Nenolemsim jaunos mazai pensijai!

Nenolemsim jaunos mazai pensijai!
INDEXO Komanda
12.11.2018

Lai Latvijas pensiju sistēma nesabruktu zem demogrāfiskā spiediena, kritiski svarīgs ir 2. pensiju līmenis. Tajā uzkrājas 6 % mūsu darba algas. Šī nauda netiek izmaksāta pensionāriem šodien, bet tiek ieguldīta mūsu nākotnes pensijai. Tādēļ 2. pensiju līmenis nav atkarīgs no demogrāfiskās situācijas valstī.

Lai 2. pensiju līmenis nodrošinātu pensiju sistēmas ilgtspēju, to nepieciešams ieguldīt ienesīgi.

Kopš INDEXO ienāca 2. pensiju līmeņa tirgū, situācija uzlabojas – konkurence aktivizējas, komisijas krīt , caurspīdība palielinās. Kopā ar vairāk nekā 10’000 Latvijas iedzīvotājiem, kuri parakstīja iniciatīvu portālā ManaBalss.lv, esam izcīnījuši arī 2. pensiju līmeņa kapitāla mantojamību. Priecājamies par valsts atvērtību pozitīvām pārmaiņām!

Šodien izceļam vēl vienu kritisku problēmu, kura apdraud gados jauno 2. pensiju līmeņa dalībnieku uzkrājumu:

80% jauno 2. pensiju līmeņa dalībnieku nonāk konservatīvajos pensiju plānos.

Tikko jauns cilvēks uzsāk darba gaitas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra viņam nosūta paziņojumu: pienācis laiks izvēlēties 2. pensiju līmeņa ieguldījumu plānu. Ja cilvēks 2 mēnešu laikā izvēli neveic, viņš tiek “ielozēts” kādā no tirgū pieejamajiem konservatīvajiem pensiju plāniem.

Pēc Labklājības ministrijas datiem, šobrīd līdz pat 80 % jauno 2. pensiju līmeņa dalībnieku šo izvēli neveic. Tas nozīmē, ka mūsu jaunā paaudze masveidā nonāk konservatīvajos pensiju plānos.

Šī situācija grauj jauno cilvēku cerības uz labu pensiju divu iemeslu dēļ:

Konservatīvie pensiju plāni ilgtermiņā gandrīz noteikti pelnīs daudz mazāk nekā aktīvie plāni. 

Aktīvie pensiju plāni iegulda lielu daļu līdzekļu ienesīgajā akciju tirgū, kamēr konservatīvie – lielākoties parādzīmju tirgū.

Protams, finansēs nākotne vienmēr var atšķirties no pagātnes, tomēr vēsturiski gandrīz visos 15–20 un vairāk gadu nogriežņos ieguldītāju reālā peļņa akciju tirgū ir bijusi par kārtu lielāka nekā peļņa parādzīmju tirgū.

Piemēram, 20 g.s. laikā 1 USD, kas ieguldīts pasaules akciju tirgū, pārvērtās par 295 USD pēc inflācijas. Tikmēr 1 USD, kas ieguldīts ASV obligāciju tirgū, šajā periodā pārvērtās tikai par 5 USD pēc inflācijas.

Tas nozīmē – jaunajiem cilvēkiem gadiem ilgi “tupot” konservatīvajos plānos sanāk laist garām gandrīz visu potenciālo peļņu, ko spēj piedāvāt 2. pensiju līmenis. Rezultātā arī būtiski cietīs gaidāmā pensija.

Konservatīvo plānu vienīgā priekšrocība – stabilitāte – gados jaunajiem nav vērtība. 

Kad līdz pensijai atlikuši daži gadi, risks, ka tirgus krīze “apēdis” daļu no uzkrātā kapitāla, ir pavisam reāls, un no tā ir jāsargājas. Tādēļ gados vecākiem ir pareizi izvēlēties konservatīvu pensiju plānu.

Kad līdz pensijai palikuši gadu desmiti, no krīzēm nav pamata baidīties. Krīzes vienmēr ir bijušas un krīzes vienmēr būs – bet akciju tirgus ilgtermiņa rezultāts ir spēcīgs par spīti visām krīzēm, pasaules kariem un citām globālām problēmām.

Turklāt gados jaunais ieguldītājs iegulda tirgū pakāpeniski daudzu gadu laikā – gan “burbuļu” un “pīķu” laikos, gan krīžu un depresiju laikos, gan normālos tirgus apstākļos. Rezultātā krīzes un “burbuļi” izlīdzinās.

Attīstītajās valstīs to saprot jau sen. 

Kā piemēru jāmin Zviedrijas lielais pensiju fonds AP7 Såfa , kas ir jauno dalībnieku automātiskā izvēle Zviedrijas “premium pension” sistēmā. Šis fonds akciju tirgū iegulda 100 % no visu to ieguldītāju aktīviem, kuri vēl nav sasnieguši 55 gadu vecumu. Tā ir pilnīgi pretēja situācija Latvijā novērotajam. Zviedri saprot – gados jaunajiem ir jāpelna.

Nepieciešams grozīt sistēmu, lai jauni 2. pensiju līmeņa dalībnieki nonāktu savam vecumam piemērotā pensiju plānā.

Gados jaunie automātiski “jāielozē” aktīvajos pensiju plānos. Savukārt, ja sistēmai pievienojies kāds gados vecāks strādājošais – piemēram, iebraucējs no ārzemēm – viņu jāpievieno savam vecumam piemērotam pensiju plānam.

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas ieviest ar steigu, lai aizsargātu Latvijas ieguldītāju cerības uz cilvēka cienīgu pensiju. Tādēļ esam INDEXO vārdā nosūtījuši vēstuli Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai un citām atbildīgajām valsts iestādēm ar aicinājumu veikt nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta noteikumos par 2. pensiju līmeņa darbību.

Pilns vēstules teksts pieejams šeit.

Kamēr gaidām pārmaiņas, iesakām gados jaunos pārliecināties par sava pensiju plāna atbilstību vecuma grupai!

2. pensiju līmeņa pensiju plānu un uzkrāto kapitālu iespējams noskaidrot šeit.

Ieguldītājiem, kuri vēl nav sasnieguši 50 gadu vecumu, iesakām aktīvos pensiju plānus. Savukārt tiem, kuriem jau pāri 50-55, noteikti būtu jādomā par sabalansētajiem un konservatīvajiem pensiju plāniem.

Ar visiem pensiju plāniem tirgū iespējams iepazīties portālā manapensija.lv.INDEXO piedāvā pirmos modernos, zemu izmaksu 2. pensiju līmeņa ieguldījumu plānus Latvijā. Mūsu pamatvērtības ir zemas izmaksas, caurspīdība un cīņa par labāku finanšu vidi. Lai iepazītos ar INDEXO ieguldījumu plāniem, paviesojies mūsu pamatlapā! INDEXO – sakārtosim Latvijas finanšu vidi kopā!

Komentāri

Atstājiet pirmo komentāru

Pieraksties INDEXO
jaunumiem un uzzini pirmais

Pierakstīties

Izvēlies, kuram
produktam pievienoties

INDEXO
pensiju 2. līmenis

6 % tavas algas jau šobrīd krājas pensiju 2. līmenī. Ieguldi to efektīvāk ar INDEXO.
Pievienoties

INDEXO
pensiju 3. līmenis

Veic iemaksas pensiju 3. līmenī un uzkrāj, izmantojot automatizētu ieguldīšanas sistēmu.
Pievienoties

Izvēlies savam vecumam
atbilstošāko plānu

INDEXO Jauda

16-50
Izdevīgākais 16–50
gadu vecumam!
Svārstīgs, ar augstu peļņas potenciālu
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

INDEXO Izaugsme

47-57
Izdevīgākais 47-57
gadu vecumam!
Vidēji svārstīgs, ar vidēji augstu peļņas potenciālu
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

INDEXO Konservatīvais

55+
Labākais 55+
gadu vecumam!
Stabilitāte gadiem 
pirms pensijas
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

Notiek pāradresācija
uz Latvija.lv

1

Identificējies Latvija.lv portālā
ar kādu no piedāvātajiem veidiem

2

Izvēlies e-iesniegumu 
pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai (2. no beigām)

3

Izvēlies savam vecumam atbilstošāko ieguldījumu plānu
Izlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lv
Izlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lvIzlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lvIzlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lv