Piezīme: ar aktuālāko rakstu par mantojamību ir iespējams iepazīties spiežot šeit!

 

Pateicoties vairāk nekā 11’000 Latvijas iedzīvotāju atbalstam, mūsu iniciatīva par 2. pensiju līmeņa kapitāla mantošanu kļūs par likumu! 11. oktobrī Saeima vienbalsīgi atbalstīja grozījumus Valsts fondēto pensiju likumā, kas ar 2020. gada 1. janvāri ieviesīs mantojamību praksē. Tās ir fantastiskas ziņas visiem Latvijas iedzīvotājiem!

2. pensiju līmeņa kapitāla mantošana:

  • aizsargās ģimenes (it īpaši tās, kurās strādā tikai viens laulātais),
  • motivēs cilvēkus rūpēties par savu pensijas uzkrājumu,
  • būs papildu stimuls “aplokšņu algu” izskaušanai.

Kā 2. pensiju līmeņa mantošana kapitāla darbosies dzīvē? Lasi tālāk un uzzini!

2. pensiju līmeni varēs mantot

Kādos gadījumos varēs mantot 2. pensiju līmeņa kapitālu?

Pirmkārt, uzkrājumu varēs mantot gadījumos, kuros cilvēks mirst pirms vecuma pensijas piešķiršanas. (Lai nodrošinātu mantošanas iespēju pēc došanās pensijā, jau šobrīd iespējams par uzkrāto kapitālu iegādāties mūža pensijas polisi.)

Otrkārt, mantojamība stāsies spēkā, sākot ar 2020. gada 1. janvāri, jo administratīvo procesu ieviešana prasa laiku.

Treškārt, mantot 2. pensiju līmeņa kapitālu varēs tikai tad, ja pats 2. pensiju līmeņa dalībnieks dzīves laikā būs veicis tādu izvēli.

Kādas izvēles būs pieejamas 2. pensiju līmeņa dalībniekam?

Katrs 2. pensiju līmeņa dalībnieks varēs izvēlēties:

  1. Atstāt kapitālu valsts speciālajam pensiju budžetam. Tas ir līdzšinējais risinājums – kapitāls tiks ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju.
  2. Pievienot kapitālu kādas konkrētas personas 2. pensiju līmeņa kapitālam.
  3. Nodot kapitālu mantojumā (parastajā mantošanas kārtībā)*.

Ja izvēle netiks veikta vispār, tiks piemērots 1. variants.

Kura izvēle būs izdevīgākā?

Nav viennozīmīgas atbildes.

1. variants būs pievilcīgs jauniem cilvēkiem ar bērniem un  nelielu uzkrāto kapitālu.

Nelaimes gadījumā bērni apgādnieka zaudējuma pensiju saņems ilgi un samērā lielā apmērā. Apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs ir balstīts uz aprēķinu par iespējamo pensiju, ko apgādnieks būtu saņēmis pēc pilna darba mūža ar līdzīgiem ienākumiem.

2. variants būs īpaši pievilcīgs laulātajiem, kuri vēlas nodrošināt savas otrās pusītes vecumdienas.

Tas būs arī pievilcīgs gadījumā, ja dalībniekam ir lieli parādi, kas citādāk “apēstu” mantojumu, jo uzkrājums netiks iekļauts kreditoriem pieejamajā mantojuma masā.

3. variants būs pievilcīgs gadījumos, kuros kapitālu vēlams nodot vairākām personām vai arī nodot to naudā.

Šim variantam mīnuss ir mantošanas procesa izmaksas un laika prasības. Izņemot mantojumu naudā, no saņemtās summas, iespējams, būs jānomaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis*.

Kādi būs ierobežojumi?

No mantojamā kapitāla atskaitīs personas vai mantinieka parādus sociālajam budžetam vai valsts pamatbudžetam, kas saistīti ar sociālās apdrošināšanas pakalpojumu, valsts pabalstu un izdienas pensiju pārmaksām.

Mantojams būs kapitāls, kurš sasniedz vismaz 35 % no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta (šobrīd pabalsts sastāda 64,03 EUR).

Kad un kā varēs saņemt mantojumu ?

Ja dalībnieks būs veicis 2. izvēli (pievienot konkrētas personas pensijas kapitālam):

konts tiks aizvērts 6 mēnešus pēc miršanas fakta reģistrēšanas VSAA. Šajā laikā kontā tiks ieskaitītas pēdējās pirms nāves veiktās iemaksas. Tad uzkrātais kapitāls tiks pievienots norādītās personas 2. pensiju līmeņa kapitālam.

Ja dalībnieks būs veicis 3. izvēli (klasiskā mantošana):

viņa uzkrājums tiks mantots Civillikumā paredzētajā mantošanas kārtībā. Konts tiks slēgts un mantinieki saņems naudu pēc tam, kad notārs nosūtīs VSAA mantojuma apliecību un mantinieka iesniegumu.

Izmaksas mantiniekiem tiks veiktas proporcionāli mantojuma apliecībā norādītajām mantojuma daļām. Naudu vai nu pārskaitīs uz kontu kredītiestādē* vai – ja mantinieks tā izvēlēsies – to pievienos mantinieka 2. pensiju līmeņa kontam.

Vai mantot varēs visu kapitālu?

Tiks piemērots ierobežojums mantojamā 2. pensiju līmeņa kapitāla apjomam:

  • No kapitāla, kurš uzkrāts līdz 2020. gada 1. janvārim, varēs mantot 80 %.
  • Kapitālu, kas uzkrāts, sākot ar 2020. gada 1. janvāri, varēs mantot pilnā apmērā.

Ar 80 % ierobežojumu tiks kompensētas iemaksas, ko 2. pensiju līmenī līdz šim veikusi valsts – piemēram, bērnu kopšanas atvaļinājuma vai slimības lapas laikā. Turpmāk valsts šādos gadījumos veiks iemaksas līdzšinējā apmērā, bet visas iemaksas tiks novirzītas tikai 1. pensiju līmenim.

Vai grozījumi ideāli atbilst INDEXO vīzijai?

Protams, ir nelielas atšķirības no mūsu sākotnējās vīzijas, bet demokrātiskā sabiedrībā tas ir tikai dabīgi. Kopumā apstiprinātie likuma grozījumi ir ļoti praktisks risinājums sarežģītai problēmai. Tie nodrošinās, ka beidzot arī Latvijā – tāpat kā gandrīz visā Eiropas Savienībā – uzkrātais 2. pensiju līmeņa kapitāls paliek ģimenē.

Sakām paldies visiem iniciatīvas atbalstītājiem!

Šis ir lielisks piemērs, kā sabiedrības iesaiste likumdošanas procesos noved pie reālām pārmaiņām!


Piezīme: Likumprojekta izstrādes laikā tika runāts, ka 3. izvēles gadījumā – izmaksājot mantojumu naudas veidā – no izmaksājamās summas varētu tikt ieturēts nodoklis. Šobrīd mums nav informācijas, ka šāda norma likumā būtu iestrādāta – bet pastāv iespēja, ka tāda tiks ieviesta nākotnē. 

 

INDEXO cīnās par labāku finanšu vidi Latvijā. Piedāvājam pirmos modernos, zemu izmaksu 2. pensiju līmeņa plānus Latvijā.

Lai uzzinātu vairāk par INDEXO, spied šeit.

Ja raksts likās interesants un vēlies turpināt sevi izglītot finanšu jautājumos, spied šeit, lai pierakstītos jaunumiem, un saņem jaunākos rakstus savā e-pastā!