Pensiju pārvaldītāja INDEXO padome 2022. gada 8. martā ir apstiprinājusi lēmumu kopumu, kas nepieciešams, lai īstenotu šī gada otrā ceturkšņa beigās plānoto akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO jeb Initial Public Offering).

Šie lēmumi ietver IPO plānu apstiprināšanu, nepieciešamo uzņēmuma statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu, jauna padomes sastāva vēlēšanas, Revīzijas komitejas, Dividenžu politikas, pamatkapitāla palielināšanas apstiprināšanu, kā arī akcionāru pirmtiesību atcelšanu un virkni citu lēmumu, kas vajadzīgi IPO īstenošanai.

Šis lēmumu kopums tiks virzīts izskatīšanai un apstiprināšanai kārtējā akcionāru sapulcē, kas notiks šī gada 24. martā.

“Mēs esam ceļā uz IPO, kā plānots. Tomēr jāņem vērā, ka notikumi Ukrainā var ietekmēt precīzu IPO norises laiku. Līdztekus šie notikumi vēl vairāk pastiprina nepieciešamību pēc augstākas Latvijas finanšu sistēmas neatkarības. Jauna, pilnībā vietējā tirgū sakņota banka to stiprinās,” saka Valdis Siksnis, INDEXO Valdes priekšsēdētājs un viens no dibinātājiem.

“Padomes pieņemtie lēmumi ir svarīgs solis, ieviešot nepieciešamās juridiskās izmaiņas, lai INDEXO akcijas varētu kotēt biržā, kā arī, lai izveidotu labāko pārvaldības ietvaru nākotnei, kad INDEXO būs biržas uzņēmums. Pēc akcionāru sapulces galvenā uzmanība tiks veltīta tirgus regulatoru saskaņojumiem un potenciālo investoru uzrunāšanai. Pēc tam virzīsimies jau uz pašu IPO izsludināšanu un visbeidzot akciju kotāciju biržā,” stāsta Valdis Siksnis.

INDEXO IPO mērķis ir piesaistīt investīcijas, lai dibinātu banku papildus jau esošajai pensiju uzkrājuma pārvaldīšanai. Šī gada laikā INDEXO iesniegs pieteikumu komercbankas licences saņemšanai un cer līdz gada beigām saņemt licenci, lai drīz pēc tam pakāpeniski sāktu ieviest bankas pakalpojumus.

Kā ziņots iepriekš, pēc IPO INDEXO akcijas tiks kotētas Regulētajā tirgū Nasdaq Rīga biržas Baltijas oficiālajā sarakstā. Detalizēta informācija par plānoto akciju kotāciju tiks atspoguļota IPO prospektā, kas tuvāko mēnešu laikā tiks iesniegts apstiprināšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK).

INDEXO ir straujāk augošais pensiju pārvaldītājs Latvijā pēc klientu skaita, un jau teju 70 tūkstoši klientu ir uzticējuši INDEXO savu pensijas uzkrājumu, kopējam pensiju apjomam pārvaldībā sasniedzot aptuveni 450 miljonus eiro.

INDEXO 2017. gadā izveidoja vairāk nekā 30 Latvijā pazīstami uzņēmēji un vadītāji ar mērķi Latvijas pensiju tirgū ieviest jaunākās pieejas aktīvu pārvaldē. INDEXO vērtības ir inovācija, darbības caurskatāmība un atklātība, kā arī spēcīgi biznesa rādītāji, kas veido pamatu nākotnes izaugsmei.

Vairāk informācijas pieejama www.indexo.lv.

 

Komercbankas (kredītiestādes) licences saņemšanai nepieciešama Eiropas Centrālās bankas piekrišana pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšlikuma.

Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver vispārīgus nākotnē vērstus paziņojumus par ieceri īstenot INDEXO akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO). Katrs investīciju lēmums jāpieņem balstoties uz Prospektu, ko apstiprina Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK). Apstiprinātais Prospekts tiks publicēts INDEXO mājaslapā (www.indexo.lv) tiklīdz tas būs pieejams.