Ar septembra beigām pensiju plāns “INDEXO Izaugsme 47-57” ir noslēdzis kārtējo darbības ceturksni.

Aizvadītais ceturksnis bijis notikumiem bagāts:

Ceturkšņa ziņojums par pensiju plāna rezultātiem ir pieejams šeit. Ziņojums satur obligāti iekļaujamu informāciju, kuru nosaka Ministru kabineta noteikumi. To ir vērts caurskatīt katram INDEXO klientam.

Šajā bloga rakstā, kā ik ceturksni, apskatīsim INDEXO darbību vienkāršākā valodā.

indexo ceturkšņa ziņojums

Ko nozīmē ceturkšņa rezultāti?

Trīs mēneši ir ļoti īss laika periods, apskatot uzkrājumu pensijai. Pensiju plānu rezultātus parasti vērtē 10 gadu un ilgākā griezumā.

Tomēr arī īstermiņa rezultāti noder, lai ilustrētu to, kā pensiju plāna rezultāti atspoguļo tirgus indeksu svārstības.

Ko nozīmē ienesīgums?

“INDEXO Izaugsme 47–57” ceturkšņa ienesīgums ir 1,79 %.

Tas nozīmē:

 • vienas daļas vērtība no 2. jūlija līdz 28. septembrim kāpa par 1,79% (no 1,0298930 līdz 1,0482933).
 • ja tu ceturkšņa sākumā ieguldīji pensiju plānā 1000 EUR, līdz 28. septembrim tava uzkrājuma vērtība pieauga par 17,9 EUR.

Tas nenozīmē:

 • visu “INDEXO Izaugsme 47-57” klientu uzkrājums pieauga par 1,79 %.

Tavs konkrētais rezultāts ir atkarīgs no brīža, kurā tu pievienojies INDEXO, un brīžiem, kuros tu veici ikmēneša iemaksas INDEXO:

 • Ja konkrētajā brīdī daļas vērtība bija virs beigu rādītāja 1,0482933, tavu iemaksu vērtība saruka.
 • Ja daļas vērtība bija zem 1,0482933, tavu iemaksu vērtība pieauga.

Abos gadījumos šīs ir tikai īstermiņa svārstības. Ir svarīgi apzināties, ka ceturkšņa ienesīgums nenorāda peļņu, ar kuru var rēķināties katrs ieguldītājs personīgi.

Kādi faktori ietekmē ienesīgumu?

“INDEXO Izaugsme 47-57” līdzekļu vērtību ietekmē galvenokārt:

 • Attīstīto valstu akciju tirgus indeksu svārstības.
 • Investīciju kategorijas obligāciju tirgus indeksu svārstības (lielāko iespaidu atstāj Eiropas obligāciju tirgus svārstības).
 • Valūtas kursu svārstības (lielāko iespaidu atstāj EUR/USD kursa svārstības).
 • Plāna pārvaldīšanas u.c. izmaksas.

Tirgus svārstības 2018. gada 3. ceturksnī

3. ceturksnī pasaules attīstīto valstu akciju tirgi uzrādījuši pozitīvu ienesīgumu, kamēr obligāciju tirgos gājis dažādi. Tajā pašā laikā arī cēlusies ASV dolāra (USD) vērtība eiro (EUR) izteiksmē, kas atstāja pozitīvu iespaidu uz plāna līdzekļu vērtību.

Globālais MSCI World Total Return akciju indekss (izteikts EUR valūtā) pārskata periodā kāpies par 5,1 %, un S&P 500 Total Return indekss (izteikts USD valūtā) kāpies par 0,7%. Barclays Euro Aggregate Total Return obligāciju indekss (izteikts EUR valūtā) krities par 0,7 %.

Sīkāka tirgus svārstību analīze pieejama ceturkšņa ziņojumā.

Plāna pārvaldīšanas u.c. izmaksas

Lai pensiju plāns nodrošinātu optimālu ilgtermiņa ienesīgumu, kritiski svarīga ir izmaksu kontrole un caurspīdība. Tādēļ publicējam visas izmaksas, kas ietekmē “INDEXO Izaugsme 47-57” līdzekļu vērtību.

Plāna pārvaldīšanas izmaksas

Kopā šīs izmaksas ceturkšņa ienesīgumu samazināja par aptuveni 0.19 %.

Papildus tabulā minētajām izmaksām, plāna līdzekļu vērtību pastarpināti ietekmē arī portfelī iekļauto ieguldījumu fondu pārvaldīšanas izmaksas (vidēji 0,19 % / gadā) un fonda pārvaldītāja komisija par ieguldījumu fondu apliecību iegādi (vidēji 0,12 % no iegādes summas). Abas šīs izmaksas ir iekļautas portfelī turēto ieguldījumu fondu cenā – tās netiek atsevišķi segtas no plāna līdzekļiem.

Lai izvairītos no interešu konflikta un novērstu dubultu komisijas maksu piemērošanu, plāns neiegulda līdzekļus INDEXO pārvaldītos ieguldījumu fondos.

Kā šie faktori kombinējas, lai veidotu rezultātu?

Ieskicēsim vienkāršotu portfeļa modeli un salīdzināsim to ar pazīstamu pasaules tirgus indeksu rezultātiem, lai redzētu, kā augstāk minētie faktori kombinējas. “INDEXO Izaugsme 47–57” nav piesaistīts konkrētiem tirgus indeksiem, bet šāds salīdzinājums var būt lietderīgs, lai izprastu plāna darbības principus.

Pieņēmumi:

 • Salīdzināšanai izmantojam MSCI World EUR, Barclays Global Aggregate Eur un Barclays Euro Aggregate indeksus. Tie neatbilst portfeļa sadalījumam precīzi, bet padara aprēķinu pārskatāmāku.
 • Salīdzinām pirmspēdējās dienas indeksu vērtības (28. jūnija un 27. septembra dati).  Tās labāk raksturo plāna darbību nekā ceturkšņa pēdējās dienas vērtības, jo, kā apskatījām vienā no iepriekšējiem ceturkšņiem, portfelī iekļauto fondu cenas tiek lielākoties publicētas dienu vēlāk.

portfeļa modelis un tā salīdzinājums ar pazīstamu pasaules tirgus indeksu rezultātiem

Kā redzams, tendence ir līdzīga indeksu uzrādītajiem rezultātiem, lai gan šajā ceturksnī novērojama novirze par labu pensiju plāna klientam. Jāuzsver, ka šis ir aptuvens, indikatīvs salīdzinājums, bet tas demonstrē, kā plāna darbības rādītāji kopumā atspoguļo tirgus indeksu kustības.

Turpinām darbu! 

Pensiju plānu rezultāti vērtējami gadu desmitu, ne ceturkšņu, griezumā. Tomēr katram ieguldītājam ir svarīgi sekot tam, kas notiek ar viņa naudu un kā tā tiek ieguldīta. Tādēļ regulāri publicēsim šādus detalizētus apskatus par INDEXO pensiju plānu darbību – lai mūsu klienti vienmēr būtu lietas kursā par savu uzkrājumu!

Ja tev rodas kādi jautājumi par ziņojumu vai par INDEXO pensiju plāniem, raksti komentāros vai uz [email protected] un atbildēsim!INDEXO cīnās par labāku finanšu vidi Latvijā. Piedāvājam pirmos modernos, zemu izmaksu pensiju plānus Latvijā.

Lai uzzinātu vairāk par INDEXO pensiju plāniem, spied šeit.

Ja raksts likās interesants un vēlies turpināt sevi izglītot finanšu jautājumos, spied šeit, lai pierakstītos jaunumiem!