekomunikācijās (RTU)
– Bakalaura grāds elektrozinātnē un telekomunikācijās (RTU)
– BICG Korporatīvās pārvaldības sertifikāts

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:
– SIA Tele2 valdes priekšsēdētājs
– Biedrības “Latvijas Telekomunikāciju asociācija” valdes loceklis un viceprezidents 

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits:
63 743

Ieva Jāgere

Neatkarīga Revīzijas komitejas locekle

Marija Černoštana

Valdes locekle

Atbildības jomas:

Risku vadība un darbības atbilstība, datu aizsardzība, juridiskie jautājumi un lietvedība, ilgtspēja

Profesionālā darba pieredze:

Vairāk nekā 20 gadu pieredze darbā finanšu iestādē, sniedzot juridisko atbalstu finanšu tirgus jomā

Izglītība:

LLM, Master of International and European Law, Riga Graduate School of Law

Jurista kvalifikācija, Latvijas Universitāte

Amati citos uzņēmumos:

AS INDEXO Banka, Juridiskās daļas vadītāja

IPAS Indexo akciju skaits:

50

Artūrs Roze

Valdes loceklis

Atbildības jomas

IPAS Indexo aktīvu pārvalde, IT, pārdošana, kvalitātes kontrole, klientu apkalpošana

Profesionālā darba pieredze:

10 gadu pieredze Latvijā vadošos finanšu uzņēmumos

Izglītība:

Bakalaura grāds ekonomikā un biznesa vadībā (SSE Riga)

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:

Valdes loceklis SIA “R cap”

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits:

7293

Svens Dinsdorfs

Padomes priekšēdētāja vietnieks

Atbildības jomas: 
Iekšējā un ārējā revīzija

Profesionālā darba pieredze:
Profesionālis ar 20 gadu pieredzi finanšu vadībā

Izglītība:
Maģistra grāds starptautiskajā biznesā un ekonomikā ar specialitāti finansēs (SSE Riga)
Bakalaura grāds ekonomikā un biznesā (SSE Riga) 

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:
AS “ELKO Grupa” direktors
AS “Latvenergo” Revīzijas komitejas loceklis

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits:
63 269

Ramona Miglāne

Padomes locekle

Atbildības jomas: 
Darbības atbilstība un AML

Profesionālā darba pieredze:

Profesionāle ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi jurisprudencē.
Chambers Europe, Chambers Global, Legal500 un IFLR1000 starptautiskajos direktorijos atzīta tiesību eksperte. 

Izglītība:
– Maģistra grāds tiesību zinātnē (LU) 
Bakalaura grāds tiesību zinātnē (LU) 

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:
– drill. zvērināta advokāte, partnere ar specializāciju banku un finanšu tiesībās
Digital Mind AS, padomes locekle
Latvijas Startup asociācijas juridiskā konsultante
Biznesa augstskolas Turība vieslektore 

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits: 

Renāts Lokomets

Padomes loceklis

Atbildības jomas: 
Darbības efektivitāte, risku vadība, darbības kontrole 

Profesionālā darba pieredze:
Profesionālis ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi finanšu sektorā

Izglītība:
– Maģistra grāds tiesībās un finansēs (Rīgas Juridiskā augstskola)
MBA finansēs un IT (The Hebrew University of Jerusalem)
– Bakalaura grāds ekonomikā, žurnālistikā un komunikācijās (The Hebrew University of Jerusalem) 

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:
– Summus Capital padomes loceklis
– HALOM HOLDINGS, SIA valdes loceklis

LTRK Jaunuzņēmumu padomes loceklis
Rīgas Ebreju kopienas valdes loceklis

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits:

Ivita Asare

Padomes locekle

Atbildības jomas:

Pārvaldība, grāmatvedība, NILLTPFN un sankciju pārvaldība, risku vadība un darbības atbilstība, datu aizsardzība, juridiskie jautājumi, lietvedība un ilgtspēja

Profesionālā darba pieredze:
Vadības līmeņa profesionāle ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi banku nozarē

Izglītība:
– Maģistra grāds Biznesa vadībā (RTU)
Bakalaura grāds ekonomikā un biznesā (SSE Riga) 

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:
Biedrības “Handbola skola” valdes locekle 

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits: 
900

Henriks Karmo

Valdes priekšsēdētājs

Atbildības jomas:

Stratēģija un attīstība, IT, biznesa procesi un  datu analīze, pārdošana, mārketings

Profesionālā darba pieredze:
Profesionālis ar 20 gadu pieredzi finanšu vadībā

Izglītība:
Bakalaura grāds ekonomikā un biznesā (SSE Riga)

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:
Goindex, UAB padomes loceklis
Dagny OÜ, direktors
OÜ Capital Coordination, direktors
Tulundusühistu Tuleva, padomes loceklis
Beacon Properties OÜ, valdes loceklis

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits:
307 877

Līga Katrīna Kļaviņa

Atbildības jomas:

Darbības atbilstība, NILLTPFN un sankciju pārvaldība, datu aizsardzība, ilgtspēja
(Indexo Atklātais pensiju fonds, AS)

Profesionālā darba pieredze:

Risku vadības, darbības atbilstības, NILLTPFN un sankciju pārvaldības profesionāle ar vairāk kā 15 gadu pieredzi finanšu nozarē

Izglītība:

CAMS sertifikāts;

Maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā Rīgas tehniskajā universitātē;

Profesionālā bakalaura grāds publiskajās tiesībās un jurista kvalifikācija Latvijas Policijas akadēmijā.

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:

INDEXO Banka, AS valdes locekle
Indexo Atklātais pensiju fonds, AS valdes locekle

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits

2483

Ivita Asare

Padomes locekle

Atbildības jomas:

Pārvaldība, grāmatvedība, NILLTPFN un sankciju pārvaldība, risku vadība un darbības atbilstība, datu aizsardzība, juridiskie jautājumi, lietvedība un ilgtspēja

Profesionālā darba pieredze:
Vadības līmeņa profesionāle ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi banku nozarē

Izglītība:
– Maģistra grāds Biznesa vadībā (RTU)
Bakalaura grāds ekonomikā un biznesā (SSE Riga) 

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:
Biedrības “Handbola skola” valdes locekle 

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits: 
900

Valdis Siksnis

Atbildības jomas:  
Pārvaldība, stratēģija un attīstība

Profesionālā darba pieredze:
Biznesa vadības profesionālis ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi finanšu nozarē

Izglītība:
Executive MBA (Aalto University) 
Bakalaura grāds datorzinātnes un lietišķajā matemātikā (LU) 

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:
VSCAP, SIA valdes loceklis
IDX1R, AS valdes loceklis
Callidus Capital, SIA konsultants
Latvijas Basketbola Savienības padomes loceklis

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits:
305 196

Valdis Vancovičs

Padomes priekšēdētājs

Atbildības jomas: 
Attīstība un stratēģija, jaunu padomes un valdes locekļu atlase un nominēšana

Profesionālā darba pieredze:
Biznesa vadības profesionālis ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi telekomunikāciju nozarē

Izglītība:
– Executive MBA (IEDC Bled School of Management)
Maģistra grāds telekomunikācijās (RTU)
– Bakalaura grāds elektrozinātnē un telekomunikācijās (RTU)
– BICG Korporatīvās pārvaldības sertifikāts

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:
– SIA Tele2 valdes priekšsēdētājs
– Biedrības “Latvijas Telekomunikāciju asociācija” valdes loceklis un viceprezidents 

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits:
63 743

Vladimirs Bolbats

Atbildības jomas:

Privātpersonu segmenta vadība, produktu vadība, klientu apkalpošana

Profesionālā darba pieredze:

Profesionālis ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi finanšu nozarē

Izglītība:

Executive MBA (Stockholm School of Economics in Riga)

Bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā (Banku Augstskola)

Informācija par amatiem citos uzņēmumos

nav

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits:

7569

Evija Sloka

Atbildības jomas:

Risku vadība, ilgtspēja

Profesionālā darba pieredze:

Vairāk kā 25 gadu darba pieredze Latvijas komercbanku sektorā, tai skaitā, Swedbank pildot vadītāja pienākumus Kredītriska kontroles jomā un Iekšējā audita jomā, Expobank strādājot bankas valdes līmenī kā CFO, CRO.

Izglītība:

Maģistra grāds ekonomikā (LU)

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:

Biedrība Vācu aitu suņu sporta centrs, valdes locekle

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits:

1000

Līga Katrīna Kļaviņa

Atbildības jomas:

Darbības atbilstība, NILLTPFN un sankciju pārvaldība, datu aizsardzība, ilgtspēja
(Indexo Atklātais pensiju fonds, AS)

Profesionālā darba pieredze:

Risku vadības, darbības atbilstības, NILLTPFN un sankciju pārvaldības profesionāle ar vairāk kā 15 gadu pieredzi finanšu nozarē

Izglītība:

CAMS sertifikāts;

Maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā Rīgas tehniskajā universitātē;

Profesionālā bakalaura grāds publiskajās tiesībās un jurista kvalifikācija Latvijas Policijas akadēmijā.

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:

INDEXO Banka, AS valdes locekle
Indexo Atklātais pensiju fonds, AS valdes locekle

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits

2483

Ieva Bauma

Atbildības jomas: 
Zīmols, mārketings, publiskās un investoru attiecības

Profesionālā darba pieredze:
Profesionāle ar vairāk nekā 5 gadu pieredzi mārketingā un komunikācijā

Izglītība:
Maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadībā (RTU) 
Bakalaura grāds finanšu inženierijā (RTU) 

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits:
2549

Gints Ozoliņš

Atbildības joma:

IT pārvaldība, Informācijas sistēmu izstrāde, uzturēšana un drošība

Profesionālā darba pieredze:

IT un vadības profesionālis ar 25 gadu pieredzi IT jomā un vairāk nekā 15 gadu vadības pieredzi

Izglītība:

Datorzinātņu maģistrs (Latvijas Universitāte)

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:

nav

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits:

16 000

Svens Dinsdorfs

Padomes priekšēdētāja vietnieks

Atbildības jomas: 
Iekšējā un ārējā revīzija

Profesionālā darba pieredze:
Profesionālis ar 20 gadu pieredzi finanšu vadībā

Izglītība:
Maģistra grāds starptautiskajā biznesā un ekonomikā ar specialitāti finansēs (SSE Riga)
Bakalaura grāds ekonomikā un biznesā (SSE Riga) 

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:
AS “ELKO Grupa” direktors
AS “Latvenergo” Revīzijas komitejas loceklis

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits:
63 269

Ramona Miglāne

Padomes locekle

Atbildības jomas: 
Darbības atbilstība un AML

Profesionālā darba pieredze:

Profesionāle ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi jurisprudencē.
Chambers Europe, Chambers Global, Legal500 un IFLR1000 starptautiskajos direktorijos atzīta tiesību eksperte. 

Izglītība:
– Maģistra grāds tiesību zinātnē (LU) 
Bakalaura grāds tiesību zinātnē (LU) 

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:
– drill. zvērināta advokāte, partnere ar specializāciju banku un finanšu tiesībās
Digital Mind AS, padomes locekle
Latvijas Startup asociācijas juridiskā konsultante
Biznesa augstskolas Turība vieslektore 

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits: 

Renāts Lokomets

Padomes loceklis

Atbildības jomas: 
Darbības efektivitāte, risku vadība, darbības kontrole 

Profesionālā darba pieredze:
Profesionālis ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi finanšu sektorā

Izglītība:
– Maģistra grāds tiesībās un finansēs (Rīgas Juridiskā augstskola)
MBA finansēs un IT (The Hebrew University of Jerusalem)
– Bakalaura grāds ekonomikā, žurnālistikā un komunikācijās (The Hebrew University of Jerusalem) 

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:
– Summus Capital padomes loceklis
– HALOM HOLDINGS, SIA valdes loceklis

LTRK Jaunuzņēmumu padomes loceklis
Rīgas Ebreju kopienas valdes loceklis

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits:

Ivita Asare

Padomes locekle

Atbildības jomas:

Pārvaldība, grāmatvedība, NILLTPFN un sankciju pārvaldība, risku vadība un darbības atbilstība, datu aizsardzība, juridiskie jautājumi, lietvedība un ilgtspēja

Profesionālā darba pieredze:
Vadības līmeņa profesionāle ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi banku nozarē

Izglītība:
– Maģistra grāds Biznesa vadībā (RTU)
Bakalaura grāds ekonomikā un biznesā (SSE Riga) 

Informācija par amatiem citos uzņēmumos:
Biedrības “Handbola skola” valdes locekle 

IPAS “Indexo” piederošo/ kontrolē esošo akciju skaits: 
900