Notiek pāradresācija uz Latvija.lv
1
Autorizējies Latvija.lv ar savu internetbanku
2
Izlasi noteikumus un atzīmē, ka ar tiem iepazinies
3
Izvēlies pensiju plānu
INDEXO Konservatīvais 55+