PIEVIENOTIES
PIEVIENOTIES

Kāpēc INDEXO?

Ieguldījumu plāns "INDEXO Konservatīvais 55+"

INDEXO Konservatīvais 55+" – ieguldījums tikai augstākās kvalitātes obligāciju indeksiem piesaistītos fondos.


Salīdzinot ar citiem INDEXO pensiju plāniem, šo plānu raksturo zemāks svārstīgums (risks), tādēļ arī zemāks potenciālais ienesīgums. Šis plāns ir piemērots 2. pensiju līmeņa dalībniekiem no 55 gadu vecuma.

Plāna profils

  • Ieguldījums diversificētos, kvalitatīvos zemu izmaksu indeksu fondos.
  • Ieguldījumu profils – stabilas, augstākās kvalitātes EUR nominētas obligācijas (investīciju kategorija).
  • Zemas pārvaldīšanas izmaksas – 0,45 % gadā, ieskaitot turētājbankas komisiju.
  • Piemērots ieguldītājiem 55+ gadu vecumā.

Ko varam nodrošināt:

  • Modernu, pasaules standartiem atbilstošu ieguldījumu politiku
  • Augstākos drošības standartus
  • Zemas izmaksas
  • Caurspīdību – nekādu slēpto izmaksu vai ieguldījumu dārgos, pašu pārvaldītos fondos

Ko nesolām:

  • Pasakas, ka ieguldījumu plāna vērtība vienmēr strauji augs
  • Šādu solījumu nevar dot neviens

Īstermiņā tirgus indeksi ir svārstīgi. Gaidāmi gan peļņas periodi, gan tirgus korekcijas.

Ilgtermiņā pasaules ekonomika strādā, obligāciju emitenti pilda savas saistības un tirgus indeksi kāpj.

Galvenās plāna īpašības un dokumenti

Darbības uzsākšanas datums: 23/04/2018

 

Pārvaldīšanas izmaksas kopā: 0,45%

Tās veido: līdzekļu pārvaldītāja fiksētā komisija 0,35%; turētājbankas komisija 0,10%; mainīgā komisija 0,00%.

 

Portfelī iekļauto indeksu fondu vidējās gada izmaksas: 0,16%. šīs izmaksas ietekmē ieguldījumu plāna ienesīgumu, bet netiek iekļautas pārvaldīšanas izmaksās.

 

Ieguldījums akciju fondos: netiek veikts

INDEXO Investīciju komiteja

Siksnis-square-1-250x250

Valdis Siksnis


Profesionālis ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi finanšu nozarē. Ilgus gadus vadījis Nordea bankas Latvijas filiāli. IPAS "Indexo" valdes priekšsēdētājs.


cilveks

Mārtiņš Strautiņš


Finanšu jomas profesionālis ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi aktīvu un pasīvu pārvaldības jomā. Strādājis vadošajās finanšu iestādēs gan Latvijā, gan Zviedrijā.


"INDEXO Konservatīvais 55+" – tiem, kas vēlas stabilu, izdevīgu pensiju plānu gadiem pirms pensijas!