1. Darījumi ar IPAS “Indexo” akcijām

2022.gada 28. jūlijā IPAS “Indexo” ir saņēmis paziņojumus par darījumiem ar IPAS “Indexo” akcijām no personām, kuras ir cieši saistītas personām, kas veic pārvaldības pienākumus.

Paziņojumos norādīts, ka cieši saistītā persona SIA “DVH” (reģ.nr. 50203040781) sev piederošās IPAS “Indexo” akcijas ir atsavinājusi, nododot tās reorganizācijas rezultātā. Informācija par SIA “DVH” reorganizāciju norādīta arī IPAS “Indexo” prospektā par akciju publiskā piedāvājuma izteikšanu, iekļaušanu regulētajā tirgū un tirdzniecības uzsākšanu (ar datiem uz prospekta apstiprināšanas brīdi).

Savukārt cieši saistītās personas – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PERFECT MATCH” (reģ.nr. 40003663126), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VSCAP” (reģ.nr. 50103872951) un SIA CROSSHILL CAPITAL (reģ.nr. 40203341487) – ir ieguvušas daļu SIA “DVH” reorganizācijas rezultātā nodoto IPAS “Indexo” akciju.

Pārējās SIA “DVH” piederošās IPAS “Indexo” akcijas ir nodotas SIA “DZIELA” (reģ.nr. 40203125512) un SIA “IJ birojs” (reģ.nr. 40203000109), kas ir personas, kurām neiestājas ziņošanas pienākums saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām un kuras neiegūst nozīmīgu līdzdalību jeb vismaz 5% balsstiesību IPAS “Indexo”.

 2. Nozīmīgas līdzdalības zaudēšana

Līdz ar SIA “DVH” reorganizācijas rezultātā notikušo IPAS “Indexo’ akciju nodošanu, SIA “DVH” informē, ka SIA “DVH” ir samazinājis balsstiesību skaitu IPAS “Indexo” zem 5% un ka sākot ar 2022. gada 28. jūliju SIA “DVH” nepieder IPAS “Indexo” akcijas vai balsstiesības.

3. Nozīmīgas līdzdalības iegūšana

Vienlaikus ar daļu SIA “DVH” piederošo IPAS “Indexo” akciju iegūšanu sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PERFECT MATCH” informē, ka tā ir palielinājusi balsstiesību skaitu IPAS “Indexo” virs 5% un ka sākot ar 2022. gada 28. jūliju sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “PERFECT MATCH” kopā pieder 8,44% IPAS “Indexo” akciju. Tāpat arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PERFECT MATCH” vienīgais dalībnieks Henrik Karmo informē, ka viņš ir palielinājis netiešo balsstiesību skaitu IPAS “Indexo” kopā līdz 8,44%.

Savukārt sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VSCAP” informē, ka tā, iegūstot daļu no SIA “DVH” piederošajām IPAS “Indexo” akcijām, ir palielinājusi balsstiesību skaitu IPAS “Indexo” virs 5% un ka sākot ar 2022. gada 28. jūliju sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VSCAP” kopā pieder 6,45% IPAS “Indexo” akciju. Tāpat arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VSCAP” vienīgais dalībnieks Valdis Siksnis informē, ka viņš ir palielinājis netiešo balsstiesību skaitu IPAS “Indexo” kopā līdz 6,45%.

Detalizēta informācija ir zemāk pievienotajās saitēs.

Par INDEXO

INDEXO ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas Latvijā piedāvā modernus 2. un 3. pensiju līmeņa plānus. INDEXO ir straujāk augošais pensiju pārvaldītājs Latvijā pēc klientu skaita ar jau vairāk nekā 80 tūkstošiem klientu un aptuveni pusmiljardu eiro pārvaldībā.

Tuvāko gadu laikā INDEXO mērķis papildus jau esošajai pensiju uzkrājuma pārvaldīšanai ir dibināt banku. Šī gada laikā INDEXO plāno iesniegt pieteikumu komercbankas licences saņemšanai un pēc licences saņemšanas sāks pakāpeniski ieviest bankas pakalpojumus.

INDEXO 2017. gadā dibināja vairāk nekā 30 Latvijā pazīstami uzņēmēji un vadītāji ar mērķi cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā. INDEXO vīzija ir kļūt par finanšu pakalpojumu grupu, kas sniedz modernus un pielāgotus pakalpojumus, lai Latvijas iedzīvotāji paši spētu atbilstoši savām vajadzībām rūpēties par savu finanšu labklājību.

Vairāk informācijas pieejama www.indexo.lv

DVH SIA_Paziņojums_par_personu_kas_pilda_pārvaldības_funkcijas
Perfect Match SIA_6_Paziņojums_par_personu_kas_pilda_pārvaldības_funkcijas
VSCAP_Paziņojums_par_personu_kas_pilda_pārvaldības_funkcijas
Crosshill Capital_Paziņojums_par_personu_kas_pilda_pārvaldības_funkcijas
P1_SIA_DVH_LV
P1_SIA_PERFECT_MATCH_LV
P1_SIA_VSCAP_LV
P1_Valdis_Siksnis_LV
P1_Henrik_Karmo_LV