Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47–57"

"INDEXO Izaugsme 47–57" – pirmais 2. pensiju līmeņa plāns Latvijā, kas piedāvāja klientiem ieguldījumu indeksiem piesaistītos fondos.


Salīdzinot ar citiem INDEXO pensiju plāniem, šo plānu raksturo vidēji augsts potenciālais ienesīgums un arī vidēji augsts svārstīgums (risks). Šis plāns ir piemērots 2. pensiju līmeņa dalībniekiem no 47 līdz 57 gadu vecumam.

Plāna profils

 • Ieguldījums diversificētos, kvalitatīvos zemu izmaksu indeksu fondos.
 • Ieguldījumu profils – attīstīto valstu akcijas, kvalitatīvas investīciju kategorijas obligācijas un alternatīvie ieguldījumu fondi (<5%).
 • Kopš plāna darbības sākuma klientiem nodrošināti labi rezultāti.
 • Piemērots ieguldītājiem 47–57 gadu vecumā.
indexo izaugsme 47–57

Ko varam nodrošināt:

 • Modernu, pasaules standartiem atbilstošu ieguldījumu politiku
 • Augstākos drošības standartus
 • Zemas izmaksas
 • Caurspīdību – nekādu slēpto izmaksu vai ieguldījumu dārgos, pašu pārvaldītos fondos

Ko nesolām:

 • Pasakas, ka ieguldījumu plāna vērtība vienmēr strauji augs.
 • Šādu solījumu nevar dot neviens.

Īstermiņā tirgus indeksi ir svārstīgi. Gaidāmi gan peļņas periodi, gan tirgus krīzes un korekcijas.

Ilgtermiņā pasaules ekonomika attīstās, uzņēmumi pelna un tirgus indeksi kāpj.

Galvenās plāna īpašības un dokumenti

Darbības uzsākšanas datums: 03/07/2017

 

Pārvaldīšanas izmaksas kopā: 0,47 %, tostarp

 • Līdzekļu pārvaldītāja fiksētā komisija: 0,39 %
 • Turētājbankas komisija: 0,08 %
 • Mainīgā komisija: 0,00 %

 

Portfelī iekļauto indeksu fondu vidējās gada izmaksas: 0,10 % (šīs izmaksas ietekmē ieguldījumu plāna ienesīgumu, bet netiek iekļautas pārvaldīšanas izmaksās)

Ieguldījums akciju fondos: līdz 50% no aktīviem

Piemērots ieguldītājiem 47–57 gadu vecumā.

INDEXO Investīciju komiteja

Indexo investīciju komiteja

Valdis Siksnis


Profesionālis ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi finanšu nozarē. Ilgus gadus vadījis Nordea bankas Latvijas filiāli. IPAS "Indexo" valdes priekšsēdētājs.


indexo līdzekļu pārvaldnieks

Artūrs Roze


Finanšu jomas profesionālis ar vairāk nekā 5 gadu pieredzi finanšu nozarē. Strādājis gan lielos, gan mazos uzņēmumos Latvijā.


"INDEXO Izaugsme 47–57" – tiem, kas vēlas pakāpeniski pārslēgties uz stabilākiem ieguldījumiem!