Caur uzskatāmu piemēru vēlamies parādīt, kā veidojas tavs pensijas uzkrājums un, kas tev jādara, lai nodrošinātu sev pārtikušas vecumdienas un, iespējams, kļūtu pat par miljonāru.

Šim nolūkam esam radījuši INDEXO iedomāto būtni Annu – 30 gadus jaunu klientu atbalsta speciālisti, kura pelna 1300 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas. Viņas dzīvē svarīga ir stabilitāte un finansiālā drošība.

Lai to nodrošinātu arī nākotnē, Anna ir uzstādījusi mērķi –  uzkrāt miljonu eiro līdz pensijas vecumam pensiju 1., 2. un 3.  līmenī kopā. Lai sasniegtu savu mērķi – papildus automātiskajām iemaksām pensiju 1. un 2. līmenī Anna katru mēnesi iemaksā 10% no savas algas 3. pensiju līmenī.

Apskatīsim, ko Annai spēs nodrošināt valsts pensiju sistēmas 1. un 2. līmenis un, kāpēc Anna ir izvēlējusies uzkrāt papildus arī 3. pensiju līmenī.

Ko Annai spēs nodrošināt 1. un 2. pensiju līmenis?

Lai noskaidrotu, cik liels pensijas kapitāls ir uzkrāts un cik liela būs ikmēneša pensija, Anna devās uz Latvija.lv portālu, kur ikviens var uzzināt vairāk par savu pensijas uzkrājumu. Atverot portālu, Anna devās uz sadaļu “VSAA informācija un pakalpojumi”. Autorizējās ar savu internetbanku, piekrita e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un spieda uz pogas “Uzsākt” un nonāca pie skata, kur redzēja gan savas sociālās apdrošināšanas iemaksas, gan savu 1. un 2. pensiju līmeņa kapitālu.

VSAA izraksts

Kā redzams, šobrīd 1. pensiju līmenī Anna ir uzkrājusi: 6125.19 EUR un 2. pensiju līmenī: 2198.21   EUR

Tomēr Annai radās jautājums –  ar ko atšķiras 1. un 2. pensiju līmenis?

Īsumā par pensiju sistēmas līmeņiem:

Latvijas pensiju sistēmu veido trīs līmeņi – 1., 2. un 3. pensiju līmenis.

No katras tavas ikmēneša algas tiek ieturēta valsts sociālās apdrošināšana obligātā iemaksa jeb VSAOI. Tās ietvaros 14% no Tavas algas tiek novirzīti 1. pensiju līmenī un 6% – 2.pensiju līmenī.

Sanāk, ka ik mēnesi 1/5 daļa automātiski no tavas algas aiziet pensiju sistēmā.

1. pensiju līmenis balstās uz solidaritātes principu – šī brīža strādājošie maksā pensijas šī brīža pensionāriem.

Tavas 1. pensiju līmeņa iemaksas tiek izmantotas šodienas pensiju izmaksai. Iemaksas tiek reģistrētas un, balstoties uz tām, nākotnē arī tev tiks maksāta vecuma pensija no tā brīža strādājošo iedzīvotāju sociālajām iemaksām.

No pirmā pensiju līmeņa saņemsim vairāk nekā iemaksājam, jo iemaksas tiek indeksētas ņemot vērā inflāciju un vidējo algu kāpumu. Ir gan jāsaprot, ka indeksāciju ierobežo valsts finansiālās iespējas, īpaši tas, cik liels būs strādājošo skaits un cik lielas iemaksas tiks veiktas 1. pensiju līmenī, pēc 20, 30 un 40 gadiem.

Pieņemot, ka nenotiks būtiskas satricinājumi un likumdošanas izmaiņas Anna var rēķināties, ka 1. pensiju līmenis nodrošinās pensiju, kas būs aptuveni 30% no viņas pirms pensionēšanās algas.

2. pensiju līmenis ir daudz interesantāks, jo tas ir reāls uzkrājums tieši tev un tu pats vari ietekmēt, kas ar šo naudu notiek.

Katru mēnesi 6% no tavas algas nonāk tavā 2. pensiju līmeņa kontā, un šo naudu tevis izvēlēts pensiju pārvaldītājs iegulda finanšu tirgos ar mērķi to pavairot (vairāk par šo rakstījām: indexo.lv/būtiskākais-par-pensiju).

Atšķirībā no 1. pensiju līmeņa tā ir reāla ieguldīta nauda un nav pakļauta demogrāfijas vai valsts finansiālo iespēju riskiem brīdī, kad dosimies pensijā. Tiesa tā ir pakļauta finanšu tirgus svārstībām.

Cik liela būs Annas ikmēneša pensija?

Tagad Annai ir skaidrs, kāds ir viņas šī brīža pensijas kapitāls, un kā atšķiras 1. un 2. pensiju līmenis, tomēr vēl atliek noskaidrot – cik liela būs viņas ikmēneša pensija. Šajā pašā VSAA izrakstā, spiežot uz “Aprēķināt” zem “Vecuma pensijas kalkulatora”, Annai ir iespējams noskaidrot arī savu prognozēto ikmēneša pensiju.

Nākamajā solī viņa atzīmēja, ka pensijas otrā līmeņa uzkrājums netiks izmantots mūža polises iegādei un norādīja savu aptuveno bruto algas apmēru.

VSAA pensijas aprekins

Pēc INDEXO aprēķiniem, pieņemot to, ka vidējais algas pieauguma indekss ir 1,05 līdz Annas 52 gadu vecumam un pēc tam 1,02 līdz pensijai, tad viņas bruto alga 2057. gadā būs 7154 EUR. Te gan būtu jāsaprot, ka 2057. gadā 1 eiro  vērtību nevar salīdzināt ar šodienas eiro, jo ir gaidāma inflācija un šo 7154 eiro pirktspēja nebūs tik liela kā šodien.

Šobrīd Annas prognozējamais pensijas apmērs mēnesī ir 3128,31 EUR.

Tomēr VSAA aprēķinā nav iekļauts (IIN) Iedzīvotāju ienākumu nodoklis. No pensijas daļas, kas pārsniedz 500 eiro, bet nepārsniedz 1667 eiro, tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20% apmērā. Ja pensijas summa pārsniedz 1667 eiro, tad tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23% apmērā pensijas daļai, kura pārsniedz šo summu.

Piemērojot šodienas nodokļu likmes,  Anna pēc nodokļiem no 1. un 2. pensiju līmeņa mēnesī saņems 2 614 EUR

Kāpēc nepieciešams 3. pensiju līmenis?

Anna pēc šī brīža aprēķiniem pensijā no 1. un 2. pensiju līmeņa saņems tikai aptuveni 40% no pēdējās algas pirms pensijas. Viņa ir pārliecināta, ka nevēlas tik lielu ienākumu kritumu, tāpēc ir nolēmusi veikt vēl papildus uzkrājumus vecumdienām.

Šim mērķim Anna izmantos 3. pensiju līmeni.

3. pensiju līmeni veido brīvprātīgas iemaksas, kuras tāpat kā 2. pensiju līmeņa iemaksas tevis izvēlēts pensiju pārvaldītājs iegulda finanšu tirgos.

Annai šī gada februārī darba devējs nolēma palielināt algu par 5% sakarā ar pieaugošo inflāciju, kas nozīmē, ka viņas bruto alga pieauga līdz 1890 eiro. Tā kā Anna jau iepriekš bija nolēmusi 10% no savas bruto algas iemaksāt 3. pensiju līmenī, tad pēc algas pielikuma, viņa palielinās arī savu 3. pensiju līmeņa iemaksu un tie būs 189 eiro mēnesī.

Lai arī Anna labi apzinās disciplinētu regulāru iemaksu nozīmi, papildus komfortu rada apziņa, ka 3. pensiju līmenis neuzliek nekādus pienākumus un nepieciešamības gadījumā iemaksas var arī tikt pārtrauktas.

Annu uzrunā arī iespēja 3. pensiju līmenī atgūt IIN, katru gadu atgūstot 20% no veiktajām iemaksām, iesniedzot nodokļu deklarāciju. [1]  Tā kā Anna savus uzkrājumus sāka veidot tikai šī gada sākumā, tad nodokļu atmaksu saņems 2024. gadā  – tie būs aptuveni 450 eiro.

Anna ievēroja, ka viņas tuvākie draugi nodokļu atmaksas veidā atgūto naudu tērēja sadzīves lietās, ceļojumu uzkrājumu veidošanai utt., tomēr viņa aizdomājas, vai nebūtu vērtīgāk šo naudu atkal ieguldīt 3. pensiju līmenī, lai tā turpina pelnīt naudu.

Anna nolēma, ka 2024. gadā nodokļu atmaksas veidā saņemto naudu vismaz daļēji ieguldīt papildus ikmēneša iemaksai 3. pensiju līmenī.

Anna ir izvēlējusies INDEXO 3. pensiju līmeņa risinājumu ar automātisko ieguldījumu sadalījumu. Tas nozīmē, ka Annas ieguldījumi laika gaitā tiks automātiski pielāgoti viņas vecumam – un viņai nekas papildus nebūs jādara.

3. pensiju līmeņa uzkrājumam Anna varēs piekļūt 55 gadu vecumā, kad viņas 3. pensiju līmeņa uzkrājums būs sasniedzis aptuveni 270 000 eiro robežu, pieņemot 5% algas pieaugumu gadā un 6% atdevi no finanšu tirgiem.

Turpinot veikt uzkrājumus līdz pensijas vecumam – 65 gadiem, uzkrājumam būtu jāsasniedz aptuveni 535 175 eiro un nodokļu atmaksas veidā būs atgūti aptuveni 39 000 eiro.

Rezultātā 3. pensiju līmeņa uzkrājums nodrošinās vēl 30% no Annas pirms pensijas algas, tādejādi summāri viņas pensiju kapitāls būs aptuveni 1 miljons eiro un, viņa var rēķināties ar pensiju 5 227 eiro apmērā (pirms nodokļu nomaksas), kas būs 73% no pirmspensijas algas. Pietiekami, lai neizjustu dzīves līmeņa pasliktināšanos un baudītu pārtikušas vecumdienas.

Anna ir uzsākusi savu ceļu pretī uzkrājumam miljona eiro apmērā un 3. pensiju līmenis palīdzēs viņai to sasniegt.

Ja arī tu vēlies noskaidrot, cik vari uzkrāt 3. pensiju līmenī, apskati 3. pensiju līmeņa kalkulatoru.

 

[1] 20% nodokļu atmaksu par iepriekšējā gadā 3. pensiju līmenī veiktajām iemaksām var saņemt, ja tās kopā ar iemaksām uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā nepārsniedz 10% no tavas pērnā gada bruto algas vai nepārsniedz 4 000 EUR gadā.

INDEXO pieņēmumi:

  • Anna katru mēnesi veiks iemaksu 3. pensiju līmenī (10% no algas).
  • Annas alga katru gadu pieaugs: līdz 50 gadiem – 5% gadā, līdz pensionēšanās vecumam jeb 65 gadiem – 2% gadā.
  • Finanšu tirgus atdeve: 3. pensiju līmenī, izmantojot INDEXO automātisko sadalījumu, līdz 52 gadu vecumam – 7%; līdz 57 – 6%; līdz 62 gadu vecuma –  5% un līdz pensijas vecumam 4%.
  • Aprēķins 1. un 2. pensiju līmenim balstīts VSAA vecuma pensijas kalkulatorā.
  • Pēc šiem pieņēmumiem Anna uzkrātu 1 379 817 eiro. (Nepiemērojot iedzīvotāju ienākumu un kapitāla pieauguma nodokļus)
  • Uzkrātais kapitāls tiks izmaksāts 22 gadu laikā no pensionēšanās brīža, pieņemot to, ka dzīves ilgums palielinās.

Avoti:

https://www.vsaa.gov.lv/lv/pensijas

Ar prognozējamās pensijas apmēra aprēķinu, vari iepazīties šeit: https://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/informacija-par-prognozejamo-vecuma-pensijas-apmeru