Jau iepriekš rakstījām par Jolantu, kura oficiāli strādā jau kopš 1980. gada, tomēr Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) par viņas darba stāžu glabā informāciju tikai sākot ar 1996. gadu. Tā rezultātā Jolantai 43 gadu vietā šobrīd ir tikai 24 gadu darba stāžs, un 19 gadi ir pazuduši. Lai tos pierādītu ir nepieciešams iesniegt darba grāmatiņas vai citus dokumentus, kas pierādītu, ka Jolanta patiesi ir strādājusi šajā laika periodā.

Lai gan Jolantai šķita, ka viņa vienmēr ir visu cītīgi krājusi, tomēr savas darba grāmatiņas, ne arī citus apliecinošus dokumentus par darba vietām pirms 1996. gada, viņa nav saglabājusi. Tāpēc Jolantai bija jāvēršas Latvijas Nacionālajā arhīvā.

Solis pa solim uz pensijas uzkrājuma palielinājumu

Viņa devās uz arhīva mājaslapu un iesniedza vajadzīgo informāciju, tieši tā kā aprakstījām iepriekšējā bloga rakstā – Kā iegūt informāciju par darba stāžu pirms 1996.gada?

Valsts arhīva mājaslapā uz ekrāna saņēmusi ziņu “Dati veiksmīti saglabāti”, Jolanta atviegloti varēja uzelpot. Beidzot paveikusi šo lielo soli, viņa nevarēja sagaidīt, kad uzzinās, cik lielā mērā viņas pensijas apmērs palielināsies.

Jolanta uzskata, ka pensijā viņai pietiktu ar 1000 eiro mēnesī, bet tā kā šobrīd viņas pensijas prognoze bija uz pusi mazāka, tad viņai ir lielas cerības, ka 19 gadu laikā varētu būt uzkrājusi arī otru cerēto pusi.

Šobrīd Jolantai ir jāgaida aptuveni mēnesis, lai uzzinātu, cik liels kapitāls tiks pievienots viņas uzkrājumam 1. pensiju līmenī.

Tomēr Jolanta, nevarot sagaidīt rezultātu, pati ķērās pie aprēķina, lai saprastu, par cik palielināsies viņas pensija.

Pirms 1996. gada uzkrātā pensijas kapitāla aprēķins

Vēlreiz atgādinām dažus svarīgus parametrus, kas ietekmēs Jolantas kopējo pensijas aprēķinu:

  1. Jolantas pensijas kapitāls 2026.gadā no 1. un 2. pensiju līmeņa būs 120 000 eiro.
  2. Jolantas kopējais darba stāžs 2026. gadā, kad viņa dosies pensijā un būs pierādījusi 19 gadu darba pieredzi, būs 46 gadi.

Tā kā Jolanta ir strādājusi un maksājusi nodokļus arī pirms 1996. gada, tad viņas pensijas aprēķinam tiek izmantota šāda formula:

 P =   (Ks + K) / G, kur

Ks – kapitāls, ko Jolanta ir uzkrājusi pirms 1996. gada.

K –  apdrošinātās personas aktualizētais pensijas kapitāls (kopējais kapitāls 1. un 2. pensiju līmenī pensionēšanās brīdī, ja izvēlies to apvienot)

G- paredzamais mūža ilgums (pēc 2023. gada datiem, aizejot pensijā 65 gadu vecumā –

Lai aprēķinātu Jolantas pensijas apmēru, mums ir jānoskaidro, cik Jolanta ir uzkrājusi pirms 1996. gada.

Tam izmantosim formulu:

Ks = Vi x As x 0,2 x 12, kur

Vi– apdrošinātās personas 48 mēnešu vidējā apdrošināšanas iemaksu alga (aktualizēta) par laika periodu no 1996. gada līdz 1999. gadam (ieskaitot). To aprēķina summējot bruto ienākumus no 1996.- 1999., reizinot ar iemaksu algu indeksiem* un izdalot ar 48 . (Zem raksta pievienota saite un instrukcija, kā atrast informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām)

Vi=(150*48)*10,282/48 = 1542,3 eiro

As – 19 gadi (apdrošināšanas stāža pilno gadu skaits par periodu līdz 1995. gadam (ieskaitot))

Tātad Ks = 1542,3*19*0,2*12= 70 329 eiro.

Jolanta atgūs 70 329 eiro lielu uzkrājumu

Šeit jāpiebilst, ka ir gadījumi, kad vidējās algas konkrētajā periodā ir salīdzinoši mazākas kā Jolantas gadījumā. Piemērām, Jolantas draudzene Katrīna 1997. gadā nestrādāja, sakarā ar bērniņa piedzimšanu. Tas nozīmē, ka viņas vidējās algas apmērs laika periodā no 1996. gada līdz 1999. gadam būs krietni mazāks, pat ja saņēma līdzīgu algu kā Jolanta.

Šajā gadījumā svarīgi atcerēties, ka, ja arī tavs vidējais algas apmērs ir mazāks nekā tobrīd vidēji valstī, un kopējais darba stāžs nav mazāks par 30 gadiem, no kuriem vismaz pieci gadi uzkrāti pēc 1996. gada 1.janvāra, tad VSAA, aprēķinot tavu pensijas kapitālu, ņems vērā vidējo algu valstī tajā periodā.

Jolantas ikmēneša pensija palielināsies par 80 %

Lai aprēķinātu savu vecuma pensiju kopā ar kapitālu pirms 1996. gada, izmantosim iepriekš minēto formulu:

P=((70 329 +120 000)/ 15,51):12 = 1023 eiro (Jāpiebilst, ka Jolanta turpinās strādāt vēl 3 gadus, tāpēc  viņas sākuma kapitāls (pirms 1996.gada) līdz 2026.gadam tiks vēl nedaudz indeksēts atbilstoši algas indeksiem).

Tas nozīmē, ka Jolantas pensija kopā ar uzkrāto kapitālu pirms 1996. gada ir palielinājusies par aptuveni 80%.

Protams, Jolanta nesaņems pensiju, kas būtu viņas algas apmērā, tomēr šobrīd tie būs aptuveni 50% no viņas esošās algas. Iepriekš, bez 19 gadu stāža pierādīšanas, viņas prognozētā ikmēneša pensija bija apmēram 25% procenti no algas.

Jolanta ir priecīga, tomēr tas nav tik daudz, cik viņa vēlētos saņemt, tāpēc, lai nākotnē nebūtu jāpieredz dzīves kvalitātes kritums, viņa izskata iespējas, kā uzkrāt papildus. Vairāk par to varēs lasīt nākamajā rakstā.

 

Visa Jolantas stāstu sērija:

  1. Jolanta noskaidro prognozēto pensiju: “Visu mūžu strādā, bet prognozējamā pensija tikai 500 eiro, kas par lietu?”
  2. Jolanta pierāda darba stāžu pirms 1996.g.: “Kā iegūt informāciju par darba stāžu pirms 1996.gada?”
  3. Jolanta veic atjaunotu pensijas aprēķinu: “Gandrīz pazaudēju 70 tūkstošus!”
  4. Jolanta domā, kā uzkrāt vēl vairāk līdz pensijai: “Kad saproti, ka pensija tuvojas strauji, bet uzkrājumu gribas lielāku…”

Saistītie stāsti:

Avoti:

https://stat.gov.lv/lv

https://likumi.lv/doc.php?id=38048

https://lvportals.lv/skaidrojumi/343520-sogad-pensiju-indeksacijai-koeficients-12287-2022

https://www.vsaa.gov.lv/lv/media/4953/download?attachment

Saite uz informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām: https://eservices.viss.gov.lv/eserviceplatform.ep222/lv/eservice/start

Izvēlies 2. punktu “Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem”, un spied “Tālāk”.  Pēc tam atlasi nepieciešamo laika periodu un spied uz pogas “Tālāk”. Beigās spied “Lejupielādēt izziņu”.

https://www.vsaa.gov.lv/lv/media/4445/download?attachment