Ar jūnija beigām pensiju plāns “INDEXO Izaugsme 47-57” ir noslēdzis kārtējo darbības ceturksni.

Šo mēnešu laikā piedzīvots daudz:

 • INDEXO pensiju tirgū jau ir gadu – sasniegto aprakstījām infografikā;
 • mūsu iniciatīva par mantojamu 2. pensiju līmeņa kapitālu Saeimā tikusi atbalstīta otrajā lasījumā (vēl priekšā tikai 3. lasījums);
 • esam veikuši aktīvu informatīvo kampaņu par absurdi augsto komisiju līmeni uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas tirgū;
 • jau vairāk nekā 6000 klientu pievienojušies INDEXO modernajiem, zemu izmaksu pensiju plāniem.

Ceturkšņa ziņojums par pensiju plāna rezultātiem ir pieejams šeit. Ziņojums satur obligāti iekļaujamu informāciju, kuru nosaka Ministru kabineta noteikumi. To ir vērts caurskatīt katram INDEXO klientam.

Šajā bloga rakstā – kā ik ceturksni – apskatīsim INDEXO darbību vienkāršākā valodā.

indexo izaugsme 2018. gada 2. ceturkšņa ziņojums

Ko nozīmē ceturkšņa rezultāti?

Trīs mēneši ir ļoti īss laika periods, apskatot uzkrājumu pensijai. Pensiju plānu rezultātus parasti vērtē 10 gadu un ilgākā griezumā.

Tomēr arī īstermiņa rezultāti noder, lai ilustrētu to, kā pensiju plāna rezultāti atspoguļo tirgus indeksu svārstības.

Ko nozīmē ienesīgums?

“INDEXO Izaugsme 47–57” ceturkšņa ienesīgums ir 4,35 %.

Tas nozīmē:

 • vienas daļas vērtība no 29. martam līdz 29. jūnijam kāpa par 4,35 % (no 0,9869259 līdz 1,0298930).
 • ja tu ceturkšņa sākumā ieguldīji pensiju plānā 1000 EUR, līdz 29. jūnijam tava uzkrājuma vērtība pieauga par 43,5 EUR.

Tas nenozīmē:

 • visu “INDEXO Izaugsme 47-57” klientu uzkrājums pieauga par 4,35 %.

Tavs konkrētais rezultāts ir atkarīgs no brīža, kurā tu pievienojies INDEXO, un brīžiem, kuros tu veici ikmēneša iemaksas INDEXO:

 • Ja konkrētajā brīdī daļas vērtība bija virs beigu rādītāja 1,0298930, tavu iemaksu vērtība saruka.
 • Ja daļas vērtība bija zem 1,0298930, tavu iemaksu vērtība pieauga.

Abos gadījumos šīs ir tikai īstermiņa svārstības. Bet ir vērts apzināties, ka ceturkšņa ienesīgums nenorāda peļņu, ar kuru var rēķināties katrs ieguldītājs personīgi.

Kādi faktori ietekmē ienesīgumu?

“INDEXO Izaugsme 47-57” līdzekļu vērtību ietekmē galvenokārt:

 • Attīstīto valstu akciju tirgus indeksu svārstības.
 • Investīciju kategorijas obligāciju tirgus indeksu svārstības (lielāko iespaidu atstāj Eiropas obligāciju tirgus svārstības).
 • Valūtas kursu svārstības (lielāko iespaidu atstāj EUR/USD kursa svārstības).
 • Plāna pārvaldīšanas u.c. izmaksas.

Tirgus svārstības 2018. gada 2. ceturksnī

2. ceturksnī pasaules attīstīto valstu akciju un obligāciju tirgi kopumā uzrādīja pozitīvu ienesīgumu. Tajā pašā laikā arī cēlās ASV dolāra (USD) vērtība eiro (EUR) izteiksmē, kas atstāja pozitīvu iespaidu uz plāna līdzekļu vērtību.

Globālais MSCI World Total Return akciju indekss, izteikts EUR valūtā, pārskata periodā kāpies par 6,5 %. Tajā pašā laikā Barclays Global Aggregate Total Return obligāciju indekss, izteikts EUR valūtā, kāpies par 2,3 %.

Sīkāka tirgus svārstību analīze pieejama ceturkšņa ziņojumā.

Plāna pārvaldīšanas u.c. izmaksas

Lai pensiju plāns nodrošinātu optimālu ilgtermiņa ienesīgumu, kritiski svarīga ir izmaksu kontrole un caurspīdība. Tādēļ publicējam visas izmaksas, kas ietekmē “INDEXO Izaugsme 47-57” līdzekļu vērtību.

plāna pārvaldīšanas izmaksas

Kopā šīs izmaksas ceturkšņa ienesīgumu samazināja par aptuveni 0.20 %.

Papildus tabulā minētajām izmaksām, plāna līdzekļu vērtību pastarpināti ietekmē arī portfelī iekļauto ieguldījumu fondu pārvaldīšanas izmaksas (vidēji 0,19 % / gadā) un fonda pārvaldītāja komisija par ieguldījumu fondu apliecību iegādi (vidēji 0,12 % no iegādes summas). Abas šīs izmaksas ir iekļautas portfelī turēto ieguldījumu fondu cenā – tās netiek atsevišķi segtas no plāna līdzekļiem.

Lai izvairītos no interešu konflikta un novērstu dubultu komisijas maksu piemērošanu, plāns neiegulda līdzekļus INDEXO pārvaldītos ieguldījumu fondos.

Kā šie faktori kombinējas, lai veidotu rezultātu?

Ieskicēsim vienkāršotu portfeļa modeli un salīdzināsim to ar pazīstamu pasaules tirgus indeksu rezultātiem, lai redzētu, kā augstāk minētie faktori kombinējas. “INDEXO Izaugsme 47–57” nav piesaistīts konkrētiem tirgus indeksiem, bet šāds salīdzinājums var būt lietderīgs, lai izprastu plāna darbības principus.

Pieņēmumi:

 • Salīdzināšanai izmantojam MSCI World EUR, Barclays Global Aggregate Eur un Barclays Euro Aggregate indeksus. Tie neatbilst portfeļa sadalījumam precīzi, bet padara aprēķinu pārskatāmāku.
 • Salīdzinām katra ceturkšņa pirmspēdējās dienas indeksu vērtības (28. marta un 28. jūnija dati). Tās labāk raksturo plāna darbību nekā ceturkšņa pēdējās dienas vērtības, jo – kā apskatījām iepriekšējā ceturksnī – portfelī iekļauto fondu cenas tiek lielākoties publicētas dienu vēlāk.

portfeļa modelis un tā salīdzinājums ar pazīstamu pasaules tirgus indeksu rezultātiem

Kā redzams, lai gan tendence ir ļoti līdzīga indeksu uzrādītajiem rezultātiem, šajā ceturksnī atšķirība ir lielāka nekā iepriekšējos periodos (par labu plāna klientam). To skaidro gan fakts, ka šis ir tikai indikatīvs salīdzinājums un plāns precīzi neseko šiem indeksiem, gan arī tas, ka šī perioda laikā mēs veicām papildu darbības ar vērtspapīriem, lai aizvietotu vienu no portfelī iekļautajiem fondiem ar citu, likvīdāku fondu (šādas darbības var radīt gan pozitīvas, gan negatīvas nobīdes rezultātā).

Turpinām darbu! 

Pensiju plānu rezultāti vērtējami gadu desmitu, ne ceturkšņu, griezumā. Tomēr katram ieguldītājam ir svarīgi sekot tam, kas notiek ar viņa naudu un kā tā tiek ieguldīta. Tādēļ regulāri publicēsim šādus detalizētus apskatus par INDEXO pensiju plānu darbību – lai mūsu klienti vienmēr būtu lietas kursā par savu uzkrājumu!

Ja tev rodas kādi jautājumi par ziņojumu vai par INDEXO pensiju plāniem, raksti komentāros vai uz [email protected] un atbildēsim!INDEXO cīnās par labāku finanšu vidi Latvijā. Piedāvājam pirmos modernos, zemu izmaksu pensiju plānus Latvijā.

Ja Tev rodas jautājumi, komentē zemāk vai raksti mums uz [email protected]!

Lai uzzinātu vairāk par INDEXO pensiju plāniem, spied šeit.

Ja raksts likās interesants un vēlies turpināt sevi izglītot finanšu jautājumos, spied šeit, lai pierakstītos jaunumiem!