INDEXO pēdējo 12 mēnešu laikā par 49% audzē klientu skaitu, ieņēmumi aug par 46%

INDEXO pēdējo 12 mēnešu laikā par 49% audzē klientu skaitu, ieņēmumi aug par 46%
INDEXO Komanda
09.11.2022

Saskaņā ar Konsolidēto neauditēto 2022. gada pirmo deviņu mēnešu pārskatu, pensiju pārvaldnieks IPAS “Indexo” (turpmāk – INDEXO) pēdējo 12 mēnešu laikā ir piesaistījis 30 176 jaunus klientus 2. un 3. pensiju līmeņa plāniem. Kopējais INDEXO klientu skaits šī gada septembra beigās bija 91.2 tūkstoši, kas ir par 49% vairāk kā 2021. gada trešā ceturkšņa beigās. Aktīvi pārvaldībā pēdējo 12 mēnešu laikā auguši par 34%: no 405.0 miljoniem eiro 2021. gada septembra beigās līdz 540.9 miljoniem eiro šī gada septembra noslēgumā.

“Mūsu mērķis šobrīd un vidējā termiņā ir augt un esam radījuši biznesa modeli, kas finansē mūsu izaugsmi. Visu, ko mēs nopelnām, mēs ieguldām attīstībā – gan pensiju pārvaldes virzienā, gan jaunās bankas projektā,” saka Valdis Siksnis, INDEXO valdes priekšsēdētājs un viens no dibinātājiem.

“Pasaules kapitāla tirgū šis ir izteikti nestabils gads. Tādēļ jo svarīgāk, ka arī šādā laikā INDEXO pensiju pārvaldes darbības pamatrādītāji kļūst arvien spēcīgāki, proti, līdz ar klientu skaitu, mēs audzējam arī ik mēnesi iemaksāto pensiju apjomu, aktīvus pārvaldībā un ieņēmumus. Tas norāda uz INDEXO biznesa noturību un izaugsmes potenciālu, kas, savukārt, nodrošina ilgtermiņa vērtības pieaugumu mūsu akcionāriem,” turpina V. Siksnis.

Gada pirmajos deviņos mēnešos, līdzīgi kā pusgadā, INDEXO ir visstraujāk audzējis jaunu klientu skaitu salīdzinājumā ar citiem tirgus dalībniekiem. Proti, kamēr INDEXO pensiju 2. līmeņa plāniem pēdējo 12 mēnešu laikā ir pievienojušies vairāk kā 23 950 jaunu klientu, nākamais straujāk augošais konkurents savu klientu bāzi ir audzējis vien par 3 079 klientiem, kam seko nākamais konkurents ar 1 393 jauniem klientiem šajā periodā.

INDEXO tirgus daļa pensiju tirgū pēc aktīvu pārvaldībā apjoma pēdējā gada laikā ir pieaugusi no 6% 2021. gada trešā ceturkšņa beigās līdz 9% šī gada septembra beigās.

Pieaugot aktīviem pārvaldībā, būtiski ir auguši arī INDEXO ieņēmumi, kas šī gada pirmajos deviņos mēnešos bija 1.6 miljoni eiro, jeb par 46% vairāk kā salīdzināmā periodā pērn. Pamatdarbības ienākumi pirms klientu piesaistes izmaksām palielinājās līdz EUR 973.1 tūkstoši eiro, kas ir par 50% vairāk nekā 2021. gada 9 mēnešos. Jaunu klientu piesaistē INDEXO šogad ir investējis 1.251 miljonus eiro, un vasarā īstenotā akciju sākotnējā piedāvājuma (IPO) izmaksas bija 235.3 tūkstoši eiro. Savukārt, INDEXO bankas attīstības projekta izmaksas līdz trešā ceturkšņa beigām bija 369.9 tūkstoši eiro. Jaunu klientu piesaistes veikto investīciju, IPO izmaksu un bankas attīstības izmaksu rezultātā INDEXO zaudējumi šī gada pirmajos deviņos mēnešos bija 883.8 tūkstoši eiro.

INDEXO šī gada noslēgumā prioritāte būs turpināt jaunu klientu piesaisti 2. un 3. līmeņa pensiju plāniem, kā arī jau uzsāktais darbs jaunas bankas ieceres īstenošanai.

INDEXO šobrīd strādā pie pieteikuma komercbankas licencei, ko izsniedz Eiropas Centrālā Banka pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšlikuma.

Pielikums:

  1. INDEXO neauditetais konsolidetais starpperiodu parskats 30.09.2022.

Informācija INDEXO investoriem: Investoriem – Indexo

Komentāri

Atstājiet pirmo komentāru

Pieraksties INDEXO
jaunumiem un uzzini pirmais

Pierakstīties

Izvēlies, kuram
produktam pievienoties

INDEXO
pensiju 2. līmenis

6 % tavas algas jau šobrīd krājas pensiju 2. līmenī. Ieguldi to efektīvāk ar INDEXO.
Pievienoties

INDEXO
pensiju 3. līmenis

Veic iemaksas pensiju 3. līmenī un uzkrāj, izmantojot automatizētu ieguldīšanas sistēmu.
Pievienoties

Izvēlies savam vecumam
atbilstošāko plānu

INDEXO Jauda

16-50
Izdevīgākais 16–50
gadu vecumam!
Svārstīgs, ar augstu peļņas potenciālu
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

INDEXO Izaugsme

47-57
Izdevīgākais 47-57
gadu vecumam!
Vidēji svārstīgs, ar vidēji augstu peļņas potenciālu
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

INDEXO Konservatīvais

55+
Labākais 55+
gadu vecumam!
Stabilitāte gadiem 
pirms pensijas
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

Notiek pāradresācija
uz Latvija.lv

1

Identificējies Latvija.lv portālā
ar kādu no piedāvātajiem veidiem

2

Izvēlies e-iesniegumu 
pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai (2. no beigām)

3

Izvēlies savam vecumam atbilstošāko ieguldījumu plānu
Izlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lv
Izlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lvIzlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lvIzlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lv