Ieguldītājs diversificētos indeksu fondos lieliski sadala risku. Ja tev pieder daļiņa gandrīz visu pasaules lielāko uzņēmumu, esi pasargāts no atsevišķu uzņēmumu, reģionu vai nozaru sabrukuma.

Bet kas notiek ar indeksu fondiem tirgus krīzē?

Tirgus indeksi atspoguļo konkrēta tirgus kopējo stāvokli. Pēc definīcijas tirgus krīzē indeksi strauji krīt.

Arī ieguldītājs INDEXO ieguldījumu plānos neizbēgami piedzīvos periodus, kuros ieguldījumu plāna vērtība būtiski samazināsies.

Krīzes pāriet un tirgus indeksi atgūstas. Par spīti visām krīzēm un tirgus krahiem, indeksu fondi vēsturiski uzrādījuši labākus ilgtermiņa rezultātus par tradicionālajiem fondiem.

Krīzes neatstāj būtisku iespaidu uz ieguldītāja pensiju, kamēr spēkā ir divi faktori:

  1. Dalībnieks nenobīstas un “neizlec” no ieguldījumu plāna krīzes laikā (pirms tirgus ir atguvies),
  2. Līdz pensijai atlicis gana daudz laika, lai krīze pārietu.

Būtisks ir jautājums – ko nozīmē “gana daudz laika”?

Ieguldījumu plāni “INDEXO Jauda 16–50” un “INDEXO Izaugsme 47–57”, kuri iegulda akciju tirgū, ir domāti tiem, kuriem līdz pensijai atlikuši 8-10 gadi vai vairāk. Šajā rakstā apskatīsim, kādēļ 10 gadi ir samērā drošs laika horizonts ieguldījumam akciju tirgū – kamēr tiem, kuriem līdz pensijai ir 20 gadi vai vairāk, par krīzēm daudz nevajadzētu uztraukties.

Iemesls ir vienkāršs: 

Tu 2. pensiju līmenī iemaksā naudu daudzu gadu laikā – gan krīzēs, gan “burbuļu” laikos, gan starp tiem.

Ilgtermiņā krīzes un burbuļi izlīdzinās. Vienalga, vai tu sāc ieguldīt indeksā krīzes vai “burbuļa” laikā, ilgtermiņa ienesīgums, visticamāk, būs pievilcīgs.

Lai apskatītu, cik bīstamas ieguldītājam ir krīzes, pieņemsim riskantāko variantu, ka viss tavs portfelis ir ieguldīts akciju tirgū (kas ir svārstīgāks par obligāciju tirgu). Kā referenci izmantosim ASV akciju tirgus S&P 500 indeksu, par kuru mums pieejami plaši vēsturiskie dati.

Atgādinām, ka 2. pensiju līmenī tikai līdz 50 % portfeļa drīkst ieguldīt akciju tirgū. Tādēļ praksē gaidāmie svārstību riski ir būtiski zemāki.

Pirmais scenārijs: līdz pensijai 5 gadi

Pieņemsim:

  • tavs uzkrājums perioda sākumā ir 4000 USD,
  • tu ik gadu papildini uzkrājumu ar fiksētu summu 1000 USD.

Šis scenārijs ir līdzīgs 2. pensiju līmeņa dalībnieka situācijai. Tev jau pašreiz ir uzkrājums, un tu to periodiski papildini caur sociālajām iemaksām.

Kāds būs tavs ienesīgums nākamo 5 gadu laikā?

Ļoti dažāds, atkarībā no brīža, kurā tu sāc ieguldīt.

Nākamais grafiks parāda tavu 5 gadu ienesīgumu, ja tu būtu sācis ieguldīt S&P 500 indeksā dažādos brīžos kopš 1926. gada.

5 gadu ienesīgums

Vidējais ienesīgums: 10 % gadā.

Zemākais ienesīgums: –15,8 % gadā (ja sāki ieguldīt pirms Lielās depresijas sākuma).

Vidēji ienesīgums ļoti labs. Tomēr, ja tu uz labu laimi izvēlētos “starta gadu” starp 1926. un 2011., vienā no septiņām reizēm tu nākamo 5 gadu laikā zaudētu naudu. Sliktākajā gadījumā pat pusi sava uzkrājuma.

Krājot pensijai, šāds riska profils nav pieņemams. Tādēļ, ja līdz pensijai atlikuši vien 5 gadi, likt lielu portfeļa daļu akcijās nav ieteicams.

Otrais scenārijs: līdz pensijai 10 gadi

Kāds būtu bijis tavs ienesīgums, ja tu būtu ieguldījis S&P 500 uz desmit gadiem?

vidējais 10 gadu ienesīgums, ja būtu sācis ieguldīt s&p 500 dažādos gados

Vidējais ienesīgums: 10 % gadā.

Zemākais ienesīgums: -2,8 % gadā (ja ieguldīji tieši pirms dot com burbuļa sabrukuma 1999. gadā).

Šajā scenārijā, izvēloties “starta gadu” uz labu laimi, zaudējumus tu būtu cietis tikai vienā no četrdesmit gadījumiem. Lielākais zaudējums būtu ~18 % portfeļa.

Šis risks, kaut ar nelielu varbūtību, ir būtisks. Tomēr jāapzinās, ka finansēs nav iespējams pretendēt uz labu ienesīgumu, neuzņemoties pilnīgi nekādu risku.

Praksē risku mazina arī tas, ka 2. pensiju līmenī akcijās drīkst ieguldīt tikai līdz 75 % portfeļa, turklāt 47-57 gadu vecuma grupai paredzētajā plānā “INDEXO Izaugsme 47–57” limits ir 50 %.

Ieguldītājam, kurš jaunāks par 57 gadiem (līdz pensijai ir 8-10 gadi un vairāk), ieguldījums akciju indeksiem piesaistītos fondos piedāvā pievilcīgu riska/ienesīguma līdzsvaru.

Trešais scenārijs: līdz pensijai 20/30 gadi

Kā izskatās ilgtermiņa ieguldītāja situācija?

vidējais 30 gadu ienesīgums, ja būtu sācis ieguldīt s&p 500 dažādos gados

vidējais 20 gadu ienesīgums, ja būtu sācis ieguldīt s&p 500 dažādos gados

20 un 30 gadu griezumā zaudēt naudu nebūtu izdevies, lai kurā brīdī tu sāktu krāt. Ilgtermiņā krīzes, burbuļi un svārstību riski izlīdzinās.

Pat pašam neveiksmīgākajam 20 gadu krājējam ienesīgums būtu bijis 5 % gadā. Neveiksmīgākais 30 gadu krājējs būtu pelnījis 9 % gadā.

Pamēģiniet atrast tradicionālu līdzekļu pārvaldītāju, kurš 20 un 30 gadu griezumā var konsekventi piedāvāt tādu ienesīgumu. Būs ļoti grūti.

Ja tev ir 45 gadi vai mazāk, tad vēsturiskā aina ir pavisam skaidra.

Nākotne, protams, var atšķirties no pagātnes. Tomēr no datiem par 90 gadiem šo to var secināt.

Vēsture nedod pamatu jaunam ieguldītājam uztraukties par krīzēm un tirgus kritumiem.

Galvenais ilgtermiņa ieguldītājam – pacietība

Tradicionālie līdzekļu pārvaldītāji, mēģinot izvairīties no krīzes radītiem zaudējumiem, drudžaini pērk un pārdod vērtspapīrus. Tie samazina akciju īpatsvaru portfelī tad, kad šķiet, ka krīze tuvu, un palielina to, kad šķiet, ka krīze ir garām.

Diemžēl gandrīz nevienam neizdodas konsekventi paredzēt tirgus kustības. Pārvaldītāji lieki “raustās” arī tad, kad krīze nav pat tuvu (un iegulda akcijās tad, kad krīze ir tepat ap stūri). Rezultātā tie gandrīz ar garantiju panāk zemu ilgtermiņa ienesīgumu.

INDEXO pieeja, atbilstoši indeksu ieguldīšanas filosofijai, ir citāda.

Krīzes un burbuļi būs. No tām izvairīties nevaram. Galvenais:

  1. diversificēt riskus,
  2. samazināt ieguldīšanas izmaksas,
  3. nodrošināt, ka ieguldītājam akciju tirgū ir gana ilgs laiks līdz pensijai, lai sagaidītu krīzes beigas.

Uzskatām, ka ilgtermiņā pasaules ekonomika atgūsies no visām krīzēm. Tirgus turpinās augt un pacietīgi ieguldītāji – pelnīt.INDEXO piedāvā pirmos modernos, zemu izmaksu pensiju plānus Latvijā. Lai uzzinātu par tiem vairāk, spied šeit!.

Ja raksts likās interesants un vēlies turpināt sevi izglītot finanšu jautājumos, spied šeit, lai pierakstītos jaunumiem un saņem jaunākos rakstus savā e-pastā!