Notiek pāradresācija uz Latvija.lv
1
Autorizējies Latvija.lv ar savu internetbanku
2
Izvēlies e-iesniegumu pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai
3
Izvēlies pensiju plānu
INDEXO Konservatīvais 55+