INDEXO tika dibināts ar mērķi uzlabot Latvijas pensiju sistēmu, lai 2. un 3. pensiju līmeņa dalībnieki vecumdienās varētu paļauties uz saviem uzkrājumiem. Kopš INDEXO ienākšanas tirgū esam panākuši ievērojamu progresu: 

  1.  Zemākas komisijas visiem bāzes likme tagad ir regulēta un samazinās līdz ar uzkrājuma pieaugumu; 
  2. Vairāki citi līdzekļu pārvaldītāji savā piedāvājumā ir iekļāvuši pensiju plānus, kas iegulda indeksu fondos, kas ir labākais veids, kā ieguldīt pensiju uzkrājumus.  
  3. Ir izveidots 100% akciju plāns, kas ļauj uzkrājumiem augt kopā ar pasaules akciju tirgu izaugsmi.  
  4. 2. pensiju līmeņa uzkrājumu tagad var mantot. 

Zemākas komisijas un ieguldījumi zemu izmaksu indeksu fondos ļaus uzkrājumiem augt, cieši sekojot tirgus indeksiem, kas vēsturiski ir auguši par vairāk nekā 8% gadā. Vienmēr ir svarīgi atcerēties, ka finanšu tirgi ir svārstīgi un tajos ir periodi ar zemu vai negatīvu ienesīgumu, bet, tā kā pensiju uzkrājumi tiek veidoti vairāk nekā 40 gadu periodā, īstermiņa svārstības neietekmē lielāko daļu krājēju.  

Ļoti daudz kas ir mainījies uz labu, bet mums INDEXO ir idejas, kā padarīt pensiju sistēmu vēl labāku ikvienam noguldītājam 

Pirmkārt, mēs, protams, ceram, ka arvien vairāk cilvēku izvēlēsies savam vecumam atbilstošus pensiju plānus, kas iegulda zemu izmaksu indeksu fondos. Patlaban daudzi pensijas krājēji joprojām izmanto pārāk konservatīvus plānus. Ja tavs vecums ir 45 gadi, tev joprojām vajadzētu būt 100% akciju plāna dalībniekam, lai maksimizētu ieguldījumu atdevi atlikušajā uzkrājuma periodā.    

Lai uzlabotu pensiju plāna izvēli, INDEXO ierosina personiska automātiska ieguldījumu konta ieviešanu ikvienam iedzīvotājam, kurā ieguldījumu riska līmenis pakāpeniski samazinātos atbilstoši laikam, kas konkrētam cilvēkam atlicis līdz pensijai. Šim nolūkam pensiju pārvaldītājiem būtu vajadzīgi dati par klientiem, lai izvēlētos piemērotu ieguldījumu stratēģiju. Tas arī ļautu īstenot personiskāku pieeju, palīdzot klientam izvēlēties pareizo uzkrājumu stratēģiju pēdējos 10 gados pirms pensionēšanās atkarībā no viņa finansiālā stāvokļa. INDEXO ir ieviesis lielisku 3. pensiju līmeņa produktu, kas atspoguļo to, kādam, mūsuprāt, būtu jābūt arī 2. līmeņa produktam. Sagaidāms, ka zināma virzība uz šo mērķi notiks 2024. gadā, un mēs INDEXO to ļoti gaidām 

Otrkārt, mēs uzskatām, ka ir jāuzlabo pensiju pārvaldītāju publiskotās informācijas caurskatāmība un pieejamība. Manapensija.lv ir laba vietne, kur var iegūt informāciju par pensiju plāniem, taču tajā trūkst laba pārskata par kopējām izmaksām, ko pārvaldītāji ietur no savu klientu līdzekļiem. Nav viegli saprast komisijas maksas, jo daži pārvaldītāji piemēro arī ar ienesīguma rezultātiem saistītas komisijas. Nav redzams, kādas ir netiešās izmaksas, kas tiek ieturētas no klientiem. Tā kā pieaug brīvprātīgu uzkrājumu veidošanas nozīme, izmantojot 3. pensiju līmeni, uzskatām, ka manapensija.lv būtu jāatspoguļo informācija arī par šī līmeņa izmaksām un rezultātiem. Tikai pilnīga caurskatāmība spēj vairot cilvēku uzticību pensiju pārvaldītājiem un palīdzēt viņiem pieņemt izsvērtus lēmumus.  

Treškārt, laika gaitā arvien vairāk cilvēku sāks saņemt pensijas arī no viņu otrā līmeņa uzkrājumiem. Šobrīd iespējas, kā iegūt šos līdzekļus ir ļoti ierobežotas, un apdrošināšanas risinājumi konkurences trūkuma dēļ ir dārgi. Lai nodrošinātu pieejamākus pakalpojumus un elastīgākus risinājumus, kas atbilstu klienta vajadzībām, ir jāievieš fondētā pensija, kuras pārvaldītājs vienlaikus būtu arī tās izmaksātājs. Pieaugot konkurencei, samazinātos komisijas un vairāk naudas paliktu klientu rokās.  

Tā kā 2. pensiju līmeņa aktīvi pastāvīgi aug, būtu svarīgi nodrošināt, lai daļa šo uzkrājumu nonāk vietējā kapitāla tirgos. Mēs uzskatām, ka 510% no 2. pensiju līmeņa tirgus aktīviem būtu jāiegulda Latvijā, atstājot pārvaldītājiem iespēju ieguldīt arī vairāk. Šiem ieguldījumiem būtu jāatbalsta vietējie akciju tirgi, obligāciju tirgi un ieguldījumu fondi, kas veic ieguldījumus vietējā privātajā kapitālā un nekustamajos īpašumos. Šeit nevajadzētu iekļaut Latvijas valdības obligāciju iegādi, jo pieprasījums pēc tām tik un tā ir augsts valsts labā kredītreitinga dēļ. Šādi ieguldījumi ļautu palielināt vietējo uzņēmumu piekļuvi kapitālam, kā arī samazinātu kapitāla izmaksas, radītu jaunas darbavietas un veicinātu jaunu mājokļu būvniecību. 

Tā kā INDEXO aug un 1218 mēnešu laikā sasniegs gandrīz 1 miljardu pārvaldībā esošo aktīvu, mēs saprotam, ka mūsu iesaistei vietējā kapitāla tirgū ir jābūt nozīmīgākai. Šim nolūkam esam līdzdibinājuši vietējo nekustamā īpašuma fondu pārvaldes uzņēmumu, kas izveidos pirmo zemu izmaksu nekustamā īpašuma fondu. Ar laiku fonds kļūs pieejams arī privātajiem investoriem. INDEXO ir apņēmies laika gaitā ieguldīt šajā fondā aptuveni 5% no mūsu pārvaldītajiem aktīviem.   

Kopumā mūsu vērtējumā pensiju sistēma patlaban ir daudz labākā stāvoklī nekā tad, kad mēs ienācām tirgū. Svarīgākais ir tas, ka līdzekļu pārvaldīšanas izmaksas ir zemas, salīdzinot ar daudzām citām Eiropas valstīm, un tās turpina samazināties. Pāreju uz 100% akciju plāniem un vecumam atbilstošu pensiju līdzekļu sadalījumu izvēlas arvien plašāks iedzīvotāju skaits. Šo procesu ievērojami paātrinātu individuālo kontu ieviešana. Ja vienā vai citā veidā tiks īstenoti arī pārējie mūsu priekšlikumi un cilvēki aktīvāk uzkrās 3. pensiju līmenī, mums būs efektīvi funkcionējoša sistēma. Tā ļaus cilvēkiem pensionēties ar tādiem ienākumiem no privātajiem uzkrājumiem, kas nodrošina pārtikušas vecumdienas.