indexo logo

Licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība


INDEXO pirms 6 gadiem izveidoja vairāk nekā 30 Latvijā pazīstami uzņēmēji un vadītāji ar mērķi cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā. Tā bija atbildes reakcija uz tolaik nesamērīgi augstajām pensiju pārvaldes izmaksām un sliktajām pensiju plānu atdevēm Latvijā.


Šodien INDEXO ir ne tikai Nasdaq Riga biržā kotēts uzņēmums, visstraujāk augošais pensiju pārvaldītājs Baltijā ar vairāk nekā 129 tūkstošiem klientu un vairāk nekā 1 miljardu eiro aktīvu pārvaldībā, bet arī ir izcīnījis daudzas pozitīvas pārmaiņas, no kurām iegūst ne tikai INDEXO klienti, bet visa sabiedrība kopumā.


Pēdējo 6 gadu laikā INDEXO ir veicis revolūciju pensiju pārvaldes tirgū, tagad uzņēmums strādā pie tā, lai to izdarītu arī banku nozarē un dibinātu jaunu, spēcīgu, modernu un klientiem draudzīgu banku.


Par labāku finanšu vidi Latvijā!INDEXO galvenie darbības principi ir:


  • Zemas izmaksas
Mēs esam pārliecināti, ka arī ar zemām komisijām, gudru ieguldīšanas politiku un godīgu attieksmi pret klientu nopelnīt var visi. Pārvaldītāja peļņa nedrīkst būt nesamērīgi liela salīdzinājumā ar klientam piedāvāto vērtību.
  • Caurspīdība
Nekādu slēptu komisiju vai neskaidru ieguldījumu. Pieraksties jaunumiem un ik ceturksni saņem atskaiti par INDEXO ieguldījumu plāniem. Redzēsi, kur ieguldām, kādas ir izmaksas, un kāda ir peļņa!
  • Indeksu pieeja
Indeksu pieeja nozīmē ieguldījumu vairāk nekā 1600 lielākajos pasaules uzņēmumos ar zemām izmaksām. Tas ir drošs un gudrs veids, kā veidot uzkrājumus pensijai.
  • Latvijas uzņēmums
Esam Latvijas uzņēmums un cīnāmies par labāku finanšu vidi Latvijā. Panācām cenu konkurenci 2. pensiju līmenī, izcīnījām pensiju kapitāla mantojamību un turpinām darbu pie citām nozīmīgām pārmaiņām!

INDEXO ir vairāk nekā 30 Latvijas uzņēmēju iniciatīva.


Latvijā pazīstami uzņēmēji un vadītāji apvienojās, lai labāk ieguldītu savas ģimenes, savu draugu un citu Latvijas strādājošo pensijas. Mūsu starpā ir tādi Latvijā pazīstami uzņēmēji kā Valdis Siksnis, Toms Kreicbergs, Svens Dinsdorfs, Valdis Vancovičs, Filips Kļaviņš, Raimonds Slaidiņš un daudzi citi.


icon latvia

Noderīga informācija

2. pensiju līmeņa līdzekļu pārvaldītājs: IPAS "Indexo". Vienotais reģistrācijas numurs: 40203042988. Latvijas Bankas licences ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanai numurs: 06.03.07.567/478


3. pensiju līmeņa fonds: "Indexo Atklātais pensiju fonds" AS. Vienotais reģistrācijas numurs: 40203248944. Latvijas Bankas licences ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanai numurs: 06.04.04.705/531


Juridiskā un faktiskā adrese: Elizabetes 13-1A, Rīga, LV-1010


Adresē iespējams saņemt ieguldījumu plānu prospektu un ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju.


Turētājbanka: Swedbank AS, reģ. nr. 40003074764, Rīga, Balasta dambis 15, LV-1048


Atalgojuma politika


Atalgojuma politika


IPAS "Indexo" valdes un padomes attalgojuma ziņojums, 2023 LAT; ENG

Pārskats par atalgojuma politiku, 2022

Publiskojamā informācija par atalgojuma politiku, 2021

Publiskojamā informācija par atalgojumu, 2021

Publiskojamā informācija par atalgojuma politiku, 2020

Publiskojamā informācija par atalgojumu, 2020
Gada pārskati


IPAS "Indexo"  Konsolidētais un Sabiedrības gada pārskats, 2023 LAT; ENG

IPAS "Indexo"Korporatīvās pārvaldības pārskats, 2023 LAT; ENG

IPAS "Indexo"  Konsolidētais un Sabiedrības gada pārskats, 2022 LAT; ENG

IPAS "Indexo"Korporatīvās pārvaldības pārskats, 2022 LAT; ENG

IPAS "Indexo"  Konsolidētais gada pārskats, 2021 LAT; ENG


"Indexo Atklātais Pensiju Fonds" AS gada pārskats, 2022 LAT

"Indexo Atklātais Pensiju Fonds" AS gada pārskats, 2021 LAT


IPAS "Indexo" gada pārskats, 2021 LAT; ENG

IPAS "Indexo" gada pārskats, 2020 LAT; ENG

IPAS "Indexo" gada pārskats, 2019 LAT; ENG

IPAS "Indexo" pārskats, 2018 LAT

IPAS "Indexo" pārskats, 2017 LAT


 


IPAS "Indexo" Paziņojums par ieguldījumu lēmumu ietekmi uz ilgstpējas faktoriem


IPAS "Indexo" Dividenžu politika


INDEXO grupas Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas politika


Statūti/ Articles of Association


IPAS "Indexo" Revīzijas komitejas nolikums


INDEXO grupas Ētikas kodekss


Klientu iesniegumu, sūdzību un pretenziju izskatīšanas procedūra


Pretendentu datu apstrādes paziņojums


Rikojumu (darījumu) izpildes politika


Rīkojumu izpildes vietas, 2023

INDEXO – tas ir drošs un gudrs veids, kā veidot ilgtermiņa uzkrājumus!