Pensiju pārvaldītājs IPAS “Indexo” (turpmāk – INDEXO) šī gada jūlijā pēc pensiju 2. līmeņa pārvaldīto aktīvu vērtības ir apsteidzis Citadele grupu un tādējādi ir kļuvis par trešo lielāko pensiju 2. līmeņa pārvaldītāju Latvijā pēc pārvaldīto aktīvu apjoma. Šī gada janvārī INDEXO jau apsteidza citu Latvijas plaša patēriņa finanšu pakalpojumu grupu – Luminor.

28. jūlijā INDEXO pensiju 2. līmeņa pārvaldīto aktīvu tirgus vērtība bija 773 miljoni eiro, kamēr Citadele – 772 miljoni eiro.

2023. gada sākumā Citadele vēl apsteidza INDEXO par aptuveni 132 miljoniem eiro, bet strauja jaunu klientu piesaiste un finanšu tirgus izaugsme pēdējā pusgada laikā ir ļāvusi INDEXO ielauzties Latvijas lielāko pensiju pārvaldītāju trijniekā līdztekus SEB un Swedbank. INDEXO 2. pensiju līmeņa pārvaldīto līdzekļu tirgus daļa ir palielinājusies no 10,14% šī gada sākumā līdz 11,86% 28. jūlijā. Saskaņā ar INDEXO prognozēm, Latvijas pensiju 2. līmeņa pārvaldīto aktīvu apjoms līdz 2027. gadam sasniegs 10 miljardus eiro un INDEXO plāno apkalpot ap 20% šī tirgus.

“INDEXO rezultāti pierāda, ka ar inovatīvu un caurspīdīgu piedāvājumu var izaicināt un mainīt Latvijas finanšu nozari. INDEXO aug straujiem soļiem, jo cilvēki uzticas mūsu stratēģijai un atklātībai. Mēs pirmie Latvijā ieviesām indeksiem piesaistītos ieguldījumu plānus ar zemām izmaksām un šobrīd redzam, ka tieši šī pieeja sniedz labākos ilgtermiņa rezultātus Latvijas pensiju krājējiem. Mēs turpināsim strādāt, lai uzlabotu Latvijas finanšu vidi, jo pensiju jomā joprojām trūkst pilnīgas atklātības, piemēram, cilvēkiem jāsniedz pilna informācija arī par netiešajām pensiju uzkrājumu pārvaldības izmaksām,” saka Valdis Siksnis, INDEXO Valdes priekšsēdētājs un viens no dibinātājiem.

Kā ziņots iepriekš, paralēli pensiju pārvaldei, INDEXO turpina aktīvu darbu pie jaunas komercbankas izveides projekta. Šobrīd bankas licencēšanas dokumentācija tiek izskatīta Latvijas bankā un Eiropas Centrālajā bankā. Līdztekus INDEXO turpina darbu pie jaunās bankas tehniskās gatavības – inovatīvas un ērtas mobilās lietotnes un klientiem draudzīgu pakalpojumu izstrādes, kā arī INDEXO bankas projekta komandai turpina pievienoties jauni talantīgi speciālisti.

Atruna: Komercbankas (kredītiestādes) licences saņemšanai nepieciešama Eiropas Centrālās bankas piekrišana pēc Latvijas Bankas priekšlikuma.