INDEXO pirmajā pusgadā klientu skaitu palielina par 21,3%, sasniedzot straujāko klientu skaita izaugsmi 6 mēnešu laikā

INDEXO pirmajā pusgadā klientu skaitu palielina par 21,3%, sasniedzot straujāko klientu skaita izaugsmi 6 mēnešu laikā
INDEXO Komanda
06.07.2022

Pensiju pārvaldītājs IPAS “Indexo” (turpmāk – INDEXO) šī gada pirmajos sešos mēnešos ir sasniedzis straujāko jaunu klientu skaita izaugsmi, piesaistot 14 359 jaunus pensiju 2. un 3. līmeņa plānu klientus, kas ir par 21,3 % vairāk kā gada sākumā. Kopējais INDEXO klientu skaits šī gada 30. jūnijā bija 81 883, pretēji 67 524 klientiem gada sākumā. INDEXO aktīvi pārvaldībā šī gada pirmā pusgada beigās bija 484,5 miljoni eiro pretēji 468,4 miljoniem gada sākumā.

Pēdējā gada laikā, tas ir, kopš 2021. gada 30. jūnija, INDEXO klientu skaits palielinājies par 45 % jeb 25 488, bet aktīvi pārvaldībā gada laikā ir auguši par 32 % jeb 118,4 miljoniem eiro.

“INDEXO pirmā pusgada rezultāti parāda, ka mūsu izaugsme paātrinās, jo šī gada pirmajos sešos mēnešos esam piesaistījuši gandrīz tikpat jaunu klientu kā visā 2021. gadā kopā, kad jaunu klientu skaits bija 16 468. Mūsu pensiju pārvaldes darbības panākumi nostiprina pārliecību par INDEXO vērtību gan esošajiem uzņēmuma akcionāriem, gan tiem, kas akcionāru lokam pievienosies šobrīd notiekošā INDEXO sākotnējā publiskā akciju piedāvājuma laikā,” saka Valdis Siksnis, INDEXO Valdes priekšsēdētājs un viens no dibinātājiem.

indexo klientu skaits tūkst. 2. un 3. pensiju līmenī
indexo aktīvi pārvaldībā

Kā ziņots iepriekš, INDEXO IPO procesā tiek piedāvāts iegādāties pensiju pārvaldes uzņēmuma akcijas un plānots, ka nākotnē jaunā INDEXO banka būs pensiju pārvaldes sabiedrības meitas uzņēmums. Šī gada laikā INDEXO plāno iesniegt pieteikumu komercbankas licences saņemšanai atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un pēc licences saņemšanas sāks pakāpeniski ieviest bankas pakalpojumus – vispirms sākot ar privātpersonu apkalpošanas virzienu, kuram sekos arī uzņēmumu apkalpošana.

Atbilstoši INDEXO akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma prospektam, piedāvājums oficiāli tiks slēgts 11. jūlija pulksten 15:30. Ņemot vērā, ka parakstīšanās uzdevumu pieņemšanas laiks var atšķirties atkarībā no investora izvēlētās bankas, INDEXO aicina parakstīšanās uzdevumus iesniegt līdz 11. jūlijam pulksten 12:00.

INDEXO IPO akciju Privātais piedāvājums (Retail Offering) tiek veikts Latvijā un Igaunijā, dodot iespēju parakstīties uz INDEXO akcijām ikvienam interesentam, kuram būs atvērts vērtspapīru konts kādā no finanšu iestādēm, kas ir Nasdaq Riga biržas biedrs, atbilstoši IPO prospektā noteiktajam. Lai parakstītos uz akcijām, investoram ir jāiepazīstas ar IPO prospektu un jādod parakstīšanās rīkojums bankā, kurā atvērts vērtspapīru konts.

Gadījumā, ja pieprasījums pēc akcijām pārsniegs piedāvājumu, akcijas tiks piešķirtas saskaņā ar prospektā atspoguļotajiem akciju sadales (allocation) principiem, piešķirot priekšrocības INDEXO pensiju 3. līmeņa klientiem (Privātā piedāvājuma jeb Retail Offering ietvaros) un esošajiem akcionāriem (Akcionāru piedāvājuma jeb Shareholder Offering ietvaros).

IPO rezultātā INDEXO akcijas plānots kotēt Nasdaq Riga biržas Baltijas Regulētā tirgus Baltijas Oficiālajā sarakstā. Nasdaq izsoles organizators ir Signet Bank. INDEXO IPO juridiskais konsultants ir zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns.

INDEXO ir straujāk augošais pensiju pārvaldītājs Latvijā pēc klientu skaita, un jau vairāk kā 80 tūkstoši klientu ir uzticējuši INDEXO savu pensijas uzkrājumu, kopējam pensiju apjomam pārvaldībā sasniedzot gandrīz pusmiljardu eiro. INDEXO 2017. gadā izveidoja vairāk nekā 30 Latvijā pazīstami uzņēmēji un vadītāji ar mērķi Latvijas pensiju tirgū ieviest jaunākās pieejas aktīvu pārvaldē. INDEXO vērtības ir inovācija, darbības caurskatāmība un atklātība, kā arī spēcīgi biznesa rādītāji, kas veido pamatu nākotnes izaugsmei.

Vairāk informācija pieejama www.indexo.lv.

Komercbankas (kredītiestādes) licences saņemšanai nepieciešama Eiropas Centrālās bankas piekrišana pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšlikuma.

Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver vispārīgus nākotnē vērstus paziņojumus par ieceri īstenot INDEXO akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO).

Jebkurš ieguldījumu lēmums ir pieņemams, ņemot vērā Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apstiprinātu prospektu. Apstiprināts prospekts ir publicēts INDEXO mājaslapā (www.indexo.lv). Prospekta apstiprinājums nav uzskatāms par ierosinājumu akciju iegādei. Pirms investēt piedāvājuma akcijās rūpīgi izlasiet prospektu, lai uzzinātu par iespējamiem riskiem un ieguvumiem.

Komentāri

Atstājiet pirmo komentāru

Pieraksties INDEXO
jaunumiem un uzzini pirmais

Pierakstīties

Izvēlies, kuram
produktam pievienoties

INDEXO
pensiju 2. līmenis

6 % tavas algas jau šobrīd krājas pensiju 2. līmenī. Ieguldi to efektīvāk ar INDEXO.
Pievienoties

INDEXO
pensiju 3. līmenis

Veic iemaksas pensiju 3. līmenī un uzkrāj, izmantojot automatizētu ieguldīšanas sistēmu.
Pievienoties

Izvēlies savam vecumam
atbilstošāko plānu

INDEXO Jauda

16-50
Izdevīgākais 16–50
gadu vecumam!
Svārstīgs, ar augstu peļņas potenciālu
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

INDEXO Izaugsme

47-57
Izdevīgākais 47-57
gadu vecumam!
Vidēji svārstīgs, ar vidēji augstu peļņas potenciālu
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

INDEXO Konservatīvais

55+
Labākais 55+
gadu vecumam!
Stabilitāte gadiem 
pirms pensijas
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

Notiek pāradresācija
uz Latvija.lv

1

Identificējies Latvija.lv portālā
ar kādu no piedāvātajiem veidiem

2

Izvēlies e-iesniegumu 
pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai (2. no beigām)

3

Izvēlies savam vecumam atbilstošāko ieguldījumu plānu
Izlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lv
Izlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lvIzlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lvIzlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lv