Pensiju pārvaldītājs IPAS Indexo (turpmāk – INDEXO) šodien Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (turpmāk – FKTK) ir iesniedzis plānotā akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO jeb Initial Public Offering) prospektu. Uzreiz pēc prospekta izskatīšanas FKTK, apstiprinoša lēmuma gadījumā, nekavējoties tiks paziņots IPO uzsākšanas datums, piedāvāto akciju parakstīšanās laiks, akciju cena un citas darījuma detaļas. 

Prospekts ir INDEXO IPO pamatdokuments, kurā pieejama informācija par IPO piedāvāto akciju skaitu, cenu, kā arī citiem finanšu parametriem un akciju sadales (allocation) principiem. Dokumentā detalizēti aprakstītas arī uzņēmuma nākotnes attīstības ieceres un izaugsmes mērķi, tostarp jaunas bankas izveides plāni, un to finanšu pamatojums. Tāpat prospekts iepazīstina ar INDEXO pārvaldības modeli, risku politiku un citiem būtiskiem uzņēmuma darbības jautājumiem.

“Prospekta iesniegšana FKTK ir nozīmīgs solis IPO procesā, kas ļauj mums virzīties tālāk ar praktisku gatavošanos akciju publiskā piedāvājuma un kotācijas īstenošanai. Prospekts tiks publiskots pēc FKTK apstiprinājuma, lai investori spētu detalizēti iepazīties ar mūsu darbības rādītājiem un izaugsmes plāniem. Mēs šobrīd virzāmies saskaņā ar sākotnēji iecerēto laika plānu un ceram uz IPO uzsākšanu tuvāko nedēļu laikā,” saka Valdis Siksnis, INDEXO Valdes priekšsēdētājs un viens no dibinātājiem.

Kā ziņots iepriekš, INDEXO jūnija beigās plāno īstenot IPO, kura mērķis ir piesaistīt investīcijas, lai dibinātu banku papildus jau esošajai pensiju uzkrājuma pārvaldīšanai. Šī gada laikā INDEXO iesniegs pieteikumu komercbankas licences saņemšanai un pēc licences saņemšanas sāks pakāpeniski ieviest bankas pakalpojumus.

IPO rezultātā INDEXO akcijas plānots kotēt Regulētajā tirgū Nasdaq Rīga biržas Baltijas oficiālajā sarakstā.

INDEXO ir straujāk augošais pensiju pārvaldītājs Latvijā pēc klientu skaita, un jau vairāk nekā 80 tūkstoši klientu ir uzticējuši INDEXO savu pensijas uzkrājumu, kopējam pensiju apjomam pārvaldībā sasniedzot gandrīz pusmiljardu eiro.

INDEXO 2017. gadā izveidoja vairāk nekā 30 Latvijā pazīstami uzņēmēji un vadītāji ar mērķi Latvijas pensiju tirgū ieviest jaunākās pieejas aktīvu pārvaldē. INDEXO vērtības ir inovācija, darbības caurskatāmība un atklātība, kā arī spēcīgi biznesa rādītāji, kas veido pamatu nākotnes izaugsmei.

Vairāk informācijas pieejama www.indexo.lv.

 

 

Komercbankas (kredītiestādes) licences saņemšanai nepieciešama Eiropas Centrālās bankas piekrišana pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšlikuma.

Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver vispārīgus nākotnē vērstus paziņojumus par ieceri īstenot INDEXO akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO). Katrs investīciju lēmums jāpieņem balstoties uz Prospektu, ko apstiprina Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK). Apstiprinātais Prospekts tiks publicēts INDEXO mājaslapā (www.indexo.lv) tiklīdz tas būs pieejams.