Divās nedēļās “INDEXO Izaugsme 47–57” piesaistījis jau 10,3 miljonus EUR un 1 400 dalībnieku. Pirmie mums atsaukušies ekonomiski aktīvi iedzīvotāji ar labiem, legāla rakstura ienākumiem. Mūsu dalībnieku vidējais uzkrājums ~7350 EUR ir trīs reizes augstāks par tirgus vidējo.

Mūsu atbalstītāji aktīvi seko savām finansēm. Par to liecina augstais iesaistes līmenis mūsu blogā un sociālajos medijos. Regulāri saņemam jautājumus par mūsu pieeju ieguldīšanai. Daudzi jautājumi demonstrē plašas zināšanas par finanšu tirgiem. Tādēļ cenšamies atbildēt pilnīgi, skaidri un atklāti.

Šodienas rakstā atbildam uz diviem jautājumiem, kurus atkārtoti esam saņēmuši no mūsu atbalstītājiem. Proti:

Kuri konkrētie indeksu fondi ir “INDEXO Izaugsme 47–57” portfelī?

Pēc kādiem principiem šie fondi tiek izvēlēti?

Kā visi pārvaldītāji, katra ceturkšņa beigās ievietosim portfeļa sastāvu vietnē manapensija.lv. Bet INDEXO pamatprincips ir caurspīdība. Tādēļ esam nolēmuši publicēt mājaslapā mūsu portfeļa mērķa sadalījumu un to atjaunināt, ja/kad investīciju komiteja pieņems lēmumu to grozīt.

Ja vēlies uzreiz skatīt sadalījumu, spied šeit.

Ja esi iepazinies ar sadalījumu un nolēmis pievienoties “INDEXO Izaugsme 47–57”, autorizējies ar internetbanku šeit.

Šis raksts ir samērā tehniska rakstura. Tos lasītājus, kuri labprāt iedziļinās finanšu detaļās, aicinām izlasīt to līdz galam, lai iegūtu skaidrāku priekšstatu par portfeļa uzbūves principiem un tā izmaksām.

Kas ir “mērķa sadalījums”?

Aktīvu mērķa sadalījums norāda, cik procentus līdzekļu vēlams ieguldīt katrā finanšu instrumentā. Kad pensiju plānam parādās brīvi līdzekļi (piemēram, pievienojas jauni dalībnieki), nauda tiek ieguldīta tā, lai kopējais aktīvu sadalījums būtu pēc iespējas tuvāk mērķim.

Tajā pašā laikā jāapzinās, ka praksē aktīvu sadalījums vienmēr lielākā vai mazākā mērā atšķirsies no mērķa sadalījuma. To ietekmē atsevišķu finanšu instrumentu vērtības svārstības, plāna naudas plūsma, plāna dalībnieku dinamika un citi faktori.

Tā kā INDEXO pieturas pie t.s. pasīvās līdzekļu pārvaldīšanas filosofijas, līdzekļi tiek ieguldīti atbilstoši mērķa sadalījumam bez “improvizācijām” dažādu tirgus apstākļu (vai pārvaldnieku personīgo viedokļu) iespaidā. Jau esam rakstījuši, ka ilgtermiņā tā ir izdevīga pieeja.

Kādēļ ieguldām tieši BlackRock indeksu fondos?

BlackRock ir lielākais līdzekļu pārvaldītājs pasaulē un piedāvā plašu zemu izmaksu indeksu fondu klāstu. Pēc sarunām ar BlackRock pārstāvniecību Zviedrijā, saņēmām t.s. “institucionālo klientu” pieeju BlackRock fondiem – praksē tas nozīmē iespēju ieguldīt indeksu fondos ar zemām izmaksām. Parasti šāds izmaksu līmenis ir pieejams tikai pie samērā lieliem aktīvu apjomiem, kas jaunam pensiju plānam nebūtu sasniedzami.

Vēl jāmin, ka vismaz sākotnēji ieguldām nevis biržā tirgotos fondos (ETF), bet tradicionālos ieguldījumu fondos (index mutual funds). Uzskatām tos par pievilcīgiem, jo tradicionālos ieguldījumu fondus neskar vairāki riski, kuri raksturīgi ieguldījumiem ETFos.

Kādas ir šo fondu izmaksas?

Gandrīz visi Latvijas pensiju pārvaldnieki pāriegulda klientu naudu dārgos ieguldījumu fondos, bet šo fondu izmaksas nepublicē. Daudzos gadījumos ieguldījumi tiek veikti pašu pārvaldītāju fondos (vai saistītos fondos). Tādējādi pārvaldītāji nosmeļ divkāršu pelņu uz klientu rēķina.

INDEXO neiegulda savos fondos. Mēs aicinām citus tirgus dalībniekus pārtraukt šo praksi.

Mēs ieguldām dalībnieku līdzekļus zemu izmaksu indeksu fondos. “INDEXO Izaugsme 47–57” portfelī iekļauto BlackRock fondu vidējās svērtās gada izmaksas ir 0.18 %*. Šīs ir izmaksas, kas ietekmē pensiju plāna ienesīgumu, bet netiek iekļautas pārvaldītāja izmaksās (t.i., tās nāk papildus mūsu komisijai, kas no 2019. gada marta ir 0,55 %* gadā).

Pērkot šos fondus, jārēķinās arī ar vienreizējām izmaksām. Mūsu gadījumā tās ir:

  • maksājums Swedbank par fondu apliecību iegādi (šo samērā nelielo maksājumu kopsummu publicēsim reizi gadā);
  • maksājums BlackRock par pievienošanos fondam. Šis maksājums ir ekvivalents t.s. bid-ask spread, kurš būtu jānosedz, pērkot akcijas vai obligācijas atsevišķi.
    BlackRock fondu gadījumā vidējais maksājums, pērkot fondu apliecības, ir 0,08 %* (vienreizējas izmaksas). Vidējais maksājums, pārdodot fondu apliecības, ir 0,09%*.

Tā kā INDEXO pamatprincips ir caurspīdība, uzskatām par svarīgu atklāti publicēt šīs izmaksas.

Šeit minētās izmaksas var mainīties laika gaitā, BlackRock mainot savu cenu politiku. Mūsu komanda seko izmaiņām fondu izcenojumā.

“INDEXO Izaugsme 47–57” portfeļa kopskats

Šo diagrammu esam publicējuši jau agrāk, bet tā dod viegli uztveramu kopskatu par portfeļa sastāvu:

indexo kopskats par portfeļa sastāvu

Tālāk apskatām portfeļa sastāvdaļas atsevišķi.

Kā veidojas sadalījums pa akciju fondiem?

Akciju tirgus indeksu fondos var tikt ieguldīti līdz 50 % plāna aktīvu (likuma ierobežojums). Lai ikdienā šī robeža netiktu pārkāpta, “INDEXO Izaugsme 47–57” mērķa sadalījumā akciju indeksu fondiem atvēlēti 47 % aktīvu.

Plāns iegulda attīstīto valstu akciju indeksiem piesaistītos fondos. Valstis un reģioni tiek svērti pēc to tirgus kapitalizācijas, ar nelielām novirzēm tehnisku apsvērumu dēļ (ņemam vērā mums pieejamo zemu izmaksu indeksu fondu klāstu, kā arī likuma ierobežojumus par maksimālo ieguldījumu īpatsvaru vienā ieguldījumu fondā).

Rezultātā lielākais uzsvars ir uz Ziemeļameriku (~60 %). Tai seko Eiropa (~26 %), Japāna (~9 %) un Klusā okeāna reģions (~5 %).

Šādā veidā tiek nosegti gandrīz visi pasaules lielākie uzņēmumi. Varētu teikt, ka pensiju plāna dalībnieks iegulda pasaules ekonomikā kopumā.

Kad kundzīte Honkongā nopērk Apple datoru, austrālietis iedzer Pepsi vai amerikānis iegādājas Lexus automobili, daļa no peļņas tiek arī tev.

Tā ir iespēja pelnīt kopā ar pasaules ekonomikas izaugsmi, optimāli sadalot risku.

Uzmanīgi lasītāji pamanīs, ka vairākiem akciju indeksu fondiem mērķa sadalījumā piešķirts vienāds procents (8,53 %*). Tas ir likuma prasības dēļ – vienā fondā nedrīkst ieguldīt vairāk kā 10 % plāna aktīvu. Lai šī robeža ikdienā netiktu pārkāpta, mērķa procents ir būtiski zemāks un ieguldījums tiek sadalīts pa vairākiem līdzīga profila fondiem.

Kā veidojas sadalījums pa obligāciju fondiem?

Visi atlikušie līdzekļi – izņemot nelielu naudas līdzekļu rezervi  1 %* – tiek ieguldīti obligāciju indeksiem piesaistītos fondos. Kopā tie sastāda 50,88 %* no aktīviem.

Lielāku uzsvaru liekam uz Eiropas obligācijām (75 % no obligāciju portfeļa), lai dotu portfelim zināmu vērtības stabilitāti (ieguldījumu šajos fondos neietekmē valūtas kursu svārstības).

Sadalījums – 50/50 valsts un korporatīvās obligācijas – nodrošina līdzsvaru starp stabilām valsts parādzīmēm un kvalitatīvām, ienesīgām korporatīvajām parādzīmēm.

Arī šeit piemērojams princips, ka vienā fondā drīkst ieguldīt tikai līdz 10 % plāna aktīvu, tādēļ līdzekļi sadalīti vienādās daļās pa vairākiem līdzīga profila ieguldījumu fondiem.

Pēc jaunākajiem datiem obligāciju fondu vidējā durācija ir ~6,5 gadi. Vidējais kredītreitings ir A+.

Kā veidojas sadalījums pa valūtām?

Divi no mērķa sadalījumā iekļautajiem fondiem ir nominēti ASV dolāros. To īpatsvars sastāda ap 6,5 %* mērķa sadalījuma (zem likuma ierobežojuma 10 % vienai valūtai). Pārējie ieguldījumu fondi ir nominēti EUR valūtā.

Šeit gan jāuzsver – lai gan izmantotie ieguldījumu fondi ir nominēti EUR valūtā, daudzos gadījumos tie veic ieguldījumus citās valūtās, pasaules akciju un obligāciju tirgos, un nepielieto atvasinātos finanšu instrumentus valūtu svārstību risku samazināšanai. Rezultātā arī šo EUR nominēto fondu vērtības būtiski svārstīsies valūtas kursu svārstību ietekmē.

Kā norāda pasaules pētījumi, ilgtermiņa ieguldītājam valūtas riska “hedžošana” ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem ne tikai neuzlabo gaidāmo ienesīgumu – tā pat var būtiski palielināt risku. Tā kā  “INDEXO Izaugsme 47–57” paredzēts tiem, kuriem līdz pensijai vismaz 10 gadi, un ieguldījumu politika balstīta uz ieguldījumu ilgtermiņā, valūtas risks ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem netiek menedžēts.

Tādēļ vienmēr uzsveram:

Īstermiņā – pat vairāku gadu griezumā – pensiju plāna aktīvu vērtība var būtiski svārstīties.

Par to runājam bieži, atklāti un skaļi. Vēlamies piesaistīt informētus klientus, kuri saprot ilgtermiņa ieguldīšanas principus un nebaidās no tirgus svārstībām.

Mūsu pieeja ir ieguldīt maksimāli inteliģenti ilgtermiņam. Tādēļ izvairāmies no liekām darbībām, kas ticami samazina ilgtermiņa ienesīgumu – pat, ja šādas darbības varētu samazināt īstermiņa svārstīgumu un uzlabot dažu ieguldītāju sirdsmieru.

Esam atvērti jautājumiem par portfeļa uzbūvi.

Ja pēc šī raksta izlasīšanas tev rodas kādi jautājumi par pensiju plāna “INDEXO Izaugsme 47–57” portfeļa uzbūvi, droši raksti komentāros. Centīsimies atbildēt operatīvi.

 

* Raksts var netikt regulāri atjaunots. Tāpēc precīzi skaitļi var atšķirties no ceturkšņa uz ceturksni.INDEXO cīnās par labāku finanšu vidi Latvijā. Piedāvājam pirmos modernos, zemu izmaksu pensiju plānus Latvijā.

Ja Tev rodas jautājumi, komentē zemāk vai raksti mums uz [email protected]!

Lai uzzinātu vairāk par INDEXO pensiju plāniem, spied šeit.

Ja raksts likās interesants un vēlies turpināt sevi izglītot finanšu jautājumos, spied šeit, lai pierakstītos jaunumiem un saņem jaunākos rakstus savā e-pastā!