Saeima galējā lasījumā ir pieņēmusi Valsts fondēto pensiju (2. pensiju līmeņa) likuma grozījumus. Šie grozījumi atvērs jaunu lapu Latvijas pensiju sistēmas vēsturē. INDEXO komanda ir īpaši gandarīta par paveikto, jo izmaiņas citu starpā iekļauj arī iniciatīvas, kuru labā esam aktīvi strādājuši pēdējo gadu laikā.

Izcīnītas pozitīvas pārmaiņas pensiju krājējiem

Būs iespējams veidot pensiju plānus ar akciju īpatsvaru līdz 100% no kopējiem plāna aktīviem.

Tas ir ļoti būtisks uzlabojums, jo 2. pensiju līmenis ir ilgtermiņa uzkrājums. Augstāks ieguldījumu īpatsvars akciju tirgos šobrīd gados jaunajiem dalībniekiem gandrīz noteikti nozīmēs lielāku pensiju vecumdienās. Prognozējams, ka ilgtermiņā papildus ieguldījumi akcijās 25% apmērā  (šobrīd maksimālais akciju īpatsvars ir 75%) varētu palielināt gaidāmo ilgtermiņa ienesīgumu par aptuveni 1% gadā. Pateicoties salikto procentu likumam, 1% gadā trīsdesmit gados veido jau 35%.

Tas ir ļoti būtisks pensijas kapitāla palielinājums.

Vienā indeksu fondā varēs ieguldīt līdz 25% no plāna aktīviem

Grozījumi precizē ieguldījumu objektu loku, dodot pensiju pārvaldītājiem iespēju veidot dalībnieku vajadzībām labāk piemērotus ieguldījumu plānus. Cita starpā, turpmāk vienā indeksu ieguldījumu fondā varēs ieguldīt līdz pat 25% no pensiju plāna aktīviem, kas atļaus pārvaldītājiem izvēlēties pasaules lielākos indeksu fondus ar zemākajām izmaksām.

INDEXO jau ilgāku laiku aicināja veikt šīs izmaiņas, vērojot, kā līdzīgi grozījumi veiksmīgi tikuši ieviesti Igaunijas 2. pensiju līmenī. Kā INDEXO norāda no savas pirmās darbības dienas, tieši indeksu fondi jau gadu desmitiem visā pasaulē ir ilgtermiņa ieguldītāja labākais draugs, jo tie ļauj ar viena instrumenta palīdzību vienlaicīgi ieguldīt simtiem vai tūkstošiem dažādu vērtspapīru, lieliski pārvaldot ieguldīšanas riskus un vienlaicīgi saglabājot zemas izmaksas. Sagaidāms, ka šīs izmaiņas varētu samazināt netiešās ieguldīšanas izmaksas par līdz pat 0,1% gadā.

Papildus tam grozījumu paplašina iespējas veikt ieguldījumus alternatīvo ieguldījumu fondos līdz 25% no pensiju plāna aktīviem. Tas ir ļoti būtisks katalizators ieguldījumiem Latvijas ekonomikā. Likuma grozījumos tika veikti arī citi precizējumi, kas uzlabo pensiju sistēmas dalībnieku stāvokli.

Paldies atbalstītājiem!

INDEXO izsaka atzinību gan Labklājības Ministrijai, kas izstrādāja sākotnējo likumprojektu, gan Finanšu Ministrijai, kas nāca ar vērtīgiem priekšlikumiem, gan likumdevējiem par rūpīgo darbu pie likuma grozījumiem un iniciatīvu uzlabot to saturu. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija M. Bondara vadībā, un it īpaši tās Finanšu sektora uzraudzības apakškomisija G. Eglīša vadībā, iedziļinājās sarežģītajās 2. pensiju līmeņa niansēs, rūpīgi izvērtēja ieguldītāju intereses un veiksmīgi noveda likuma grozījumus līdz realitātei.INDEXO piedāvā pirmos modernos, zemu izmaksu 2. pensiju līmeņa ieguldījumu plānus Latvijā. Mūsu pamatvērtības ir zemas izmaksas, caurspīdība un cīņa par labāku finanšu vidi. Lai iepazītos ar INDEXO ieguldījumu plāniem, paviesojies mūsu pamatlapā! INDEXO – sakārtosim Latvijas finanšu vidi kopā!