Pensiju pārvaldītājs IPAS “Indexo” (turpmāk – INDEXO) savā sākotnējā publiskā akciju piedāvājuma (turpmāk – IPO) ietvaros ir sasniedzis mērķi, piesaistot plānotos 7,49 miljonus eiro, bet pieprasījums būtiski pārsniedza piedāvāto akciju daudzumu. Kopumā IPO laikā saņemti investoru rīkojumi par akciju iegādi 9,99 miljonu eiro apmērā, kas nozīmē, ka pieprasījums pēc akcijām par 2,5 miljoniem eiro pārsniedza piedāvājumu. Kopumā IPO piedalījās 3 562 investori.

“Izsakām lielu pateicību investoriem par atsaucību, kuri ar saviem ieguldījumiem ir izteikuši atbalstu INDEXO iecerēm. Ievērojamais pieprasījums ir labākais apliecinājums tam, ka cilvēki uzskata – Latvijā ir vajadzīga jauna banka – un redz tai attīstības potenciālu. Mūsu svinību mirklis būs īss, jo nekavējoties ķersimies pie darba, lai īstenotu mūsu plānus par jaunas bankas izveidi,” saka Valdis Siksnis, INDEXO Valdes priekšsēdētājs un viens no dibinātājiem.

IPO akcijas ir iegādājušies 3 226 privātie investori un 336 korporatīvie ieguldītāji, tostarp ieguldījumu fondi. Vairāk kā 91% no investoriem ir no Latvijas, bet vairums pārējo ieguldītāju ir no Igaunijas. Vidējais akciju iegādes darījums bija 1900 eiro.

“Šis IPO bija unikāls, jo to īstenojām saviem spēkiem, bez investīciju bankas piesaistes, kas ļaus IPO piesaistītos ieguldījumus pilnībā novirzīt mūsu plānu sasniegšanai, tas ir, nemaksājot būtisku atlīdzību investīciju bankai. Šāds IPO īstenošanas modelis ļauj maksimāli vairot ieguldījumu vērtību mūsu esošajiem un jaunajiem akcionāriem,” turpina V. Siksnis.

Ņemot vērā lielo pieprasījumu, akciju sadale tiks veikta pēc iepriekš apstiprinātajiem akciju sadales principiem.

IPO rezultātā INDEXO akcijas tiks kotētas Nasdaq Riga biržas Baltijas Regulētā tirgus Baltijas Oficiālajā sarakstā un pirmā akciju tirdzniecības diena būs šo piektdien, 15. jūlijā.

INDEXO IPO procesā tika piedāvāts iegādāties pensiju pārvaldes uzņēmuma akcijas un plānots, ka nākotnē jaunā INDEXO banka būs pensiju pārvaldes sabiedrības meitas uzņēmums. Šī gada laikā INDEXO plāno iesniegt pieteikumu komercbankas licences saņemšanai, atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem, un pēc licences saņemšanas sāks pakāpeniski ieviest bankas pakalpojumus – vispirms sākot ar privātpersonu apkalpošanas virzienu, kuram sekos arī uzņēmumu apkalpošana.

Nasdaq izsoles organizators bija Signet Bank. INDEXO IPO juridiskais konsultants ir zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns.

Komercbankas (kredītiestādes) licences saņemšanai nepieciešama Eiropas Centrālās bankas piekrišana pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšlikuma.

INDEXO ir straujāk augošais pensiju pārvaldītājs Latvijā pēc klientu skaita, un jau vairāk kā 80 tūkstoši klientu ir uzticējuši INDEXO savu pensijas uzkrājumu, kopējam pensiju apjomam pārvaldībā sasniedzot gandrīz pusmiljardu eiro. INDEXO 2017. gadā izveidoja vairāk nekā 30 Latvijā pazīstami uzņēmēji un vadītāji ar mērķi Latvijas pensiju tirgū ieviest jaunākās pieejas aktīvu pārvaldē. INDEXO vērtības ir inovācija, darbības caurskatāmība un atklātība, kā arī spēcīgi biznesa rādītāji, kas veido pamatu nākotnes izaugsmei.

Vairāk informācija pieejama www.indexo.lv.

Informācija INDEXO investoriem: Investoriem – Indexo