Investīciju izpētes uzņēmums pozitīvi novērtē INDEXO akcijas

Investīciju izpētes uzņēmums pozitīvi novērtē INDEXO akcijas
INDEXO Komanda
30.06.2022

Igaunijas investīciju izpētes uzņēmums ENLIGHT Research šodien ir publicējis pensiju pārvaldītāja IPAS “Indexo” (turpmāk – INDEXO) sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO jeb Initial Public Offering) akciju vērtības analīzi, sniedzot pozitīvu vērtējumu.

ENLIGHT vērtējumā atzīmē, ka INDEXO četru gadu laikā jau ir izdevies iekarot aptuveni 9% no Latvijas pensiju pārvaldes tirgus un šobrīd uzņēmums ir labā pozīcijā, lai izaicinātu komercbanku tirgu. Ienākot banku darbības tirgū, INDEXO pavērsies iespēja uzrunāt pēc ieņēmumiem aptuveni divdesmit reizes lielāku tirgu nekā tas ir pensiju pārvaldes jomā.

Saskaņā ar ENLIGHT viedokli, Latvijas banku sektorā ir nepieciešamas pārmaiņas, ko var nest jauna tirgus dalībnieka ienākšana. Proti, Latvijas banku sektorā dominē četras komercbankas, kuru klienti ir 98% Latvijas banku pakalpojumu lietotāju un šīs bankas arī kontrolē aptuveni 85% tirgus daļu pēc izsniegtajiem kredītiem. Šādā tirgus situācijā lielās Latvijas bankas nav ieinteresētas asai cenu konkurences cīņai savā starpā, kā rezultātā Latvijā ir, piemēram, vieni no dārgākajiem hipotekārajiem kredītiem Eiropā. Tāpat, zemās konkurences rezultātā Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, ir viens no zemākajiem izsniegto kredītu apjomiem salīdzinājumā ar IKP.

ENLIGHT vērtējums ir sagatavots pēc INDEXO pasūtījuma, lai investoriem sniegtu tirgus ekspertu redzējumu par uzņēmuma vērtību. Viss pētījuma saturs pieejams šeit: https://research.enlightresearch.net/jsp/demoLogin.jsp?key=3512&x=aabbcc&resLibId=88707

INDEXO IPO procesā tiek piedāvāts iegādāties pensiju pārvaldes uzņēmuma akcijas un plānots, ka nākotnē jaunā INDEXO banka būs pensiju pārvaldes sabiedrības meitas uzņēmums. Šī gada laikā INDEXO iesniegs pieteikumu komercbankas licences saņemšanai atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un pēc licences saņemšanas sāks pakāpeniski ieviest bankas pakalpojumus.

Kā ziņots iepriekš, INDEXO IPO procesā tiks kopumā piedāvātas 535 tūkstoši akcijas ar kopējo vērtību 7,49 miljonu eiro apmērā. Akciju iegādei nav minimālā limita, proti, investori var iegādāties sākot no vienas akcijas 14 eiro vērtībā.

Atbilstoši INDEXO akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma prospektam, piedāvājums oficiāli tiks slēgts 11. jūlija pulksten 15:30. Ņemot vērā, ka parakstīšanās uzdevumu pieņemšanas laiks var atšķirties atkarībā no investora izvēlētās bankas, INDEXO aicina parakstīšanās uzdevumus iesniegt līdz 11. jūlijam pulksten 12:00.

INDEXO IPO akciju Privātais piedāvājums (Retail Offering) tiks veikts Latvijā un Igaunijā, dodot iespēju parakstīties uz INDEXO akcijām ikvienam interesentam, kuram būs atvērts vērtspapīru konts kādā no finanšu iestādēm, kas ir Nasdaq Riga biržas biedrs, atbilstoši IPO prospektā noteiktajam. Lai parakstītos uz akcijām, investoram ir jāiepazīstas ar IPO prospektu un jādod parakstīšanās rīkojums bankā, kurā atvērts vērtspapīru konts.

Gadījumā, ja pieprasījums pēc akcijām pārsniegs piedāvājumu, akcijas tiks piešķirtas saskaņā ar prospektā atspoguļotajiem akciju sadales (allocation) principiem, piešķirot priekšrocības INDEXO pensiju 3. līmeņa klientiem (Privātā piedāvājuma jeb Retail Offering ietvaros) un esošajiem akcionāriem (Akcionāru piedāvājuma jeb Shareholder Offering ietvaros).

IPO rezultātā INDEXO akcijas plānots kotēt Nasdaq Riga biržas Baltijas Regulētā tirgus Baltijas Oficiālajā sarakstā.

INDEXO ir straujāk augošais pensiju pārvaldītājs Latvijā pēc klientu skaita, un jau vairāk kā 80 tūkstoši klientu ir uzticējuši INDEXO savu pensijas uzkrājumu, kopējam pensiju apjomam pārvaldībā sasniedzot gandrīz pusmiljardu eiro. INDEXO 2017. gadā izveidoja vairāk nekā 30 Latvijā pazīstami uzņēmēji un vadītāji ar mērķi Latvijas pensiju tirgū ieviest jaunākās pieejas aktīvu pārvaldē. INDEXO vērtības ir inovācija, darbības caurskatāmība un atklātība, kā arī spēcīgi biznesa rādītāji, kas veido pamatu nākotnes izaugsmei.

Komercbankas (kredītiestādes) licences saņemšanai nepieciešama Eiropas Centrālās bankas piekrišana pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšlikuma.

Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver vispārīgus nākotnē vērstus paziņojumus par ieceri īstenot INDEXO akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO).

Jebkurš ieguldījumu lēmums ir pieņemams, ņemot vērā Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apstiprinātu prospektu. Apstiprināts prospekts ir publicēts INDEXO mājaslapā (www.indexo.lv). Prospekta apstiprinājums nav uzskatāms par ierosinājumu akciju iegādei. Pirms investēt piedāvājuma akcijās rūpīgi izlasiet prospektu, lai uzzinātu par iespējamiem riskiem un ieguvumiem.

Komentāri

Atstājiet pirmo komentāru

Pieraksties INDEXO
jaunumiem un uzzini pirmais

Pierakstīties

Izvēlies, kuram
produktam pievienoties

INDEXO
pensiju 2. līmenis

6 % tavas algas jau šobrīd krājas pensiju 2. līmenī. Ieguldi to efektīvāk ar INDEXO.
Pievienoties

INDEXO
pensiju 3. līmenis

Veic iemaksas pensiju 3. līmenī un uzkrāj, izmantojot automatizētu ieguldīšanas sistēmu.
Pievienoties

Izvēlies savam vecumam
atbilstošāko plānu

INDEXO Jauda

16-50
Izdevīgākais 16–50
gadu vecumam!
Svārstīgs, ar augstu peļņas potenciālu
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

INDEXO Izaugsme

47-57
Izdevīgākais 47-57
gadu vecumam!
Vidēji svārstīgs, ar vidēji augstu peļņas potenciālu
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

INDEXO Konservatīvais

55+
Labākais 55+
gadu vecumam!
Stabilitāte gadiem 
pirms pensijas
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

Notiek pāradresācija
uz Latvija.lv

1

Identificējies Latvija.lv portālā
ar kādu no piedāvātajiem veidiem

2

Izvēlies e-iesniegumu 
pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai (2. no beigām)

3

Izvēlies savam vecumam atbilstošāko ieguldījumu plānu
Izlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lv
Izlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lvIzlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lvIzlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lv