Šodien sākas INDEXO IPO

Šodien sākas INDEXO IPO
INDEXO Komanda
28.06.2022

Šodien pulksten 10:00 sākas pensiju pārvaldītāja IPAS “Indexo” (turpmāk – INDEXO) akciju sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO jeb Initial Public Offering), kura ietvaros INDEXO plāno piesaistīt 7,49 miljonus eiro, lai veidotu jaunu banku.

INDEXO IPO procesā tiks kopumā piedāvātas 535 tūkstoši akcijas un vienas akcijas cena būs 14 eiro. INDEXO IPO procesā tiek piedāvāti 15% no uzņēmuma pamatkapitāla. Saskaņā ar IPO noteikto cenu, INDEXO tirgus kapitalizācija, vai kopējā akciju vērtība būs 49,959 miljoni eiro. Akciju iegādei nav minimālā limita, proti, investori var iegādāties sākot no vienas akcijas 14 eiro vērtībā.

“INDEXO nākotnes bankas ieceres pamatā ir mērķis panākt finanšu vērtības apriti, kuras centrā būs Latvija – proti, piesaistot vietējo kapitālu no plaša cilvēku loka, mēs izveidosim banku, kas atbalsta Latvijas biznesa izaugsmi un apkalpo Latvijas iedzīvotājus, bet šajā biznesā radīto vērtību iegulda tālākā attīstībā un nodod atpakaļ akcionāriem – Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Ar INDEXO akciju sākotnējo piedāvājumu mēs aicinām cilvēkus iesaistīties šīs vērtības radīšanā un kļūt par īpašniekiem pašiem savā pensiju pārvaldes uzņēmumā un nākotnē arī bankā,” saka Valdis Siksnis, INDEXO Valdes priekšsēdētājs un viens no dibinātājiem.

INDEXO IPO procesā tiek piedāvāts iegādāties pensiju pārvaldes uzņēmuma akcijas un plānots, ka nākotnē jaunā INDEXO banka būs pensiju pārvaldes sabiedrības meitas uzņēmums. Šī gada laikā INDEXO iesniegs pieteikumu komercbankas licences saņemšanai atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un pēc licences saņemšanas sāks pakāpeniski ieviest bankas pakalpojumus – vispirms sākot ar privātpersonu apkalpošanas virzienu, kuram sekos arī uzņēmumu apkalpošana.

Saskaņā ar INDEXO IPO prospektā atspoguļotajiem attīstības plāniem, INDEXO paredz, ka 2023. gadā esošajā pensiju pārvaldes biznesa virzienā tiks pārsniegts 100 tūkstošu klientu skaits, bet 2024. gadā INDEXO pārvaldīs jau vairāk kā miljardu eiro ieguldījumus. Savukārt, jaunās bankas biznesa iecere paredz līdz 2023. gada beigām piesaistīt ap 40 tūkstošiem klientu, šo skaitu pakāpeniski audzējot līdz 145 tūkstošiem 2027. gadā. Tāpat INDEXO jaunajā bankā cer izveidot kredītportfeli 30 miljonu eiro apmērā 2023. gada beigās, to pakāpeniski audzējot līdz vairāk kā 440 miljoniem eiro 2027. gadā.

Atbilstoši INDEXO akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma prospektam, piedāvājums oficiāli tiks slēgts 11. jūlija pulksten 15:30. Ņemot vērā, ka parakstīšanās uzdevumu pieņemšanas laiks var atšķirties atkarībā no investora izvēlētās bankas, INDEXO aicina parakstīšanās uzdevumus iesniegt līdz 11. jūlijam pulksten 12:00.

INDEXO IPO akciju Privātais piedāvājums (Retail Offering) tiks veikts Latvijā un Igaunijā, dodot iespēju parakstīties uz INDEXO akcijām ikvienam interesentam, kuram būs atvērts vērtspapīru konts kādā no finanšu iestādēm, kas ir Nasdaq Riga biržas biedrs, atbilstoši IPO prospektā noteiktajam. Lai parakstītos uz akcijām, investoram ir jāiepazīstas ar IPO prospektu un jādod parakstīšanās rīkojums bankā, kurā atvērts vērtspapīru konts.

Gadījumā, ja pieprasījums pēc akcijām pārsniegs piedāvājumu, akcijas tiks piešķirtas saskaņā ar prospektā atspoguļotajiem akciju sadales (allocation) principiem, piešķirot priekšrocības INDEXO pensiju 3. līmeņa klientiem (Privātā piedāvājuma jeb Retail Offering ietvaros) un esošajiem akcionāriem (Akcionāru piedāvājuma jeb Shareholder Offering ietvaros).

IPO rezultātā INDEXO akcijas plānots kotēt Nasdaq Riga biržas Baltijas Regulētā tirgus Baltijas Oficiālajā sarakstā. Nasdaq izsoles organizators ir Signet Bank. INDEXO IPO juridiskais konsultants ir zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns.

Aicinām uzzināt vairāk Zoom seminārā “INDEXO DODAS BIRŽĀ”, kuru INDEXO komanda vadīs rīt, 29. jūnijā, plkst. 11:00. REĢISTRĒTIES SEMINĀRAM

INDEXO ir straujāk augošais pensiju pārvaldītājs Latvijā pēc klientu skaita, un jau vairāk kā 80 tūkstoši klientu ir uzticējuši INDEXO savu pensijas uzkrājumu, kopējam pensiju apjomam pārvaldībā sasniedzot gandrīz pusmiljardu eiro. INDEXO 2017. gadā izveidoja vairāk nekā 30 Latvijā pazīstami uzņēmēji un vadītāji ar mērķi Latvijas pensiju tirgū ieviest jaunākās pieejas aktīvu pārvaldē. INDEXO vērtības ir inovācija, darbības caurskatāmība un atklātība, kā arī spēcīgi biznesa rādītāji, kas veido pamatu nākotnes izaugsmei.

Vairāk informācija pieejama www.indexo.lv.

Komercbankas (kredītiestādes) licences saņemšanai nepieciešama Eiropas Centrālās bankas piekrišana pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšlikuma.

Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver vispārīgus nākotnē vērstus paziņojumus par ieceri īstenot INDEXO akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO).

Jebkurš ieguldījumu lēmums ir pieņemams, ņemot vērā Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apstiprinātu prospektu. Apstiprināts prospekts ir publicēts INDEXO mājaslapā (www.indexo.lv). Prospekta apstiprinājums nav uzskatāms par ierosinājumu akciju iegādei. Pirms investēt piedāvājuma akcijās rūpīgi izlasiet prospektu, lai uzzinātu par iespējamiem riskiem un ieguvumiem.

Komentāri

Atstājiet pirmo komentāru

Pieraksties INDEXO
jaunumiem un uzzini pirmais

Pierakstīties

Izvēlies, kuram
produktam pievienoties

INDEXO
pensiju 2. līmenis

6 % tavas algas jau šobrīd krājas pensiju 2. līmenī. Ieguldi to efektīvāk ar INDEXO.
Pievienoties

INDEXO
pensiju 3. līmenis

Veic iemaksas pensiju 3. līmenī un uzkrāj, izmantojot automatizētu ieguldīšanas sistēmu.
Pievienoties

Izvēlies savam vecumam
atbilstošāko plānu

INDEXO Jauda

16-50
Izdevīgākais 16–50
gadu vecumam!
Svārstīgs, ar augstu peļņas potenciālu
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

INDEXO Izaugsme

47-57
Izdevīgākais 47-57
gadu vecumam!
Vidēji svārstīgs, ar vidēji augstu peļņas potenciālu
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

INDEXO Konservatīvais

55+
Labākais 55+
gadu vecumam!
Stabilitāte gadiem 
pirms pensijas
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

Notiek pāradresācija
uz Latvija.lv

1

Identificējies Latvija.lv portālā
ar kādu no piedāvātajiem veidiem

2

Izvēlies e-iesniegumu 
pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai (2. no beigām)

3

Izvēlies savam vecumam atbilstošāko ieguldījumu plānu
Izlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lv
Izlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lvIzlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lvIzlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lv