Veic iemaksas 3. pensiju līmenī vai uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā (UDA) un jau nākamā gada pavasarī, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, saņem likumā paredzētos nodokļu atvieglojumus!

Šie nodokļu atvieglojumi ir 20% no iemaksām, ja to kopsumma gadā nepārsniedz 10% no gada bruto darba algas un nepārsniedz 4000 EUR, skaitot kopā gada iemaksas UDA un 3. pensiju līmenī.

Vēlies izmantot iespēju saņemt nodokļu atvieglojumus, bet nezini kā izvēlēties sev piemērotāko produktuuzkrājošo dzīvības apdrošināšanu vai 3. pensiju līmeni?

Šajā bloga rakstā palīdzēsim rast atbildes uz šo jautājumu un apskatīsim:

1. UDA un 3. pensiju līmeņa priekšrocības un trūkumus;

2. četrus soļus, kas jāveic, lai izvēlētos sev atbilstošāko finanšu produktu.

Kas ir uzkrājošā dzīvības apdrošināšana (UDA)?

Iegādājoties UDA, tiek noslēgts apdrošināšanas līgums uz vairākiem gadiem, kas ļauj veidot uzkrājumu un pie reizes apdrošināt dzīvību un veselību. Nereti piedāvā arī iespēju papildus apdrošināties pret nelaimes gadījumiem.

Par UDA pārlieku augstajām komisijām, produkta “neienesīgumu” un to, kā tā nodedzina tavu naudu, rakstījām 2018. gadā (rakstu lasi šeit).

Tolaik apdrošinātāju komisijas bija milzīgas (līdz pat 5,7% gadā). Tās “nodedzināja” ne tikai peļņu, bet arī lielu daļu no saņemtās nodokļu atmaksas un cilvēku uzkrājuma.

Tāda situācija bija tālajā 2018. gadā, bet kāda tā ir šobrīd?

Apskatīsim populārākos UDA piedāvājumus (1) un to komisiju maksas (2):

Swedbank bankas Life Insurance SE Latvijas filiāleSEB bankas Life and Pension Baltic SEERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
Pārvaldīšanas komisijas maksa
(% no uzkrājuma)
0,4%-1,25% (1)
gadā
0,085% līdz 0,11%
mēnesī, bet ne mazāk kā 1,95 EUR
2,80 EUR un 0,025% mēnesī
Apdrošināšanas prēmijas komisija
(% no iemaksas)
1,0%-1,3%3,5% (2)
Riska atskaitījumi0,9%-1,14% (3)
 1. Atkarībā no ieguldījumu stratēģijas un uzkrājuma apmēra.
 2. Pirmajā un otrajā gadā no apdrošināšanas līguma laikā paredzētās kopējo regulāro apdrošināšanas prēmiju summas. Tas nozīmē, ja klients mēnesī uzkrāj 50 eiro, tad maksa ir 17,50 EUR/ mēnesī pirmajā un otrajā apdrošināšanas gadā. Kopumā divu gadā laikā uzņēmumam samaksājot 420 eiro. Šīs fiksētās komisijas procentu izteiksmē nozīmē grandiozas komisijas maksas, ja uzkrājums ir sākotnēji neliels.
 3. Pirmajā gadā – 1,14%, otrajā gadā – 1,01%, trešajā – 0,9%, pakāpeniski samazinoties (procenti var mainīties atkarībā no izvēlētās regulārās iemaksas)

SECINĀJUMS:  Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas komisijas maksas ir kļuvušas daudz zemākas, tomēr, salīdzinot ar 3. pensijas līmeņa piedāvājumu, joprojām augstas un dažbrīd iekasētas ar neskaidru mērķi. Piemēram, INDEXO 3. pensiju līmeņa gadījumā ir viena komisijas maksa – 0,62% gadā – un tas ir viss, ar ko klientam ir jārēķinās.

Pēc FKTK apkopotās informācijas UDA pieprasījums aug pat lēnāk nekā ekonomika kopumā un izaugsmē ievērojami atpaliek no citiem uzkrājumu produktiem. (3)

20182019 2020 2021
UDA parakstīto bruto prēmiju apmērs, milj. EUR 30,3 777378

 

Galvenās uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas priekšrocības:

 1. Veselības un dzīvības apdrošināšana;
 2. Uzkrājums ir mantojams;
 3. Ir iespējams saņemt nodokļu atvieglojumus par veiktajām iemaksām.

Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas trūkumi:

Īsumā:

 1. Nodokļu atmaksu var saņemt tikai tad, ja līguma termiņš ir vismaz 10 gadi;
 2. Var būt norādīts konkrēts ikmēneša iemaksas apmērs;
 3. Komisijas maksas nav publiski pieejams, līdz ar to nav ērti salīdzināmi piedāvājumi;
 4. Ne vienmēr ir iespējams salīdzināt vēsturiskā ienesīguma datus.
 5. Jāpievērš uzmanība summai, ko apdrošinātājs atlīdzina nāves gadījumā, dažkārt vienkārša dzīvības un veselības apdrošināšana atmaksā krietni vairāk nekā esi iemaksājis.

Izvērstāk:

Viens ļoti būtisks aspekts, kas pilnīgi noteikti jāņem vērā – jūs saņemsiet 20% no veiktajām iemaksām vien tad, ja līgumu slēgsiet uz vismaz 10 gadiem.

Ja līgums ir spēkā uz mazāku termiņu nodokļu atvieglojumi nepienāksies.

Ja ir saņemti iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi, laužot līgumu pirms 10 gadu termiņa,  būs jāatmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par summu, kurai piemēroti nodokļu atvieglojumi.

Papildus jāņem vērā, ka katram apdrošinātājam var atšķirties līguma nosacījumi un termiņi.

Līgumā var tikt norādīts,  ka pirmo līguma gadu būs jāmaksā līgumā norādītā ikmēneša iemaksa, piemēram, 50 EUR, un tikai otrajā līguma darbības gadā ir iespēja mainīt iemaksu apjomu un regularitāti.

Vēl viens svarīgs faktors – šķiet loģiski uzskatīt, ka apdrošināšanas komisijām būtu jābūt publiski pieejamām, bet diemžēl ne vienmēr tā ir.

Apdrošināšanas jomu regulējošie normatīvie akti neparedz atklāt informāciju par komisijas maksām mājas lapā vai pamatinformācijas dokumentos, tādēļ arī izmaksas, kas paredz uzkrājuma pārvaldīšanu, ne vienmēr tiek publiski paziņotas.

Tās iespējams uzzināt tad, kad uzņēmums ir sagatavojis konkrētu piedāvājumu klientam. Bet arī tajā brīdī, saņemot piedāvājumu, šķiet, ka daži no uzņēmumiem tos ir sagatavojuši finanšu ekspertiem, lai pārbaudītu viņu erudīciju.

Analizējot populārāko UDA uzņēmumu piedāvājumu ienesīgumus, konstatētājām, ka dažiem pārvaldītājiem viens no lielākajiem produkta trūkumiem ir “caurspīdības” neesamība tieši ienesīguma ziņā. (4)

Piemēram, ERGO nekur nepublicē reālo ieguldījumu daļu ienesīgumu, bet tā vietā ir ieguldījuma portfeļa ideālā modeļa ienesīgums, ko ir iespējams sasniegt tikai, ja netiek ņemtas komisijas, netiek maksāts par darījumu apstrādi un vērtspapīru kontu, un līdzekļu pārvaldnieks ikvienu ieguldījumu izdara perfekti – vārdu sakot – neiespējami sasniegt. Līdz ar to ieguldītājam, nenoslēdzot līgumu un neieguldot plānā, nav iespēju uzzināt, kādi ir bijuši ERGO līdzekļu pārvaldīšanas patiesie rezultāti.

Savukārt, SEB banka šobrīd UDA produktiem piedāvā ieguldīt tikai savos fondos, kas darbību uzsākuši pēdējo divu gadu laikā. Līdz ar to, bez esoša līguma un ieguldījuma, nav iespējams izvērtēt, kā šiem ieguldījumiem UDA ir gājis ilgtermiņā. Vismaz diviem no piedāvātajiem fondiem garākajā no salīdzināmajiem periodiem (1 gada garumā), ir izdevies sasniegt to, ko ir sasnieguši ienesīgākie aktīvie 2. pensiju līmeņa plāni. Par garākiem termiņiem no publiski pieejamiem datiem uzzināt nav iespējams.

Turpretī Swedbank izceļas ar caurspīdīgumu šim produktam. Ir saprotams, kā var izvēlēties dažādas ieguldījumu stratēģijas atbilstoši savai riska apetītei, un ir iespējams izvērtēt ienesīgumu. Interesantākā ir “Aktīva pieauguma stratēģija”, kurā līdz pat 100% no kopējiem aktīviem tiek ieguldīti pasaules akciju fondos. Redzams, ka pat, neskatoties uz šo pieeju, uzkrājošās apdrošināšanas ieguldījumiem, piemēram, 3 gadu termiņā ir gājis par 0,5% – 1,5% gadā sliktāk, nekā ienesīguma ziņā veiksmīgākajiem 2. un 3. pensiju līmeņa plāniem.


Kas ir 3. pensiju līmenis?

Latvijā pensiju sistēmu veido trīs pensiju līmeņi. 1. un 2. pensiju līmenis ir obligāts. Tajos uzkrājumi veidojas no mūsu nodokļiem jeb sociālajām iemaksām valsts kasē. Savukārt 3. pensiju līmenis ir pilnīgi brīvprātīgs.

Veidojot uzkrājumu 3. pensiju līmeni, cilvēks no saviem līdzekļiem veic iemaksas sev vēlamajā apjomā, ar sev vēlamo regularitāti, tādā veidā veidojot papildu uzkrājumu savām vecumdienām.

Turklāt iemaksas var veikt gan katru mēnesi, gan arī neregulāri. Protams, labākus rezultātus ilgtermiņā sniegs tieši regulāras iemaksas, kas uztur disciplīnu un palīdz mazināt tirgus svārstību ietekmi.

Statistika rāda, ka ar katru gadu 3. pensijas līmeņu aktīvo pensijas fonda dalībnieku skaits palielinās. 2018. gada beigās tie bija 161,5 tūkstoši, bet šobrīd jau 183,2 tūkstoši (dati uz 31.03.22). (5)

3. pensiju līmeņa priekšrocības

 1. Ar plānu vēsturisko ienesīgumu var iepazīties vietnē manapensija.lv vai arī pensiju pārvaldītāja mājaslapā. Atgādinām, ka vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.
 2. pensiju līmeņa pārvaldīšanas gada komisijas maksas ir publiski pieejamas plānu pamatinformācijas dokumentos un ir ērti salīdzināmas. Ar šiem dokumentiem var iepazīties vietnē manapensija.lv.
 3. Var krāt, cik ilgi vien vēlies, vienīgi tērēt šo uzkrājumu varēsi sākot no 55 gadu vecuma. Sasniedzot šo vecumu, naudu var izņemt visu uzreiz vai arī pa daļām.
 4. Ir iespējams saņemt nodokļu atvieglojumus par veiktajām iemaksām. Arī tad, ja iemaksas pensiju 3. līmenī par cilvēku veicis laulātais.
 5. Uzkrājumu ir iespējams mantot, norādot konkrētus mantiniekus. Ja mantinieki nav norādīti, mantojamība ir spēkā civillikumā noteiktajā kārtībā.
 6. Gadījumā, ja esošais pensiju pārvaldītājs vairs kaut kādā ziņā neapmierina vai pamani kādu labāku piedāvājumu, 3. pensiju līmeņa uzkrājumu var brīvi pārcelt pie cita pārvaldītāja un saņemtā nodokļu atmaksa nebūs jāatgriež. Ja vēlies, uzkrājumus vari veidot pat vairākās vietās vienlaicīgi.

3. pensiju līmeņa trūkumi

No vienas puses, tas, ka naudai var tikt klāt ātrāk par pensionēšanās vecumu, ir liels pluss, tomēr tai pašā laikā, to, ka naudu nevar izņemt pirms 55 gadu sasniegšanas var uztvert arī kā zināmu mīnusu.

Attiecīgi, ko darīt tad, ja kaut kas notiek pirms 55 gadu sasniegšanas?

Naudai, diemžēl, klāt nevarēs tikt. Likumā gan ir atrunāti nosacījumi, kad šo uzkrājumu var saņemt arī ātrāk, piemēram, ja cilvēks strādā kādā no speciālajām profesijām (piemēram, skolotājs, NMPD darbinieks, vai kareivis). Ar speciālajām profesijām var iepazīties, ierakstot interneta meklētājā „speciālās profesijas” vai spiežot: šeit.

Ātrāk 3. pensiju līmeņa uzkrājumu var izņemt arī tad, ja cilvēks iegūst 1.grupas invaliditāti uz mūžu. Viss uzkrājums tiek izmaksāts arī cilvēka nāves gadījumā.


Kā izvēlēties sev piemērotāko finanšu uzkrāšanas produktu?

Latvijā UDA un 3. pensijas līmeņa piedāvājumu klāsts ir gana plašs, tāpēc piedāvājam četrus soļus, kuriem sekot, lai neapmaldītos piedāvājumu džungļos.

1.solis – apzinies sava uzkrājuma mērķi un termiņu

Viens no svarīgākajiem aspektiem ir saprast, ko tieši un kāpēc vēlies – veidot uzkrājumu ar dzīvības apdrošināšanu vai arī uzkrāt tieši savai pensijai.

Protams, nav aizliegts vienlaicīgi veidot gan uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu, gan krāt 3. pensiju līmenī.

Svarīgi ir arī apdomāt to, cik ilgi šis uzkrājums tiks veidots, vai gribēsies tikt uzkrātajai naudai klāt pēc pieciem vai desmit gadiem, vai arī esi gatavs krāt vēl ilgākā laika posmā, pat uz 20-30 gadiem, ja esi gados jauns cilvēks.

Ja esi 45+ vecumā, tad 3. pensiju līmenis ir pievilcīga izvēle, jo pamatsummu varēsi izņemt pēc 10 gadiem bez jebkādām nodokļu sankcijām.

2. solis – iepazīsties ar līguma nosacījumiem un komisijas maksām

Ja esi nolēmis veidot UDA, jāskatās ko tieši konkrētais apdrošinātājs piedāvā, kādi ir līguma nosacījumi.

Ja esi nolēmis veikt iemaksas 3. pensiju līmenī, tad pievērs uzmanību tam, kādam vecumam  konkrētais 3. pensiju līmeņa plāns ir atbilstošs, un kāda ir tā komisijas maksa. Visiem pensiju plāniem ir pamatinformācijas dokuments, kurā ir aprakstīts, kā šis plāns darbojas un kādas ir tā izmaksas.

3. solis – iepazīsties ar noskatītā piedāvājuma vēsturiskajiem rezultātiem

Pirms lēmuma pieņemšanas nenāktu arī par sliktu salīdzināt vēsturisko ienesīgumu.

Protams, jāpatur prātā, ka tie ir vēsturiskie rezultāti un neviens nevar garantēt tādu pašu vai līdzīgu ienesīgumu nākotnē. Tomēr ienesīguma salīdzināšana ir labs veids, kā var gūt ieskatu par to, cik labi vai slikti attiecīgais pārvaldītājs rīkojas ar tavu naudu.

4. solis – izvairies no impulsīvas lēmumu pieņemšanas

Veidojot privātos uzkrājumus, svarīgi ir izskatīt vairākus piedāvājumus, jo nosacījumi ir ļoti dažādi – gan ienesīguma, gan komisijas maksu ziņā.

Tāpat arī būtiski ir pilnībā saprast nosacījumus.

Ja kāda no komisijām vai kāds no nosacījumiem nav skaidrs, tad labāk “kaķi maisā” nepirkt, līdz nav iegūta pilnīga skaidrība. Noteikti būs kāds piedāvājums, ko varēsi saprast pilnībā, pat ja neesi finanšu tirgus “ģēnijs”.

Ceram, ka augstāk skaidrotā informācija palīdzēs tev orientēties UDA un 3. pensiju līmeņa tirgū un izvēlēties produktu, kurš palīdzēs gan uzkrāt, gan nopelnīt.

 

INDEXO piedāvā zemu izmaksu, modernu 3. pensiju līmeņa piedāvājumu.
Vēlies uzzināt vairāk par to? Avoti ir vairāki, un visi ir interesanti!

 1. Ja Tev labāk patīk skatīties video, tad iesakām noskatīties INDEXO 3. pensiju līmeņa atklāšanas pasākumu.
 2. Ja Tev drīzāk patīk lasīt un pašam meklēt informāciju, tad iesakām iepazīties ar šo bloga rakstu.

Rakstā izmantotās atsauces:

 1. FKTK publiskie statistikas dati par apdrošināšanas uzņēmumu finanšu rādītājiem 2021. gada ceturtajā ceturksnī
 2. Cenrāži: Dzīvības apdrošināšana ar uzkrāšanu ieguldījumu fondos | SEB, Cenrādis – Swedbank un individuālie piedāvājumi.
 3. Apdrošināšana (fktk.lv) – Publiskie pārskati apdrošinātāju dalījumā, ceturkšņa pārskati
 4. Fondi apdrošināšanas līgumos – Swedbank, SEB Internetbanka / Fondi, Ieguldījumu fondi | Uzkrājums ar dzīvības apdrošināšanu | ERGO
 5. Vispārīgā informācija par privātajiem pensiju fondiem