Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16–50"

"INDEXO Jauda 16–50"  – pensiju plāns ar maksimālo atļauto ieguldījumu akciju tirgū! Tas ir moderns, drošs, pasaules standartiem atbilstošs veids, kā veidot 2. pensiju līmeņa uzkrājumu.


Salīdzinot ar citiem INDEXO pensiju plāniem, šo plānu raksturo augstāks potenciālais ienesīgums un arī augstāks svārstīgums (risks). Šis plāns ir piemērots gados jaunākiem 2. pensiju līmeņa dalībniekiem – no 16 līdz 50 gadu vecumam.

Plāna profils

 • Ieguldījums diversificētos, kvalitatīvos zemu izmaksu indeksu fondos.
 • Ieguldījumu profils – attīstīto valstu akcijas.
 • Kopš plāna darbības sākuma klientiem nodrošināti labi rezultāti.
 • Piemērots ieguldītājiem 16–50 gadu vecumā.
indexo plāna jauda profils

Ko varam nodrošināt:

 • Modernu, pasaules standartiem atbilstošu ieguldījumu politiku
 • Augstākos drošības standartus
 • Zemas izmaksas
 • Caurspīdību – nekādu slēpto izmaksu vai ieguldījumu dārgos, pašu pārvaldītos fondos

Ko nesolām:

 • Pasakas, ka ieguldījumu plāna vērtība vienmēr strauji augs
 • Šādu solījumu nevar dot neviens

Īstermiņā tirgus indeksi ir svārstīgi. Gaidāmi gan peļņas periodi, gan tirgus krīzes un korekcijas.

Ilgtermiņā pasaules ekonomika attīstās, uzņēmumi pelna un tirgus indeksi kāpj.

Galvenās plāna īpašības un dokumenti

Darbības uzsākšanas datums: 01/02/2018

 

Pārvaldīšanas izmaksas kopā: 0,47 %, tostarp

 • Līdzekļu pārvaldītāja fiksētā komisija: 0,39 %
 • Turētājbankas komisija: 0,08 %
 • Mainīgā komisija: 0,00 %

 

Portfelī iekļauto indeksu fondu vidējās gada izmaksas: 0,08%. Šīs izmaksas ietekmē ieguldījumu plāna ienesīgumu, bet netiek iekļautas pārvaldīšanas izmaksās.

 

Ieguldījums akciju fondos: līdz 100% no aktīviem.

INDEXO Investīciju komiteja

Indexo investīciju komiteja

Valdis Siksnis


Profesionālis ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi finanšu nozarē. Ilgus gadus vadījis Nordea bankas Latvijas filiāli. IPAS "Indexo" valdes priekšsēdētājs.


Indexo investīciju komiteja

Artūrs Roze


Finanšu jomas profesionālis ar vairāk nekā 5 gadu pieredzi finanšu nozarē. Strādājis gan lielos, gan mazos uzņēmumos Latvijā.


"INDEXO Jauda 16–50" – tiem,

kas vēlas maksimizēt peļņas potenciālu!