Daudzi klienti izvēlas INDEXO ne tikai mūsu izdevīgo pensiju plānu dēļ, bet arī lai atbalstītu pozitīvas pārmaiņas Latvijas finanšu vidē.

Par paveikto jau esam stāstījuši:

 • 2. pensiju līmenī uzsākta reāla cenu konkurence, no kuras ieguvēji esam mēs visi.
 • Esam būtiski uzlabojuši sabiedrības izpratni par 2. pensiju līmeņa darbību un izmaksām.
 • Mūsu iniciatīva portālā manabalss.lv vainagojusies panākumiem – Saeima atbalstījusi 2. pensiju līmeņa mantojamību.

Šodien rakstu ar “statusa ziņojumu” gan par tām mūsu cīņāmhttps://indexo.lv/blogs/2pl-vares-mantot/, kuras jau ir progresā, gan par tām, kas vēl ir plānošanas stadijās. Izlasi un uzzini, kā kopā varam uzlabot Latvijas finanšu vidi!

indexo cīnās par pārmaiņām

Pret absurdi augstām komisijām uzkrājošās apdrošināšanas tirgū

Problēmas apraksts

Latvijā pieejamie uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas produkti ir ārkārtīgi dārgi. To komisijas dažos gadījumos sasniedz 4 % – 6 % gadā. Šāds komisiju līmenis praktiski nolemj ieguldītāju zaudējumiem vai minimālai peļņai.

Šie produkti tiek pārdoti klientiem, piesolot klientiem nodokļu atmaksu. Rezultātā valsts faktiski sponsorē apdrošinātājus, bet klienti cieš.

INDEXO piedāvātais risinājums

INDEXO 2018. gada maijā valsts iestādēm nosūtīja vēstuli, kurā ar faktiem pamatoja situāciju nozarē un aicināja ieviest vairākas pārmaiņas, tai skaitā:

 • Neļaut izmantot nodokļu atmaksu, lai pārdotu absurdi dārgus produktus.
  Kā to panākt? Nepiemērojot nodokļu atmaksu jauniem uzkrājošās apdrošināšanas līgumiem, kuru izmaksas pārsniedz noteiktu robežu.
  Šādā situācijā šos dārgos produktus vairs neviens nepirks.
 • Lai veicinātu konkurenci tirgū, dot iespēju saņemt IIN atmaksu arī par ieguldījumiem ieguldījumu fondos, kuri tiek turēti vismaz 10 gadus.

INDEXO arī publicēja infografiku par problēmām šajā tirgū un izstrādāja bloga rakstu, kurš palīdz ieguldītājiem salīdzināt dažādus uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas piedāvājumus un atrast izdevīgāko.

Šībrīža situācija

INDEXO iniciatīva guva plašu rezonansi sabiedrībā un medijos. Valsts iestāžu reakcija līdz šim gan bijusi nogaidoša. Finanšu ministrija norādījusi, ka nepieciešamās izmaiņas jāvērtē ilgākā laika posmā.

Šobrīd INDEXO iniciatīvas virzību turpina:

 • Veicot tiešās sarunas par nepieciešamajām pārmaiņām ar vairākām valsts iestādēm un politiskajiem spēkiem;
 • Turpinot sekot notikumiem nozarē, lai par tiem informētu mūsu sekotājus.

Turēsim valsts iestādes pie vārda, ka situācija jāpārskata. Esam optimistiski, ka 2019. gadā gaidāmas pārmaiņas!

Par izmaiņām jauno 2. pensiju līmeņa klientu “loterijas” sistēmā

Problēmas apraksts

Kad jauns cilvēks sāk strādāt un maksāt nodokļus, viņš automātiski pievienojas 2. pensiju līmenim. Ja viņš pats apzināti neizvēlas pensiju plānu, valsts to izvēlas viņa vietā. Pretēji pasaules labajai praksei, valsts viņu “ielozē” kādā konservatīvā pensiju plānā.

Konservatīvie pensiju plāni ilgtermiņā visticamāk nodrošinās zemu ienesīgumu. Tie nav piemēroti gados jauniem ieguldītājiem.

INDEXO piedāvātais risinājums

INDEXO 2018. gada novembrī nosūtīja valsts iestādēm pamatotu vēstuli ar aicinājumu grozīt sistēmu, lai jaunie 2. pensiju līmeņa dalībnieki tiktu “ielozēti” savam vecumam piemērotos pensiju plānos.

Šībrīža situācija

Labklājības ministrija ir piekritusi vajadzībai pārskatīt “loterijas” sistēmu un šobrīd darba grupā strādā pie iespējamiem risinājumiem. INDEXO ikdienā piedalās pārrunās ar iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu veiksmīgu iznākumu. Domājams, ka šī gada laikā jautājums tiks atrisināts.

Par nelielām, bet svarīgām izmaiņām ieguldītāju labā

INDEXO strādā, lai panāktu divas šķietami nelielas, bet tomēr svarīgas izmaiņas 2. pensiju līmeņa sistēmā:

 • Brīdī, kad ieguldītājs nomainījis pensiju plānu, viņš portālā Latvija.lv saņem samērā grūti saprotamu paziņojumu, kas daudziem rada nepatiesu iespaidu – esmu zaudējis daļu uzkrājuma. Strādājam ar valsts iestādēm, lai uzlabotu paziņojuma tekstu un novērstu ieguldītājiem nepatīkamus mirkļus.
 • Cenšamies panākt manapensija.lv paplašinājumu, kas ļautu redzēt katra pensiju plāna ienesīgumu no tā darbības sākuma.

Par nākotnes cīņām

Latvijas ieguldījumu tirgū vēl ir nepieciešams labot virkni nepilnību:

 • Jāpieprasa 2. pensiju līmeņa pārvaldītājiem publicēt “slēptās komisijas”, kas daudzos gadījumos mazina pensiju plānu ienesīgumu;
 • Jāizcīna cenu caurspīdība mūža pensijas apdrošināšanas tirgū;
 • Jāuzlabo cenu konkurence 3. pensiju līmenī;
 • Jārada cenu konkurence ieguldījumu fondu tirgū;
 • Jāceļ 2. pensiju līmeņa iemaksu likme, lai aizsargātu iedzīvotājus no gaidāmās demogrāfiskās krīzes.

Pārmaiņu “bumba” ir sākusi ripot. Tā veļas lēnām, bet ar katru mēnesi uzņem apgriezienus. Esam pārliecināti, ka dažu tuvāko gadu laikā Latvijas finanšu tirgus mainīsies līdz nepazīšanai.

Lai palīdzētu mums izcīnīt šīs un citas pārmaiņas:

 • komentāros pastāsti par citām nepilnībām finanšu sistēmā, kuras nepieciešams risināt;
 • pievienojies INDEXO un pastāsti par mums saviem draugiem!

Ieguldot INDEXO, tu iegūsti ne tikai izdevīgu pensiju plānu, bet arī palīdzi sakārtot Latvijas finanšu vidi!


INDEXO piedāvā pirmos modernos, zemu izmaksu pensiju plānus Latvijā. Mūsu pamatvērtības ir zemas izmaksas, caurspīdība un cīņa par labāku finanšu vidi. Lai iepazītos ar INDEXO pensiju plāniem, paviesojies mūsu pamatlapā!