Ar septembra beigām pensiju plāns “INDEXO Izaugsme 47-57” ir noslēdzis savu pirmo darbības ceturksni.

Ceturkšņa laikā pirmo moderno, zemu izmaksu ieguldījumu plānu Latvijā izvēlējās gandrīz trīs tūkstoši ieguldītāju. Ar plāna parādīšanos ir sākusies ilgi gaidīta revolūcija Latvijas 2. pensiju līmeņa tirgū. Sakām paldies mūsu atbalstītājiem, kas šo revolūciju padarījuši iespējamu!

Ceturkšņa ziņojums par pensiju plāna rezultātiem drīz būs pieejams saitē manapensija.lv, bet jau šobrīd ir pieejams šeit. Ziņojums satur obligāti iekļaujamu informāciju, kuru nosaka Ministru kabineta noteikumi. To ir vērts caurskatīt katram INDEXO klientam.

Šajā bloga rakstā apskatīsim INDEXO darbību vienkāršākā valodā.

indexo ceturkšņa ziņojums

Ko nozīmē ceturkšņa rezultāti

Trīs mēneši ir ļoti īss laika periods, apskatot uzkrājumu pensijai. Pensiju plānu rezultātus parasti vērtē 10 gadu un ilgākā griezumā.

Tomēr arī īstermiņa rezultāti noder, lai ilustrētu to, kā pensiju plāna rezultāti atspoguļo tirgus indeksu svārstības.

Ko nozīmē ienesīgums

“INDEXO Izaugsme” pirmā ceturkšņa ienesīgums ir –0.36 %.

Tas nozīmē:

 • vienas daļas vērtība no 3. jūlija līdz 29. septembrim samazinājās par 0.36 % (no 1 līdz 0,9964499).
 • ja tu ceturkšņa sākumā ieguldīji pensiju plānā 1000 EUR, līdz 29. septembrim tava uzkrājuma vērtība saruka par 3,6 EUR.

Tas nenozīmē:

 • visu “INDEXO Izaugsme 47-57” klientu uzkrājums samazinājās par 0.36 %.

Tavs konkrētais rezultāts ir atkarīgs no brīža, kurā tu pievienojies INDEXO:

 • Ja tajā brīdī daļas vērtība bija virs beigu rādītāja 0,9964499, tavs uzkrājums saruka.
 • Ja daļas vērtība bija zem 0,9964499, tavs uzkrājums pieauga.

Abos gadījumos šīs ir tikai īstermiņa svārstības. Bet ir vērts apzināties, ka ceturkšņa ienesīgums nenorāda peļņu, ar kuru var rēķināties katrs ieguldītājs personīgi.

Kādi faktori ietekmē ienesīgumu

“INDEXO Izaugsme 47-57” līdzekļu vērtību ietekmē galvenokārt:

 • Attīstīto valstu akciju tirgus indeksu svārstības.
 • Investīciju kategorijas obligāciju tirgus indeksu svārstības (lielāko iespaidu atstāj Eiropas obligāciju tirgus svārstības).
 • Valūtas kursu svārstības (lielāko iespaidu atstāj EUR/USD kursa svārstības).
 • Plāna pārvaldīšanas u.c. izmaksas.

Salīdzinot ar citiem pensiju plāniem tirgū, “INDEXO Izaugsme 47-57” vērtību lielākā mērā ietekmē valūtas kursu svārstības.

Esam izveidojuši globāli diversificētu portfeli, kas paredzēts ilgtermiņa ieguldījumam. Nepielietojam atvasinātos finanšu instrumentus, lai mazinātu valūtas svārstības, jo ilgtermiņā tas būtu dārgi, riskanti un samazinātu gaidāmo ienesīgumu.

Tā ir optimāla stratēģija ilgtermiņam, bet tas nozīmē, ka īstermiņā valūtas svārstības būtiski ietekmē plāna rezultātus.

Valūtas kursu svārstības plāna portfeli ietekmē:

 1. tiešā veidā – ieguldījumi tiek veikti fondos, kas ir nominēti USD valūtā,
 2. netiešā veidā – ieguldījumi tiek veikti fondos, kas ir nominēti EUR valūtā, bet aktīvus iegulda visā pasaulē, dažādās valūtās.

Valūtas svārstību efekts var būt gan pozitīvs, gan negatīvs, un īpaši būtisku efektu atstāj tieši uz īstermiņa rezultātiem (ilgtermiņā valūtu svārstību efekts statistiski izlīdzinās, atspoguļojot atšķirīgus inflācijas līmeņus dažādos pasaules reģionos).

Tirgus svārstības 3. ceturksnī

3. ceturksnī pasaules attīstīto valstu akciju un obligāciju tirgi kopumā uzrādīja pozitīvu ienesīgumu. Tajā pašā laikā ASV dolāra (USD) vērtība eiro (EUR) izteiksmē strauji kritās, kas atstāja negatīvu iespaidu uz plāna līdzekļu vērtību.

Globālais MSCI World Total Return akciju indekss, izteikts EUR valūtā, pārskata periodā pieaudzis par 0,2 %. Tajā pašā laikā Barclays Global Aggregate Total Return obligāciju indekss, izteikts EUR valūtā, krities par 1,7 %.

Sīkāka tirgus svārstību analīze pieejama ceturkšņa ziņojumā.

Plāna pārvaldīšanas u.c. izmaksas

Lai pensiju plāns nodrošinātu optimālu ilgtermiņa ienesīgumu, kritiski svarīga ir izmaksu kontrole un caurspīdība. Tādēļ publicējam visas izmaksas, kas ietekmē “INDEXO Izaugsme” līdzekļu vērtību.

plāna pārvaldīšanas izmaksas

Kopā šīs izmaksas ceturkšņa ienesīgumu samazināja par aptuveni 0.18 %.

Papildus tabulā minētajām izmaksām, plāna līdzekļu vērtību pastarpināti ietekmē arī portfelī iekļauto ieguldījumu fondu pārvaldīšanas izmaksas (vidēji 0,20 % / gadā) un fonda pārvaldītāja komisija par ieguldījumu fondu apliecību iegādi (vidēji 0,17 % no iegādes summas). Abas šīs izmaksas ir iekļautas portfelī turēto ieguldījumu fondu cenā – tās netiek atsevišķi segtas no plāna līdzekļiem.

Lai izvairītos no interešu konflikta un novērstu dubultu komisijas maksu piemērošanu, plāns neiegulda līdzekļus INDEXO pārvaldītos ieguldījumu fondos.

Kā šie faktori kombinējas, lai veidotu rezultātu?

Ieskicēsim vienkāršotu portfeļa modeli un pielīdzināsim to pazīstamiem pasaules tirgus indeksiem, lai redzētu, kā augstāk minētie faktori kombinējas.

Pieņēmumi:

 • Aprēķinot indeksu ienesīgumu, kā atskaites punktu ņemam nevis ceturkšņa sākumu, bet 14. jūliju – pirmo dienu, kurā INDEXO bija iespējams ieguldīt pensiju līdzekļus.
 • Referencei izmantojam MSCI World EUR, Barclays Global Aggregate Eur un Barclays Euro Aggregate indeksus. Tie neatbilst portfeļa sadalījumam precīzi, bet padara aprēķinu pārskatāmāku.

 

 portfeļa modelis un to salīdzinājums ar pasaules tirgus indeksiem

 

Gan tādēļ, ka izmantojam vienkāršotu aprēķinu, gan dažādu tehnisku iemeslu dēļ, šis rādītājs (–0.32 %) nedaudz atšķiras no faktiski novērotā (–0.36 %). Konkrētā periodā  atšķirība var būt arī lielāka (piemēram, tādēļ, ka dažādi ieguldījumu fondi cenas izziņo ar dienas nobīdi viens no otra, tādēļ plāna vērtības izmaiņas konkrētos datumos var būtiski atšķirties no indeksu izmaiņām).

Tomēr redzams, ka “INDEXO Izaugsme 47-57” rezultāti labi atspoguļo pasaules attīstīto valstu akciju tirgus un investīciju kategorijas obligāciju tirgus ienesīgumu.

Tas arī ir pensiju plāna mērķis. Īstermiņā uzkrājums aug un rūk kopā ar tirgus svārstībām, bet ilgtermiņā aug kopā ar tirgu un pasaules ekonomikas attīstību.

Pirmais ceturksnis nu ir garām. Laiks nākamajiem 100. 

Pensiju plānu rezultāti vērtējami gadu desmitu, ne ceturkšņu, griezumā. Tomēr katram ieguldītājam ir svarīgi sekot tam, kas notiek ar viņa naudu un kā tā tiek ieguldīta. Tādēļ regulāri publicēsim šādus detalizētus apskatus par “INDEXO Izaugsme 47-57” un citu mūsu plānu darbību – lai mūsu klienti vienmēr būtu lietas kursā par savu uzkrājumu!INDEXO cīnās par labāku finanšu vidi Latvijā. Piedāvājam pirmos modernos, zemu izmaksu pensiju plānus Latvijā.

Ja Tev rodas jautājumi, komentē zemāk vai raksti mums uz [email protected]!

Lai uzzinātu vairāk par INDEXO pensiju plāniem, spied šeit.

Ja raksts likās interesants un vēlies turpināt sevi izglītot finanšu jautājumos, spied šeit, lai pierakstītos jaunumiem un saņem jaunākos rakstus savā e-pastā!