icon safety

INDEXO – precīzi tāda pati drošība kā banku pensiju plānos

Latvijas 2. pensiju līmenis ir ļoti droši uzbūvēts. Līdzekļu pārvaldītājs tikai norāda, kur ieguldīt naudu, bet pats tavu uzkrājumu netur. Tas nozīmē, ka neatkarīgs ieguldījumu plāns – kā, piemēram, "INDEXO Jauda 16–50" – ir tikpat drošs kā jebkurš lielo banku ieguldījumu plāns.
  • Līdzekļi stāv nošķirti turētājbankā
Šķirta līdzekļu turēšana nozīmē – pensiju nauda ir drošībā pat maz ticamajā gadījumā, ja turētājbanka vai INDEXO nokļūst finansiālās grūtībās.
  • Dubulta drošības pārbaude
Dubultai drošībai visus darījumus apstiprina gan INDEXO, gan turētājbanka Swedbank AS.
  • FKTK licence
IPAS "Indexo" ir FKTK licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība (licences numurs 06.03.07.567/479).
  • Identiski augsti drošības standarti
INDEXO ievēro precīzi tādu pašu regulējumu un drošības standartus kā visi pensiju pārvaldnieki.

Mēs paši ieguldām INDEXO

INDEXO ir vairāk kā 30 Latvijā pazīstamu uzņēmēju, finanšu speciālistu un uzņēmumu vadītāju radīts projekts. Šo projektu mēs radījām pirmkārt, lai veiksmīgāk pārvaldītu paši savas, savu draugu un ģimenes pensijas. Mēs saistām savus vārdus un reputāciju ar INDEXO, un arī paši uzticam savus 2. pensijas līmeņa uzkrājumus INDEXO.

Jautājumi par drošību

Latvijas 2. pensiju līmenis ir ļoti droši uzbūvēts. Līdzekļu pārvaldītājs tikai norāda, kur ieguldīt naudu, bet pats tavu uzkrājumu netur. Tas nozīmē, ka jebkurš ieguldījumu plāns ir tikpat drošs kā jebkurš cits. 


INDEXO gadījumā ieguldītāju līdzekļus tur turētājbanka Swedbank AS. Dubultai drošībai visi darījumi tiek veikti caur turētājbanku un var tikt izpildīti tikai ar turētājbankas akceptu. Viens no galvenajiem turētājbankas pienākumiem ir pārbaudīt, vai visi rīkojumi atbilst likumam un ieguldījumu plāna prospektam.

Nē. Līdzekļu nošķirta turēšana turētājbankā nozīmē, ka jebkura ieguldījumu plāna līdzekļi ir drošībā arī gadījumā, ja līdzekļu pārvaldītājs piedzīvo finanšu grūtības. Mūsu gadījumā turētājbanka ir Swedbank AS.


Tāpat jāuzsver, ka INDEXO apjomīgais pamatkapitāls – 3 milj. EUR – nodrošina būtisku finansiālo stabilitāti. Salīdzinājumam minimālās kapitāla prasības 2. pensiju līmeņa pārvaldīšanai ir tikai 500 tūkst. EUR.

Tā kā ieguldītāju līdzekļi tiek turēti nošķirti, tas nozīmē – arī, ja turētājbanka nonāktu finanšu grūtībās, līdzekļi paliktu drošībā. Piemēram, "Latvijas Krājbankas" bankrota gadījumā pensiju līdzekļi nevienā brīdī netika apdraudēti.
Tirgus kāpj un tirgus krīt. To kontrolēt nevar neviens. Tādēļ neviens līdzekļu pārvaldītājs nevar garantēt, ka ieguldījumu plāns nodrošinās konkrētu ienesīguma līmeni. To neļauj arī likums.


"INDEXO Jauda 16–50" ir INDEXO pensiju plāns ar augstāko potenciālo peļņu, un tādēļ arī augstāko gaidāmo svārstīgumu. Izvēloties šo plānu, jāapzinās, ka īstermiņā finanšu tirgus indeksi ir ļoti svārstīgi. Būs gan peļņas periodi, gan krīzes un tirgus kritumi. Tādēļ šis plāns ir ieteicams gados jaunākiem ieguldītājiem vecumā no 16 līdz 50 gadiem.


Ieguldījumu plānu "INDEXO Izaugsme 47–57" raksturo vidēji augsta potenciālā peļņa un vidēji augsts svārstīgums, tādēļ tas paredzēts ieguldītājiem 47–57 gadu vecumā.


Ieguldījums tirgus indeksos ļoti labi diversificē risku. Atsevišķi uzņēmumi var stagnēt vai bankrotēt, bet, ja arī indeksi krīt, tie pēc laika parasti atgūst vērtību. Ilgtermiņā pasaules ekonomika aug, un līdz ar to kāpj arī indeksi.


Tādēļ, krājot pensijai, ieguldījums tirgus indeksos ar zemām izmaksām ir ļoti pievilcīga izvēle. Tieši to piedāvā INDEXO.