Pensiju pārvaldes uzņēmums IPAS Indexo (turpmāk – INDEXO), kas šobrīd veido jaunu komercbanku un ir iesniedzis pieteikuma dokumentus bankas licences saņemšanai, ir saņēmis Latvijas Bankas vēstuli, kurā norādīts, ka Latvijas Banka un Eiropas Centrālā banka atzīst, ka INDEXO iesniegtie dokumenti ir pilnīgi un Latvijas Banka uzsāk vērtēšanas procesu. Latvijas Banka savā vēstījumā norāda, ka gaidāmais iesnieguma izskatīšanas gala termiņš ir šī gada 13. decembris, ja vien netiek pieprasīta jauna informācija.

Latvijas Banka arī norāda, ka dokumentu vērtēšanas procesā gan Latvijas Bankai, gan Eiropas Centrālajai Bankai var rasties precizējoši jautājumi par dokumentu saturu.

“Jaunā INDEXO banka ir gandrīz gatava. Gada laikā esam paveikušu nozīmīgu darbu, proti, esam gan izveidojuši profesionāļu komandu, gan izstrādājuši nepieciešamās politikas un procesus, gan izstrādājuši bankas produktu piedāvājumu. Tāpat esam ieviesuši jaunās bankas tehnoloģisko nodrošinājumu un, piemēram, šobrīd jau pārbaudes režīmā ar “spēļu naudu” testējam bankas mobilo aplikāciju. Tehniski būsim gatavi atvērt pirmos klientu kontus pavisam drīz pēc bankas licences saņemšanas,” stāsta Valdis Siksnis, INDEXO valdes priekšsēdētājs un viens no uzņēmuma dibinātājiem.

“Sadarbība ar Latvijas Banku ir bijusi apjomīga un licencēšanas procesā ir faktiski jāparāda pilna bankas darbības gatavība. Tas ir bijis lietderīgs darbs, kas mūs tuvina reālai darbības uzsākšanai pēc licences saņemšanas,” turpina V. Siksnis.

Atruna: Komercbankas (kredītiestādes) licences saņemšanai nepieciešama Eiropas Centrālās bankas piekrišana pēc Latvijas Bankas priekšlikuma.