“INDEXO Jauda 16–50” 2018. gada 1. ceturkšņa ziņojums

“INDEXO Jauda 16–50” 2018. gada 1. ceturkšņa ziņojums
INDEXO Komanda
01.04.2018

Ar marta beigām pensiju plāns “INDEXO Jauda 16-50” ir noslēdzis savu pirmo darbības ceturksni.

Šo mēnešu laikā piedzīvots daudz:

Ceturkšņa ziņojums par pensiju plāna rezultātiem ir pieejams šeit. Ziņojums satur obligāti iekļaujamu informāciju, kuru nosaka Ministru kabineta noteikumi. To ir vērts caurskatīt katram INDEXO klientam.

Šajā bloga rakstā – kā ik ceturksni – apskatīsim pensiju plāna darbību vienkāršākā valodā.

Ko nozīmē ceturkšņa rezultāti

Trīs mēneši ir ļoti īss laika periods, apskatot uzkrājumu pensijai. Pensiju plānu rezultātus parasti vērtē 10 gadu un ilgākā griezumā.

Tomēr arī īstermiņa rezultāti noder, lai ilustrētu to, kā pensiju plāna rezultāti atspoguļo tirgus indeksu svārstības.

Ko nozīmē ienesīgums

Tā kā pasaules akciju tirgus šī ceturkšņa laikā piedzīvoja korekciju, visi aktīvie pensiju plāni tirgū darbojās ar zaudējumiem. “INDEXO Jauda 16–50” ceturkšņa ienesīgums ir -2.06 %.

Tas nozīmē:

 • vienas daļas vērtība no plāna darbības sākuma 5. februārī līdz 29. martam kritās par 2.06 % (no 1,0000000 līdz 0,9793699).
 • ja tu pirmajā dienā ieguldīji pensiju plānā 1000 EUR, līdz 29. martam tava uzkrājuma vērtība samazinājās par 20,6 EUR.

Tas nenozīmē:

 • visu “INDEXO Jauda 16–50” klientu uzkrājums samazinājās par 2,06 %.

Tavs konkrētais rezultāts ir atkarīgs no brīža, kurā tu pievienojies INDEXO, un brīžiem, kuros tu veici ikmēneša iemaksas INDEXO:

 • Ja konkrētajā brīdī daļas vērtība bija virs beigu rādītāja 0,9793699, tavu iemaksu vērtība saruka.
 • Ja daļas vērtība bija zem 0,9793699, tavu iemaksu vērtība pieauga.

Abos gadījumos šīs ir tikai īstermiņa svārstības (piemēram, šī raksta publikācijas datumā pensiju plāna vērtība atkal ir būtiski augusi). Bet ir vērts apzināties, ka ceturkšņa ienesīgums nenorāda peļņu, ar kuru var rēķināties katrs ieguldītājs personīgi.

Kādi faktori ietekmē ienesīgumu

“INDEXO Jauda 16-50” līdzekļu vērtību ietekmē galvenokārt:

 • Attīstīto valstu akciju tirgus indeksu svārstības.
 • Investīciju kategorijas obligāciju tirgus indeksu svārstības (lielāko iespaidu atstāj Eiropas obligāciju tirgus svārstības).
 • Valūtas kursu svārstības (lielāko iespaidu atstāj EUR/USD kursa svārstības).
 • Plāna pārvaldīšanas u.c. izmaksas.

Tirgus svārstības 2018. gada 1. ceturksnī

1. ceturksnī pasaules attīstīto valstu akciju tirgi kopumā uzrādīja negatīvu ienesīgumu. Tajā pašā laikā arī kritās ASV dolāra (USD) vērtība eiro (EUR) izteiksmē, kas atstāja negatīvu iespaidu uz plāna līdzekļu vērtību.

Globālais MSCI World Total Return akciju indekss, izteikts EUR valūtā, pārskata periodā krities par 4,0 %. Tajā pašā laikā Barclays Euro Aggregate Total Return obligāciju indekss cēlies par 0,7 %.

Sīkāka tirgus svārstību analīze pieejama ceturkšņa ziņojumā.

Plāna pārvaldīšanas u.c. izmaksas

Lai pensiju plāns nodrošinātu optimālu ilgtermiņa ienesīgumu, kritiski svarīga ir izmaksu kontrole un caurspīdība. Tādēļ publicējam visas izmaksas, kas ietekmē “INDEXO Jauda 16–50” līdzekļu vērtību.

plāna pārvaldīšanas izmaksas

Kopā šīs izmaksas ceturkšņa ienesīgumu samazināja par aptuveni 0.12 %.

Papildus tabulā minētajām izmaksām, plāna līdzekļu vērtību pastarpināti ietekmē arī portfelī iekļauto ieguldījumu fondu pārvaldīšanas izmaksas (vidēji 0,19 % / gadā) un fonda pārvaldītāja komisija par ieguldījumu fondu apliecību iegādi (vidēji 0,10 % no iegādes summas). Abas šīs izmaksas ir iekļautas portfelī turēto ieguldījumu fondu cenā – tās netiek atsevišķi segtas no plāna līdzekļiem.

Lai izvairītos no interešu konflikta un novērstu dubultu komisijas maksu piemērošanu, plāns neiegulda līdzekļus INDEXO pārvaldītos ieguldījumu fondos.

Kā šie faktori kombinējas, lai veidotu rezultātu?

Ieskicēsim vienkāršotu portfeļa modeli un salīdzināsim to ar pazīstamu pasaules tirgus indeksu rezultātiem, lai redzētu, kā augstāk minētie faktori kombinējas. “INDEXO Jauda 16–50” nav piesaistīts vienam konkrētam tirgus indeksam, bet šāds salīdzinājums var būt lietderīgs, lai izprastu plāna darbības principus.

Pieņēmumi:

 • Salīdzināšanai izmantojam MSCI World EUR, Barclays Global Aggregate Eur un Barclays Euro Aggregate indeksus. Tie neatbilst portfeļa sadalījumam precīzi, bet padara aprēķinu pārskatāmāku.
 • Aprēķinot indeksu ienesīgumu, kā atskaites punktu ņemam nevis ceturkšņa sākumu, bet 16. februāri – pirmo dienu, kurā INDEXO vērtspapīru kontā nonāca kāds vērtspapīrs.
 • Salīdzinām pirmspēdējās dienas indeksu vērtības (15. februāra un 28. marta dati). Tās labāk raksturo plāna darbību nekā faktiskās dienas indeksu vērtības, jo – kā apskatījām šeit – portfelī iekļauto fondu cenas tiek lielākoties publicētas dienu vēlāk.
portfeļa modelis un tā salīdzinājums ar pazīstamu pasaules tirgus indeksu rezultātiem

Kā redzams, atšķirība ir samērā neliela. Protams, jāuzsver, ka šis ir aptuvens, indikatīvs salīdzinājums – bet tas demonstrē, kā plāna darbības rādītāji kopumā atspoguļo tirgus indeksu kustības.

Turpinām darbu! 

Pensiju plānu rezultāti vērtējami gadu desmitu, ne ceturkšņu, griezumā. Tomēr katram ieguldītājam ir svarīgi sekot tam, kas notiek ar viņa naudu un kā tā tiek ieguldīta. Tādēļ regulāri publicēsim šādus detalizētus apskatus par INDEXO pensiju plānu darbību – lai mūsu klienti vienmēr būtu lietas kursā par savu uzkrājumu!

Ja tev rodas kādi jautājumi par ziņojumu vai par INDEXO pensiju plāniem, raksti komentāros vai uz [email protected] un atbildēsim!INDEXO cīnās par labāku finanšu vidi Latvijā. Piedāvājam pirmos modernos, zemu izmaksu pensiju plānus Latvijā.

Ja Tev rodas jautājumi, komentē zemāk vai raksti mums uz [email protected]!

Lai uzzinātu vairāk par INDEXO pensiju plāniem, spied šeit.

Ja raksts likās interesants un vēlies turpināt sevi izglītot finanšu jautājumos, spied šeit, lai pierakstītos jaunumiem!

Komentāri

 • Kur tad tas latviskums, akcijas visādas tikai ne Latvijas… Ar šo naudu varējāt stutēt Latvijas ekonomiku!

  • Labdien, Mārtiņ,

   Mēs atbalstam dažādību tirgū, un ieguldījums Latvijā ir viena alternatīva, kurai ir savi plusi. Vismaz sākotnēji INDEXO piedāvā citu, uz pasaules tirgiem vērstu risinājumu, vairāku apsvērumu dēļ:

   1) Risku diversifikācija. Ja tu dzīvo Latvijā, strādā Latvijā, tavi draugi un ģimene ir Latvijā, un arī tava pensija ir ieguldīta Latvijā — var sanākt nelāgi, ja brīdī, kad ej pensijā, Latvijā diemžēl ir kāda finanšu krīze. Tad grūti būs gan ikdienā un ģimenei, gan ar pensijas uzkrājumu. Mūsu filosofija ir ieguldījumi diversificētos tirgus indeksos, kas pasargā dalībnieku no koncentrācijas vienā reģionā vai nozarē.

   2) Pievilcīgu ieguldījumu iespēju trūkums. Vienkārši ieguldot vietējo uzņēmumu akcijās, netiek stimulēta ekonomika (vismaz ne tiešā veidā) — tiek padarīti bagātāki pašreizējie akcionāri. Lai stimulētu ekonomiku, būtu jāiegulda riska kapitālā, jaunos uzņēmumos, projektos ar labu iespējamo ilgtermiņa ienesīgumu. Mazā tirgū šādu projektu plūsma ir ierobežota un neparedzama, un šie projekti ir ļoti riskanti. Turklāt pa vidu neizbēgami ieslēdzas birokrātija un starpnieki, no kuriem katrs arī gribēs nopelnīt, kamēr ilgtermiņa rezultātu grūti paredzēt.

   3) Man personīgi spēcīgs šķiet arī ekonomiskais arguments. Sakam, ka “nauda aizplūst uz ārzemēm”. Bet patiesībā, investējot ārzemēs, mēs nopērkam daļiņu no ārzemju uzņēmumiem. Tā ir tieši pretējā situācijai tam, kā ārzemnieki iegulda Latvijā — tad mēs sūdzamies, ka mēs strādājam ārzemnieku labā. Kādēļ nepriecāties par iespēju, kad ārzemnieki strādās mūsu labā un apmaksās mūsu pensijas?

   Tajā pašā laikā, ja tirgū pieejamās iespējas mainīsies, mēs neizslēdzam iespēju nākotnē izveidot arī zemu izmaksu ieguldījumu plānu ar lielāku reģionālu uzsvaru uz Latviju.

   Ar cieņu,

   Toms no INDEXO

Atstājiet savu komentāru

Pieraksties INDEXO
jaunumiem un uzzini pirmais

Pierakstīties

Izvēlies, kuram
produktam pievienoties

INDEXO
pensiju 2. līmenis

6 % tavas algas jau šobrīd krājas pensiju 2. līmenī. Ieguldi to efektīvāk ar INDEXO.
Pievienoties

INDEXO
pensiju 3. līmenis

Veic iemaksas pensiju 3. līmenī un uzkrāj, izmantojot automatizētu ieguldīšanas sistēmu.
Pievienoties

Izvēlies savam vecumam
atbilstošāko plānu

INDEXO Jauda

16-50
Izdevīgākais 16–50
gadu vecumam!
Svārstīgs, ar augstu peļņas potenciālu
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

INDEXO Izaugsme

47-57
Izdevīgākais 47-57
gadu vecumam!
Vidēji svārstīgs, ar vidēji augstu peļņas potenciālu
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

INDEXO Konservatīvais

55+
Labākais 55+
gadu vecumam!
Stabilitāte gadiem 
pirms pensijas
Pievienoties
Dokumenti un nosacījumi

Notiek pāradresācija
uz Latvija.lv

1

Identificējies Latvija.lv portālā
ar kādu no piedāvātajiem veidiem

2

Izvēlies e-iesniegumu 
pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai (2. no beigām)

3

Izvēlies savam vecumam atbilstošāko ieguldījumu plānu
Izlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lv
Izlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lvIzlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lvIzlaist instrukciju – pārslēgties uz Latvija.lv