2021.gads 2. pensiju līmenī ir nesis vairākas pozitīvas izmaiņas – samazinātas komisijas maksas, iespēja ieguldīt līdz pat 100% akcijās, izdevīgāki “loterijas” nosacījumi un citas. Ieguvēji no šīm pārmaiņām esam mēs visi, tāpēc ieskaties un uzzini, kas vēl mainījies pensiju pārvaldīšanas jomā.

1. Otrā pensiju līmeņa aktīvi auguši par 16%
Otrā pensiju līmeņa aktīvi pietuvojušies 6 miljardu eiro atzīmei (salīdzinājumā ar 5.1. miljardu eiro gada sākumā). Dalībnieku skaits paliek stabils un veido 1.3 miljonus cilvēku.

2. Tagad iespējams ieguldīt līdz pat 100% akcijās
Pateicoties pozitīvajām izmaiņām likumdošanā, Latvijas klientiem ir pieejami 2.pensiju līmeņa plāni, kas var veikt ieguldījumus uzņēmumu akcijās līdz 100% no to aktīviem. Kaut ienesīgumu garantēt nevar, sagaidāms, ka šis izmaiņas palielinās gaidāmo ilgtermiņa ienesīgumu par aptuveni 1% gadā salīdzinājumā ar ieguldījumu plāniem, kas veic ieguldījumus akcijās līdz 75% gadā.

3. Komisijas maksas turpināja samazināties
Sagaidāms, ka 2021. gadā ieturētās komisijas vidēji noslīdēja zem 0.5% no pensiju plānu aktīvu vērtības gadā (pirms četriem gadiem tās veidoja aptuveni 1.5%). Situāciju ar komisijas maksām var uzlabot atteikšanās no mainīgajām komisijām, kurām jau sen bija laiks kļūt par vēsturisku eksponātu pensiju sistēmas muzejā.

4. Ir pieejami jauni indeksu pensiju plāni
Konkurences attīstība tieši piedāvājot jaunus indeksu plānus kārtējo reizi apliecina INDEXO izvēlētās stratēģijas pareizību. Kaut arī līdzšinējais ienesīgums nav garantija līdzvērtīgam ienesīgumam nākotnē, jāatzīmē, ka pēdējos gados tieši indeksu pensiju plāni ir ievērojami pārspējuši tradicionālos (jeb vecmodīgos) pensiju produktus.

5. Izdevīgāki “loterijas” nosacījumi
Pieņemti normatīvo aktu grozījumu, kas nosaka, ka sākot ar 2022. gadu, jauni 2. pensiju līmeņa klienti, kas paši neizdarīs izvēli par labu kādam ieguldījumu plānam, tiks novirzīti kādā no 2. pensiju līmeņa plāniem, kas iegulda akcijās ne vairāk par 50% no plāna aktīviem. Sākot ar 2023. gadu, jauni dalībnieki tiks novirzīti pensiju plānos ar ieguldījumiem uzņēmumu akcijās līdz 100% (izņemot dalībniekus, kas ir sasnieguši 55 gadu vecumu). Tas ir ļoti būtisks uzlabojums salīdzinājumā ar spēkā esošo kārtību, saskaņā ar kuru visi jaunie dalībnieki, kas neizdara savu izvēli, tiek ielozēti kādā no konservatīvajiem plāniem. Atgādinām, ka papildu 25% ieguldījumi akcijās salīdzinājumā ar ieguldījumiem obligācijās ilgtermiņā var palielināt ienesīgumu par aptuveni 1% gadā.

6. Vēl pārskatāmāka informācija par pensiju kapitālu
Noslēgumā pateicības vārdi būtu jāvelta mūsu ilggadējam partnerim Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, kas strādā pie tā, lai jaunajā portālā klientiem maksimāli ērtā veidā būtu pieejama visa nepieciešama informācija par pensiju kapitālu.